IE-voucher

In 2021 kunnen ondernemers die hun merk of model willen registreren, gebruik maken van de actie "IE-voucher" om een deel van de aanvraagkosten terug te krijgen. Deze actie is een initiatief van de Europese Commissie, EUIPO (European Union Intellectual Property Office) en de bevoegde instanties op nationaal niveau. Voor merken en modellen is dat de Benelux Office for Intellectual Property.

Het doel van de actie is om bedrijven te ondersteunen die hun IE-rechten willen beschermen in de Benelux of de EU. Hieronder vindt u meer informatie over de actie en de voorwaarden.

Wat houdt de actie in?

 • De IE-voucher

In 2021 kunt u als KMO/MKB bedrijf maximaal 50% van de basiskosten van uw merk- of modelaanvraag retour krijgen door gebruik te maken van de intellectuele eigendomsvoucher (IE-voucher). De IE-voucher is bestemd voor alle in de EU gevestigde ondernemingen die voldoen aan de definitie van een KMO/MKB zoals opgesteld door de Europese Commissie.

 • Welke kosten kan ik terugkrijgen?

Alleen de basis aanvraagkosten komen in aanmerking voor deze gedeeltelijke vergoeding:

 • Voor de aanvraag van een Benelux-merk is dat 122 euro (50% van 244 euro).
 • Voor de aanvraag van een Benelux-model is dat 75 euro (50% van 150 euro).
 • De IE-voucher kunt u ook gebruiken voor een gedeeltelijke vergoeding van een Europese merk- of modelaanvraag.

Het 'Ideas Powered for Business SME Fund' maakt ook een gedeeltelijke tegemoetkoming in de kosten van pre-diagnostische IE-diensten (“IP scan”) mogelijk. Deze dienst is op dit moment echter (nog) niet beschikbaar voor KMO/MKB bedrijven in de Benelux.

Voor wie geldt de actie?

Om voor de IE-voucher in aanmerking te komen, moet uw bedrijf voldoen aan de definitie van een KMO / MKB zoals opgesteld door de Europese Commissie. Dit hangt onder meer af van het aantal werknemers en de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal. In het algemeen geldt dat:

 • een KMO/MKB minder dan 250 medewerkers in dienst heeft
 • een KMO/MKB een jaaromzet heeft die lager is dan 50 miljoen euro
 • het balanstotaal van het KMO/MKB de 43 miljoen euro niet overschrijdt.

Via de Engelstalige online KMO/MKB-toets van de Europese Commissie kunt u toetsen of uw onderneming beschouwd wordt als een KMO/MKB onderneming. 

Wat zijn de voorwaarden?

Aan de toekenning van de IE-voucher zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 1. De IE-voucher kan alleen worden aangevraagd door KMO/MKB bedrijven die voldoen aan de definitie van het KMO/MKB zoals vastgesteld door de Europese Commissie.
 2. De IE-voucher moet door u, de onderneming zelf, via een speciaal formulier worden aangevraagd bij EUIPO. U kunt de IE-voucher dus niet aanvragen via een IE-professional (in het geval dat deze de merk- of modelregistratie voor u aanvraagt). 
 3. Maximaal 50% van de gemaakte kosten wordt vergoed tot een maximum van 1.500 euro. U kunt dus voor meerdere merk- en of modelaanvragen tegelijk een gedeeltelijke vergoeding aanvragen. Alleen de basis registratiekosten komen hiervoor in aanmerking. Voor de aanvraag van een Benelux-merk is dat 122 euro (50% van 244 euro). Voor de aanvraag van een Benelux-model is dat 75 euro (50% van 150 euro).
 4. Iedere aanvrager mag in 2021 slechts 1 IE-voucher aanvragen. Deze aanvraag mag meerdere Benelux of Europese merk- en of modellen bevatten.

Let op: als u gebruik wilt maken van de IE-voucher, kunt u uw Benelux of Europese merk- of modelregistratie(s) pas aanvragen nadat u hiervoor officieel toestemming heeft gekregen van EUIPO. Als u uw merk- of modelregistratie aanvraagt voordat u de IE-voucher aanvraagt, dan wordt de IE-voucher niet aan u uitgekeerd. Houd daar rekening mee in de timing van de aanvraag.

Uitgebreid document EUIPO oproep tot aanvraag

Hoe werkt het?

Om gebruik te maken van deze actie volgt u twee stappen:

 1. Het aanvragen van de IE-voucher.
 2. Het verzilveren van de IE-voucher (nadat deze door EUIPO is toegekend).

Meer informatie over de procedure vindt u op de website van het BOIP.

Datum

1 juli tot 31 juli 2021

Organisator

Benelux Office for Intellectual Property

Prijs

nvt

Andere activiteiten