Elke ondernemer krijgt vroeg of laat met een financieringsnood te maken. Voor de opstart, om een nieuw project te lanceren, voor een bepaalde investering, om te groeien,… De juiste mix van financieringsbronnen vinden is daarbij niet altijd makkelijk, maar vaak wel bepalend voor het succes van een project. Dan is FINMIX Design en Mode misschien iets voor jou.

Zoek je financiering? Om je te helpen met het leggen van de financieringspuzzel, is er FINMIX Design en Mode: een panel van financieringsexperten waar je je plan aan kan voorstellen. Zij beoordelen je business- en financieel plan en adviseren je over de meest aangewezen financieringsmix. Zo’n panel bestaat typisch uit vertegenwoordigers van de banken, overheids- en private risicokapitaalverschaffers, BAN Vlaanderen, crowdfundingplatformen en onafhankelijke financiële experten. Doorheen het volledige traject waarborgen we de confidentialiteit van je plannen.

FINMIX bestaat al enkele jaren als initiatief van VLAIO. Flanders DC start nu met een nieuw FINMIX-panel volledig op maat van de design- en modesector. 


Wie komt in aanmerking voor FINMIX Design en Mode?

FINMIX staat open voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, zowel (potentiële) starters als ambitieuze groeiers, die voor hun plannen op zoek zijn naar alternatieve financiering. Het FINMIX-panel van Flanders DC richt zich specifiek tot ondernemers die actief zijn in de design- en modesector. (Actief in een andere sector? Bekijk dan het FINMIX-panel van VLAIO.)

Het gezochte kapitaal mag niet gebruikt worden voor de financiering van schulden of voor de financiering van investeringen voor privégebruik.


Waarom is FINMIX interessant?

 • Opmaak van een realistisch en zo volledig mogelijk business- en financieel plan waarbij ook je financieringsbehoefte in kaart wordt gebracht

 • Beoordeling van de haalbaarheid van je plan door experten 

 • Financieringsadvies door het expertenpanel om een optimale financieringsmix samen te stellen

 • Aftoetsen van potentiële overheidsmaatregelen

 • Opvolging bij de implementatie van het advies

Kortom, met je deelname aan FINMIX verkort jouw zoektocht naar bedrijfsfinanciering.


Welke ondernemingsplannen komen in aanmerking voor FINMIX Design en Mode?

Om aan FINMIX te kunnen deelnemen, beantwoordt je business- en financieel plan aan de volgende drie kenmerken:

1. Risicovol:

 • die ondernemingsplannen waarbij het eigen vermogen en de waarborgen ontoereikend zijn om de financiering rond te krijgen;
 • die ondernemingsplannen waarbij de omzet met vertraging wordt gerealiseerd;
 • die ondernemingsplannen met een grote behoefte aan werkkapitaal die op korte termijn hun versnelde groei wensen te financieren.

2. Openstaan voor alternatieve financiering en/of risicokapitaal.

3. Minimale kapitaalsbehoefte: de kapitaalsbehoefte moet substantieel zijn om een financieringsmix toe te laten.


De verschillende stappen van FINMIX Design en Mode

In het FINMIX-traject doorloop je verschillende stappen vooraleer je advies krijgt omtrent de optimale financieringsmix:

1. Aanmelding

Vul het aanmeldingsformulier in.

2. Screening van je ondernemingsplan

Een adviseur van Flanders DC contacteert je. Tijdens één of meerdere individuele gesprekken analyseren jullie de financieringsbehoefte aan de hand van je ondernemingsplan en een financieel plan. Op basis van die informatie bekijkt de adviseur of het FINMIX-traject een meerwaarde biedt voor jouw ondernemingsplannen.

Kom je niet in aanmerking voor FINMIX Design en Mode? Geen nood. Wij informeren je over de vele andere initiatieven om je financieringsvraagstuk op te lossen.

3. Voorbereiding van je pitchsessie

Eens je business-, financieel plan en de financieringsbehoefte duidelijk zijn uitgewerkt, maak je een beknopte presentatie. Hierbij onderteken je een intentieverklaring tot deelname aan de panelsessie. Annuleren van je deelname kan tot 14 dagen voor de datum van de panelsessie. Indien je daarna je deelname annuleert, zijn wij genoodzaakt een no show fee van 300 euro excl. btw te vragen.

4. Panelsessie

Een panelsessie verloopt als volgt: gedurende 15 minuten stel je je project en de bijhorende financieringsbehoefte voor. Hierbij kan je gebruik maken van demo- en/of beeldmateriaal. Gedurende het volgende half uur beoordelen de panelleden jouw project op basis van hun expertise en geven advies over mogelijke financiering.

Het is niet de bedoeling en evenmin haalbaar om tijdens deze panelsessie een kant en klaar financieringsvoorstel uit te werken.

Na afloop van de panelsessie krijg je een verslag van de panelsessie, een evaluatieformulier met het advies van alle experten en een overzicht van mogelijke subsidies.

In dit panel zetelen onder andere vertegenwoordigers van:

 • een kredietinstelling; de bankexpert zetelt anoniem, je zal m.a.w. als ondernemer niet weten welke bank in het panel zetelt

 • private en/of publieke risicokapitaalverschaffers

 • een crowdfundingexpert

 • een financiële consultant met ervaring in de creatieve sector 

 • een VLAIO-expert met kennis van het uitgebreide subsidie-aanbod

De precieze samenstelling van het panel wordt bepaald op basis van de ingediende dossiers. De data van de eerstkomende sessie(s) vind je lager op deze pagina. Je kan je ook proactief aanmelden voor een volgende sessie via het adviesformulier van Flanders DC, dan brengen we je op de hoogte wanneer er een nieuwe sessie doorgaat. 

Ten laatste vier weken voor de datum van de panelsessie bezorg je je FINMIX contactpersoon de eerste versie van je ondernemingsplan. Zo kan de definitieve versie van je ondernemingsplan op tijd naar de experten verstuurd worden en kunnen zij het plan op voorhand doornemen. 

5. Nazorg

Tijdens het vrijblijvend terugkoppelingsgesprek overloop je het verkregen advies met je FINMIX-contactpersoon en teken je samen verdere stappen uit.


Inschrijven voor FINMIX Design en Mode

Het volgende FINMIX-panel zal doorgaan op vrijdag 7 juni 2024.  Je kan je aanmelden via het aanmeldingsformulier tot 6 mei 2024.

Interesse in FINMIX maar actief in een andere sector? Bekijk dan de algemene pagina van FINMIX bij VLAIO