Overleg Creatieve Industrieën (OCI)

Met het Overleg Creatieve Industrieën (OCI) werken 26 organisaties uit 12 sectoren aan een draagvlak voor de verdere ontwikkeling en professionalisering van de Vlaamse culturele- en creatieve sectoren. Het OCI profileert zich daarbij als constructieve en prioritaire gesprekspartner naar de overheid en andere stakeholders toe. Flanders DC coördineert dit overleg. Het overleg publiceerde een Visienota Creatieve industrieën.

Doelstellingen OCI

  1. gezamenlijke behoeften en knelpunten over alle sectoren heen detecteren
  2. kennisdeling en samenwerking tussen de subsectorenbevorderen;
  3. een gestructureerde gesprekspartner zijn voor de overheid en andere stakeholders
  4. een breed gedragen visie ontwikkelen op de rol van de creatieve industrieën in onze samenleving

Thema's

Het OCI behandelt in verschillende werkgroepen diverse thema's:

  • Clustering & samenwerking
  • Internationalisering
  • Eerlijke vergoeding en bescherming van creativititeit
  • Ondernemerschap
  • Infrastructuur
  • Financiering & fiscaliteit

Created by Kunstmaan