Caermersklooster wordt creatief platform voor beeldende kunst

De Stad Gent is op zoek naar een partner voor de artistieke exploitatie van het Caermersklooster voor de komende vier jaar. De Stad wil het historische klooster in het Patershol in de toekomst inzetten als nieuwe ontwikkelings- en presentatieplek voor beeldende kunsten. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot en met 5 maart 2018*.

Sinds 1 januari 2018 is het Caermersklooster overgeheveld van de Provincie Oost-Vlaanderen naar de Stad Gent. Met een nieuwe artistieke invulling  van de locatie wil de Stad Gent een brug slaan tussen de permanent vernieuwende groep artistieke talenten in de beeldende kunsten die in Gent werken enerzijds en de grote cultuurhuizen, internationale galeries, musea, kunstpers en het ruime publiek anderzijds.

  Wie komt in aanmerking?

  De Stad Gent doet een oproep naar kandidaat-exploitanten die reeds een aantal geslaagde artistieke projecten hebben gerealiseerd en ook op zakelijk vlak tot een goed einde hebben gebracht, en die in het Caermersklooster een experimentele mix van artistieke praktijken willen ontwikkelen.

  De artistieke invulling van het Caermersklooster moet gestoeld zijn op aandacht voor onderzoek, reflectie, ontwikkeling en verrijking van de artistieke praktijk, en moet bovendien een wisselwerking beogen met de imposante architectuur van het gebouw. Het Caermersklooster moet een plek worden voor uitwisseling, kruisbestuiving en interactie tussen verschillende disciplines in de beeldende kunst. Een plek voor ontmoeting tussen kunstenaars, bemiddelaars, experten en coaches, maar ook tussen buurtbewoners, erfgoedliefhebbers, toeristen en een ruim en divers publiek.

   Wat heeft Stad Gent te bieden?

   De Stad Gent zal met de uiteindelijk gekozen exploitant een overeenkomst aangaan voor vier jaar vanaf 1 mei 2018, waarbij de Stad:

   • Een toelage van 250.000 euro voorziet om de artistieke invulling en de cultuur-toeristische ontsluiting van het klooster te realiseren
   • Een toelage van 50.000 euro voorziet om de kosten voor de nutsvoorzieningen te betalen
   • De exploitant zal ondersteunen voor het algemeen beheer en het onderhoud van het gebouw

   * Op zaterdag 10 februari om 10 uur is er een plaatsbezoek, waarop deelnemers verplicht aanwezig moeten zijn indien zij zich kandidaat willen stellen. Dat plaatsbezoek zal een rondleiding omvatten, alsook de mogelijkheid om vragen te stellen en onderling met andere kandidaten mogelijkheden tot samenwerking af te toetsen.

   Datum

   5 maart 2018

   Locatie

   Caermersklooster
   Lange Steenstraat 14

   9000 Gent, België

   Toon op Google Maps

   Organisator

   Stad Gent

   Prijs

   gratis

   Andere activiteiten