Hangar Krowd – Open Call For Artists And Designers

Hangar K is op zoek naar een partnership met kunstenaars en designers die mensen en bedrijven die betrokken zijn bij haar netwerk, tastbaar aanwezig stellen.

In deze tijden van sociale media worden netwerken steeds belangrijker. Daar waar ze vroeger fysieke bijeenkomsten waren zorgt het internet ervoor dat ze minder tastbaar worden. Een netwerk heeft verschillende dimensies nl vertrouwen, expertise, detail kennis, algemene inzichten, technische skills, sociale skills… Enerzijds is er het netwerk dat we rechtstreeks kennen en anderzijds is er het uitgebreider netwerk: de vrienden van mijn vrienden. Daarnaast zijn er nog verschillende contexten: de familie, persoonlijke vrienden en de Hangar Krowd.

Hangar Krowd Energy

Het is cruciaal voor de vlotte start van het project dat in alle elementen van communicatie met de betrokkenen de Krowd Energy aantrekkelijk en voelbaar is. We willen iedereen van bij de aanvang enthousiasmeren en hen laten inzien dat er de komende acht maanden een enorme potentie binnen en omheen Hangar K wordt aangeboord. Waardoor ze het gevoel krijgen deze trein niet te mogen missen.

Engagement Hangar K

 • biedt een werkplek aan in een innoverende co-creatiehub met focus op digitale technologie.
 • gaat een partnership aan met twee verschillende kunstenaars/designers.
 • organiseert telkens twee Hangar K & Friends events als focus van de kunstenaar voor de community.   
 • ondersteunt de projecten van de kunstenaars/designers.
 • organiseert in samenwerking met Arteconomy twee feedbackmomenten met focusgroep
 • organiseert in samenwerking met Arteconomy een afsluitend symposium met lessons learned en voorstellen voor een duurzame en strategische implementatie van het partnership.

Engagement Arteconomy

 • is de trekker van dit project.
 • coacht de betrokken partners tijdens het proces.
 • dit project geeft de aanzet om samen met Hangar K een methode te ontwikkelen voor een duurzame strategische implementatie van dergelijke partnerships zowel bij kunstenaars/designers als bij bedrijven.
 • de kunstenaar/designer ontvangt een honorarium van 4.000 euro inclusief reis- en verblijfskosten via subsidies van de Vlaamse Gemeenschap. Indien een collectief wordt geselecteerd wordt dit bedrag gedeeld met het ganse collectief.
 • het werkingsbudget wordt bepaald in samenspraak met de kunstenaar/designer en Hangar K.

Engagement kunstenaar, designer,...

 • De kunstenaar/designer werkt gedurende vier maanden een Krowd proces uit met telkens twee Hangar K & Friends events als focus moment.
 • De kunstenaar engageert zich om tijdens het proces geregeld ter plaatse actief te zijn en te interageren met de bedrijven in Hangar K.

Timing

 • voor 25 februari 2019 indienen van de kandidatuur kunstenaars/designers
 • voor 15 maart wordt de samenstelling van het partnership gemaakt door het team van Hangar K en Arteconomy
 • werkperiode
 • Periode 1: 15 maart – 15 juli 2019 met 2 Hangar K & Friends events
 • Periode 2: 15 juli – 15 november 2019 met 2 Hangar K & friends events
 • november: afsluitend symposium

Meer info vind je hier.

Datum

25 februari 2019

Organisator

Hangar K & Arteconomy

Prijs

gratis

Andere activiteiten