IMPACT: open call residentie onderzoek & creatie

Wil je een project ontwikkelen dat kunst, wetenschap en technologie combineert? Wil je een dynamiek met focus op innovatie integreren in een project gebaseerd op grens- en sectoroverschrijdende samenwerking? IMPACT (International Meeting in Performing Arts and Creative Technologies) lanceert een open call. De geselecteerde projecten worden geïncubeerd in het IMPACT LAB en resulteren in een presentatie tijdens FORUM IMPACT 2017 of 2018.

Welke projecten?

De projecten moeten gebaseerd zijn op een voorstel voor technologische ontwikkeling in het kader van een artistiek werk. De projecten kunnen van verschillende aard zijn: choreografisch, theatraal, beeldend, muzikaal, installatie, scenografie enz. Projecten kunnen betrekking hebben op verschillende technologische ontwikkelingen (virtual reality, connected of luminous textiel, interactiviteit en mens-machine interfaces, sensoren, visual en sound capture en diffusion technieken, nieuwe materialen en intelligente materialen, 3D beeldvorming, holografie, enz.)

Projecten moeten duidelijk de innovatieve aard van de aanpak en het voorgestelde onderzoek vermelden en moeten voldoende kennis aantonen van onderzoeksgebied. De projecten zijn onderwerpen aan een samenwerking tussen één of meer artiesten en onderzoekers, in samenwerking met een onderneming in de Euregio Maas-Rijn.

Wie kan deelnemen?

Alle profielen komen in aanmerking, ongeacht hun leeftijd, nationaliteit en status: kunstenaar, regisseur, choreograaf, beeldend kunstenaar, muzikant, ontwerper, ingenieur, onderzoeker, ondernemer... in de velden podiumkunsten, beeldende kunsten en creatieve en culturele industrieën. Er wordt echter speciale aandacht besteed aan kunstenaars en ontwikkelaars uit de Euregio Maas-Rijn. 

Bepalingen onderzoeks- en creatieresidentie

IMPACT stelt de geselecteerde project promotoren een beurs ter beschikking die aangewend dient te worden voor de financiering van de R&D ter realisatie van een creatie die gepresenteerd wordt in het kader van het Forum 2017 (november 2017) of 2018 (november 2018). Het bedrag van beurs kan, afhankelijk van de projecten, variëren van 15.000 tot 40.000 euro (inclusief de uitkoopsom). Format en planning van de onderzoeks- en creatieresidentie hangen af van de geselecteerde projecten en worden opgesteld in overleg met de organiserende podium/presentatieplek.

Alle details over voorwaarden, deelname en verloop van de projectoproep vind je hier.

Datum

31 oktober 2017

Organisator

IMPACT

Prijs

gratis

Andere activiteiten