Dag van de Ambachten

Op zondag 21 november 2021 vindt de 15e Dag van de Ambachten plaats. Het talent en de knowhow van de vele erkende ambachtslieden die in België actief zijn, wordt die dag in de kijker geplaatst. Ambachtslui die aan dat evenement willen deelnemen en hun activiteiten in de schijnwerpers willen plaatsen, kunnen zich tot 15 oktober 2021 inschrijven.

Sinds 2006 organiseert de FOD Economie, met de steun van de minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s, de Dag van de Ambachten. Die dag promoot de knowhow en het talent van duizenden erkende ambachtslieden in België. Ambachtslieden over heel België zetten die dag hun atelier open voor het grote publiek. Bezoekers worden verrast met een begeleid bezoek, een demonstratie of soms zelfs proeverijen.

Waarom deelnemen?

Het evenement is dan ook een unieke gelegenheid voor ambachtslieden om een nieuw publiek aan te trekken en hun talent en de passie waarmee ze elke dag opnieuw aan de slag gaan, te delen met de bezoekers. De deelname aan de Dag van de Ambachten is volledig gratis en biedt ambachtslieden meer zichtbaarheid en naamsbekendheid dankzij:

  • een grootscheepse campagne: reclame in dagbladen en tijdschriften, campagne via internet en sociale media
  • een promotiekit: folders, affiches, spandoek, bewegwijzering, ...
  • een vermelding op https://www.dagvandeambachten.be
  • de mogelijkheid om een eigen, persoonlijke affiche te maken

Hoe deelnemen?

Je kan je tot 15 oktober 2021 online inschrijven om deel te nemen. Inschrijven kan enkel door ambachtslieden die een wettelijke erkenning hebben gekregen van de Commissie Ambachtslieden van de FOD Economie.

Datum

15 oktober 2021

Organisator

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Prijs

gratis

Andere activiteiten