Seth Godin : Purple Cow

Op 1 april komt Seth Godin naar België (Antwerpen). Een uitgelezen moment dus om zijn

boeken nog eens te (her)lezen. Een van zijn bestsellers is 'Purple cow', dat illustreert hoe u kan concurreren in een verzadigde markt. Hierbij lanceert hij als marketinggoeroe een nieuwe 'P' naast de reeds bekende marketingmixelementen product, prijs, plaats en promotie: de paarse koe!

Uitgangspunt in dit boek is dat je enkel kan overleven in een verzadigde markt als je opvalt tussen je concurrenten. Dit kan natuurlijk door kwaliteitsvolle producten en diensten te leveren. Maar zelfs die riskeren te verzeilen in een prijsgedreven concurrentiestrijd en af te glijden naar ‘commodities’ als ze niet buitengewoon of opmerkelijk zijn.

Daarom moet je als ondernemer dus op zoek gaan naar iets nieuws, iets spannends of iets unieks. Als je erin slaagt een product of dienst te creëren dat anders of opmerkelijk is (‘waard om een opmerking over te maken’) voor je doelgroep, dan moet je geen gigantische budgetten meer besteden aan promotie, maar zullen klanten je product of dienst spontaan weten te vinden.

In dit vlot leesbaar boek illustreert hij deze stelling met het beeld van de paarse koe. Als je langs een weide rijdt met daarin allemaal dezelfde koeien, dan valt niemand iets op. Als je nu een paarse koe in deze weide plaatst, dan heeft elke passant deze paarse koe gezien, en zal hij/zij bovendien hierover vertellen aan diegenen die deze koe niet gezien hebben.

In dit boek geen duf theoretisch betoog, maar in plaats daarvan geeft Seth Godin een groot aantal tips en voorbeelden die kunnen dienen als inspiratiebron om de paarse koe in jouw bedrijf te ontdekken, bijvoorbeeld:

  • Erken dat klanten verschillend zijn en doe aan klantdifferentiatie. Het is een goed idee om dit niet via de klassieke segmentatiefactoren zoals sector of grootte te doen, maar bijvoorbeeld op basis van verschillen in klantbeleving.
  • Ga op zoek naar ideeën in andere sectoren die ‘not done’ zijn in jouw sector.
  • Vraag jezelf constant af “waarom niet?Durf dingen te ondernemen waarvan je denkt dat het succesvol kan zijn.
  • Verken de grenzen: Wat zou er gebeuren indien je het snelste, de traagste, de duurste, de meest efficiënte, de makkelijkste, enzovoorts zou zijn?

En ja, ook bij een paarse koe moet je je steeds afvragen of die nog opvalt. Heel wat gelijkaardige boeken zijn inmiddels verschenen, maar dit is toch wel een basiswerk. Deze zomer komt er trouwens een nieuwe editie uit van Purple Cow, voorzien van een belangrijke nieuwe aanvulling met Europese voorbeelden.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Created by Kunstmaan