Gewikt en gewogen. Vlaanderen waardeert cultureel erfgoed

Op 26 maart organiseren het Departement Cultuur, Jeugd en Media en FARO een studiedag over het waarderen van cultureel erfgoed in Vlaanderen.

Wat voorafging

In 2015 vond de studiedag Niet al goud wat blinkt. Waardering, selectie en afstoting van erfgoedcollecties plaats in het Erfgoedcentrum LAMOT in Mechelen. Deze studiedag was het startpunt van een intensief leertraject over waarderen in Vlaanderen. In 2016 startte FARO met een werkgroep waarderen, inventariseerde de kennis, de noden en de behoeften in de erfgoedsector, schreef basisnormen rond het kwaliteitsvol waarderen uit en stelde een toolbox op om geïnteresseerden op weg te helpen met nuttige info en tips. Daarnaast lanceerde het Departement Cultuur, Jeugd en Media een subsidiereglement voor pilootprojecten waarderen. Zesentwintig organisaties kregen hierbij de kans om met extra middelen bijzondere waarderingstrajecten te realiseren en hierbij praktijkervaring op te bouwen die de erfgoedsector verder helpt

Tijd voor een balans

Drie jaar later is het tijd om terug te blikken en een stand van zaken voor te stellen over het waarderen van cultureel erfgoed in Vlaanderen. Op 26 maart brengen we de erfgoedsector samen in Brussel met een dagvullend programma over deze thematiek. Eerst worden de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van waarderen voorgesteld. Hierna delen de pilootprojecten hun ervaringen. We sluiten de studiedag af met een aantal debatten, waarbij de deelnemers essentiële vraagstukken over het waarderen bespreken en advies bezorgen aan het beleid. 

Programma

 • 9.30 uur: Ontvangst met welkomstkoffie

Voormiddag (plenair) – Groot auditorium 

 • 10.00 uur: Welkomstwoord door minister Sven Gatz 
 • 10.20 uur: Kennisopbouw rond waarderen, een traject bij FARO | Anne-Cathérine Olbrechts
 • 10.40 uur: Waarderingstools door de bril van onderzoekers | Marc Jacobs
 • 11.10 uur: Reviewing Significance 3.0 | Caroline Reed i.s.m. Histories 
 • 12.00 uur: Tijdens de lunch krijgt u een overzicht van de pilootprojecten waarderen van 2018 via posters. De projectmedewerkers zijn ook aanwezig om een woordje uitleg te geven.

Namiddag (plenair) – Groot auditorium 

 • 13.00 uur: Twee jaar pilootprojecten waarderen | Anne-Cathérine Olbrechts
 • 13.30 uur: Waarderen op stadsniveau: huishoudelijke apparaten in de Gentse stedelijke collecties | Annelies De Mey, Designmuseum
 • 13.50 uur: Naar waarde geschat. Een integraal waarderingstraject voor vier agrarische collecties | Sylvie De Coster, Texture
 • 14.10 uur: Een verkwikkende duik in de architectuurarchieven: een waarderingstraject ter ondersteuning van een collectiebeleid voor een nieuwe organisatie | Wim Lowet, Architectuurarchief Vlaanderen
 • 14.30 uur: De kunst van het multiperspectivistisch beheren in een museumpark | Veerle Meul, Middelheimmuseum
 • 15.00 uur: Pauze met koffie

Namiddag (15.30 - 16.30 uur): debatten in kleine groepen – vergaderlokalen

De studiedag wordt afgesloten met een aantal debatten, waarbij de deelnemers essentiële vraagstukken over het waarderen bespreken en advies bezorgen aan het beleid. Maximum 25 personen per debat.

Keuze tussen:

 • 1 | Kip of ei? Waarderen vanuit collectieplan of collectieplan vanuit waarderen
 • Kan je een collectieplan opstellen zonder de collectie eerst gewaardeerd te hebben? Of moet je een collectieplan hebben om te kunnen waarderen? In dit debat wisselen de deelnemers ervaringen uit en trachten ze een antwoord te formuleren.
 • 2 | ICE en participatief waarderen  
 • Immaterieel erfgoed en participatie lopen hand in hand. Hoe pas je dit toe op het waarderen van het immaterieel erfgoed? WIE voerde hierover een belangrijk onderzoek uit. Voer voor debat!
 • 3 | Waarderen in lokale context: opportuniteiten en valkuilen
 • Lokaal erfgoed waarderen met lokale inwoners en belanghebbenden in een verstrengeld netwerk van actoren. Dit biedt opportuniteiten, maar ook valkuilen. Regionale actoren getuigen over hun ervaringen en denken na over de mogelijkheden van het waarderen in een lokale context.
 • 4 | Stand van zaken waarderen in Vlaanderen: zijn we hier klaar voor? 
 • FARO voerde de voorbije jaren een intensief leertraject uit rond waarderen i.s.m. de sector. De basisnormen zijn uitgeschreven, er is reeds veel debat gevoerd, de pilootprojecten zijn aan de slag, er is een toolbox … Wat ontbreekt er nog? Waar zetten we de volgende jaren op in?
 • 5 | Restaureren of inkuilen? Materiële zorg en waardering
 • Waarderen van erfgoed kan leiden tot een favoritisme voor topstukken. Wat betekent dit voor het behoud en beheer van collecties? Als er enkel aandacht is voor het meest waardevolle; wordt minder waardevol erfgoed dan vergeten? Een discussie.
 • 6 | Waarderen van private collecties
 • Er zijn heel wat belangrijke private collecties in Vlaanderen. Hoe gaan we hier als publieke sector mee om? Ondersteunen we de waardering van deze collecties? Kan dit vanuit de publieke erfgoedsector? 

 

 • 16.30 uur: Receptie met slotwoord
 • 18.00 uur: Einde
Datum

26 maart 2019

09:00

Locatie

Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88

1000 Brussel, België

Toon op Google Maps

Organisator

FARO

Prijs

gratis

Andere activiteiten