Het vraagstuk: voedselverspilling. Volgens de FAO (Food and Agricultural Organization) gaat een derde van het voedsel dat wereldwijd wordt geproduceerd, verloren. In de keten van agrarische productie tot en met verwerking van voedsel, zeg maar van riek tot vork, treden veel verliezen op. Met het EU-project Food Heroes brengen we alle partners in de voedselketen samen met ondernemers uit de creatieve sectoren om via kruisbestuiving tot oplossingen te komen.

Denk hierbij aan tweede en derde klasse groenten en fruit, mannelijke dieren en aan reststromen. Oesterzwamvoetjes zijn prima eetbaar, maar worden afgevoerd als veevoer; appels en peren die niet aan de juiste afmetingen en kleuren voldoen, komen niet als versproduct in de supermarkt; vlees van bokjes wordt niet door consumenten gekocht. De oogstkosten van tweede en derde klasse producten zijn vaak zelfs hoger dan de opbrengst, waardoor een deel hiervan nooit geoogst wordt.

Oplossingen voor reststromen

De focus in de hele keten ligt op het eerste klasse product dat in de supermarkt verkocht kan worden. Alles wat niet aan de kwaliteitseisen van de supermarkt voldoet, wordt nauwelijks gewaardeerd, terwijl het vaak nog om prima eetbare producten gaat. Deze focus op een ‘smal’ deel van de productie, maakt dat boeren vooral gericht zijn op het produceren van zoveel mogelijk eersteklas product en weinig interesse hebben voor het tweede of derde klasse product of reststromen. Deze kosten vaak namelijk alleen maar geld.

Om ook deze producten te benutten zijn oplossingen nodig waarbij meerwaarde wordt ontwikkeld voor deze producten. Een omslag in het denken is nodig om deze eenzijdige focus op de waardering van voedsel te veranderen. Partijen die hiermee aan de slag willen, bewegen eigenlijk tegen de grote stroom van het huidige efficiency-denken in. Vandaar dat we ze ‘helden’ noemen. Het zijn deze ‘Food Heroes’ die we in dit project willen ondersteunen bij het zoeken naar onverwachte ideeën en waardevolle innovatieve denkrichtingen, samen met de creatieve sector.

Internationale samenwerking

Flanders DC werkt in dit project 3,5 jaar samen met partners uit de creatieve sector, de landbouw, de voedselverwerkende industrie en kennisinstellingen uit Noordwest-Europa. We zullen elkaar versterken door samen aan de slag te gaan rond drie centrale thema's: ‘Groente en Fruit’, ‘Mannelijke dieren’ en ‘Visserij’.

Naast Flanders DC, zijn de overige partners: (België) Innovatiesteunpunt, Flanders Food, (Nederland) ZLTO, de provincie Noord-Brabant, Dutch Design Foundation, In Ovo, Greenco Packing, (Duitsland) Spessart Regional, Fachhochschule Fulda, (Frankrijk) AC3A, Laval Mayenne Technopole, Technopole Quimper Cornouailles, (United Kingdom) Lincoln University, (Ierland) Irish Fishery Agency, Clean Technology Centre.

Meer weten over Food Heroes?

Of ben je geïnteresseerd in onze andere projecten voor kruisbestuiving tussen creatieve en meer traditionele sectoren?