Infosessie: Innovatieve Partnerprojecten

Op woensdag 22 april 2020 organiseert Departement Cultuur, Jeugd en Media een online infosessie over de subsidielijn 'Innovatieve partnerprojecten'. Inschrijven kan tot en met 20 april 2020. 

Wat?

Met de subsidieoproep Innovatieve Partnerprojecten kunnen diverse culturele organisaties samenwerkingen aangaan met organisaties uit andere sectoren. Partnerprojecten openen voor de cultuursector vaak gesloten deuren naar andere sectoren en bieden de middelen en tijd om nieuwe onderwerpen en vraagstellingen te exploreren. Culturele organisaties treden uit hun comfortzone en verleggen samen met de partners, uit gekende of ongekende sectoren, hun grenzen.

De projectsubsidie loopt maximaal drie jaar en bedraagt maximaal 80.000 euro per project. De minister beoogt zo een subsidie van ongeveer 25.000 euro per jaar. Het betrokken project mag geen dubbele subsidiëring genieten. De eigen inbreng van de niet-culturele partner(s) bedraagt minimaal 25% van de totale kosten.

Wie maakt er kans?

Een partnerproject bestaat uit minstens twee partners waarvan minimaal één culturele partner en minimaal één niet-culturele partner uit een andere sector. Bekijk het reglement en de FAQ om te zien of jouw sector van toepassing is.

Een combinatie van één of meer culturele partner(s) en één of meer niet-culturele partner(s) is eveneens mogelijk. De culture partner(s) en de niet-culturele partner(s) kunnen diverse organisatievormen (publiekrechtelijk of privaatrechtelijk) hebben of een natuurlijk persoon omvatten.

De volgende samenwerkingen of projecten komen niet in aanmerking: afstudeerprojecten, gefinancierde doctoraten en academische onderzoeken, restauratiewerken en projecten die al lopen op het moment van de aanvraag.

Wanneer?

De infosessie voor bijkomende informatie en vragen vindt plaats op 22 april 2020. De volgende indiendatum voor de innovatieve partnerprojecten is 15 juli 2020. Projecten mogen hierbij van start gaan van 1 december 2020 en afgelopen zijn op 30 november 2023. Een aanvraag verloopt via de KIOSK-applicatie. Deze is vanaf nu beschikbaar.

Hoe verloopt de aanvraag voor de subsidies?

 1. Fase één: Online aanvraag
  In de eerste fase beoordeelt de jury de beknopte beschrijving en de begroting van het partnerproject op basis van de beoordelingscriteria, zoals vermeld in het reglement. Deze aanvraag verloopt via de online KIOSK-applicatie. De jury selecteert maximaal 20 projecten die doorgaan naar de tweede fase.
   
 2. Fase twee: Mondelinge presentatie
  In de tweede fase worden de geselecteerde projecten mondeling toegelicht.

  De mondelinge presentatie (“pitch”) is het enige moment om het project voor te stellen en is bindend om verder deel te nemen aan de procedure. Het is belangrijk dat de belangrijkste partners aanwezig zijn op dit moment. De aanwezigheid van meerdere partners duidt immers op een sterk partnerschap. De mondelinge presentatie moet de jury overtuigen van de sterkte van het project. De jury zal de projecten beoordelen op basis van de vier beoordelingscriteria en waar nodig vragen stellen. Het is dus belangrijk dat de criteria voldoende aan bod komen in de presentatie van het project. Op basis van de mondelinge presentatie zal de jury tot een beslissing komen.

  Een pitch duurt maximaal 7 minuten. Tijdens de pitch kunnen er vragen gesteld worden over het project en de begroting. Belangrijk daarbij is dat de pitch echt to-the-point is. Onthoud dat de jury reeds de schriftelijke aanvraag heeft gelezen en tijdens dit gesprek in de diepte willen gaan. Je mag ook maximaal één beeld of één voorwerp meenemen naar de presentatie. Powerpoints of andere zaken worden niet toegestaan.

Vragen?

Schrijf je in voor de online infosessie over deze subsidielijn op woensdag 22 april 2020. Inschrijven kam t.e.m. maandag 20 april. Bekijk ook alvast het bijhorende Youtube-filmpje voor een korte samenvatting. Dringende vragen? Neem contact op met Stef Vonk van het Departement Cultuur, Jeugd en Media: stef.vonk@vlaanderen.be of 02 553 69 20.

Reglement innovatieve partnerprojecten
FAQ innovatieve partnerprojecten

Datum

22 april 2020

Organisator

Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Prijs

gratis

Andere activiteiten