Hoe zal het traject verlopen?

Vraagstuk

Ondernemers uit de AgroFood industrie kunnen vraagstukken rond plantaardige voedselverliezen voorstellen waarvoor wij creatieve probleemoplossers zoeken. Wij selecteren een diverse mix van in totaal tien uitdagingen die elkaar niet overlappen.

Heb je zo'n vraagstuk? Schrijf je dan hier in.

Wil je graag meewerken aan een oplossing als creatieve professional? Schrijf je dan hier in.


Matchmaking

Uit alle inschrijvingen selecteren we 10 bedrijven en 10 ontwerpers. Als je bij de geselecteerden zit, ontvang je een uitnodiging voor een matchmaking event.

Na voorstelling van het Food Heroes project, het traject en de verschillende deelnemers krijg je daar de kans om 1-op-1 verder kennis te maken. Heb je vragen over het vraagstuk, de problemen en de noden erachter, of wil je weten hoe die creatieve ondernemers precies te werk gaan, dan kan je dit verder uitdiepen.

Na het matchmakings-event geef je aan met wie je verder aan de slag zou willen gaan. We eindigen met 4 duo’s uit die we verder zullen ondersteunen gedurende 8 maanden. Samen met enkele deadlines krijg je ook een budget van 8000 euro ter beschikking om mee aan de slag te gaan.

De vier duo’s gaan aan de slag om creatieve oplossingen te ontwikkelen voor de 2e klasse producten en reststromen van genoemde ondernemers. De ontwerper is dan een bepaalde tijd op het bedrijf te gast, loopt mee, stelt vragen, kijkt evt. door de keten heen (verwerkers, verkoop) en ontwikkelt dan samen met de ondernemer een idee en voorstel van aanpak. In de daarop volgende periode vindt het eigenlijke ontwerpproces plaats. Daarbij kan aan diverse vormen gedacht worden, van de ontwikkeling van een nieuw concreet product voor de consument, tot het maken van een prototype.

Op 27 februari ontmoeten bedrijven en ontwerpers elkaar voor het eerst. 


Onderzoek en ideevorming

Binnen de voedselketen ligt de focus grotendeels op het eersteklasse product dat in de supermarkt verkocht kan worden. Producten die niet aan de cosmetische eisen van de supermarkt voldoen, worden nauwelijks gewaardeerd, terwijl het vaak om prima eetbare producten gaat met dezelfde uitstekende voedingswaardes. Deze focus op een ‘smal’ deel van de productie, maakt ook dat ondernemers uit de agrovoedingsindustrie vooral gericht zijn op het produceren van zoveel mogelijk eersteklas product en weinig interesse hebben voor het 2e of 3e klasse product of reststromen. Deze kosten dan vaak alleen maar geld. Om ook deze producten te benutten zijn nieuwe oplossingen nodig waarbij meerwaarde wordt ontwikkeld voor deze producten. Een omslag in het denken is nodig om deze eenzijdige focus op de waardering van voedsel te veranderen. De Food Heroes die hiermee aan de slag gaan, bewegen eigenlijk tegen de grote stroom van het huidige efficiency-denken in.

Het AgroFood-bedrijf en de creatieve ondernemer gaan hier samen aan de slag om een vernieuwend idee te ontwikkelen dat het probleem in het bedrijf kan oplossen en dat ook kan bijdragen tot gelijkaardige problemen in de sector.

Datum en oplevering:

Tegen 13 april werk je samen een eerste creatief idee uit dat een duidelijke meerwaarde laat zien tegenover bestaande concepten en dat een duidelijke impact heeft op voedeselverliezen.

 

Conceptpresentatie

Na de idee fase werk je het uit tot een concept waarin je de meerwaarde van de toepassing via schetsontwerpen en protoypes laat zien. Dit samen met een tekst en begroting van de uitvoeringskosten.

Dit stel je voor aan de andere deelnemers aan het project en aan een panel van de drie organisaties achter het traject. Het Innovatiesteunpunt, Flanders DC en Flanders Food.

Doel van deze tussentijdse presentatie is het ontwerp te verbeteren en de maatschappelijke discussie over voedselverliezen en verspilling te voeden. Op basis van de feedback uit de concept presentatie kan het ontwerp verbeterd worden.

Datum en oplevering:

Einde juni. Conceptschetsen, eerste praktische oplossingen, visuals, eerste prototypes die aantonen dat het idee kan slagen.


Presentatie en resultaat

Eindpresentatie van de definitieve ontwerpen/concepten tot presentabel product/resultaat voor expositie. (internationale Food Heroes Awards)

De verschillende resultaten worden gepresenteerd aan de andere deelnemers van het project en aan een panel van de drie organisaties achter het traject. Het Innovatiesteunpunt, Flanders DC en Flanders Food.

Datum en oplevering

5 november - Uitgewerkte ontwerppresentatie en business model (canvas.)

 

FOOD HEROES AWARDS

Stuur jouw innovatieve oplossing voor het reduceren van voedselverliezen in voor de Food Heroes Awards. In maart 2019 is er een Award Show in Rennes (Frankrijk) waar voor de eerste maal deze prijzen uitgereikt worden. 

FOOD FROM FOOD vervolgproject

Willen jullie je idee verder ontwikkelen? Hiervoor leggen we linken met andere projecten. Jullie kunnen begeleid worden richting Food From Food, een Interreg Vlaanderen-Nederland project dat financiële middelen heeft om nieuwe voedingsproducten te ontwikkelen uit nevenstromen. 

Ook andere financieringsmogelijkheden kunnen bekeken worden en we kunnen je in contact brengen met andere partners of bedrijven die eventueel nodig zijn om jullie ideeën op de markt te brengen.