Jong getalenteerden in erfgoedberoepen

Sofina en zijn aandeelhouders hebben binnen de Koning Boudewijnstichting een platform opgericht dat zich toespitst op onderwijs en vorming. Dit platform wil de ontwikkeling van talent aanmoedigen door het toekennen van specifieke individuele beurzen of door steun aan een project van organisaties die zich inzetten voor gelijkaardige doelstellingen.

Op het gebied van erfgoed wenst het platform de opleiding van jonge talentvolle Belgische ambachtslieden in erfgoedberoepen te ondersteunen om hun traject naar uitmuntendheid te versnellen. Het tracht dit te doen door hun de kans te geven in contact te komen met de beste vakmensen en opleiders op hun vakgebied in Europa. Dankzij de beurzen kunnen ambachtslieden hun vaardigheden perfectioneren in een opleidingscentrum of bij een leermeester in het buitenland. 

De beurzen worden toegekend op basis van het reële kostenplaatje en kunnen niet meer bedragen dan 10.000 euro/beurs. Dit bedrag kan eventueel worden herzien indien de kandidaat een hoger bedrag nodig mocht hebben om zijn vervolmaking tot een goed einde te brengen (kosten van het materiaal, duur van de opleiding,…).

Voor wie?

De oproep richt zich tot jonge ambachtslieden tussen de 20 en 35 jaar die werkzaam zijn in België. Ze dienen actief te zijn in de erfgoedberoepen. Enkele vakgebieden die in aanmerking komen, zijn: decoratieschilderen, vergulden, glaskunst, steenhouwen, smeedwerk, bekleden, houtbewerken, schrijnwerk, mozaïekleggen, gipswerk, historische groenteteelt en tuinbouw (decoratieve sinaasappelbomen), snoeien van oude bomen, boekbinden, horlogemaken, …

Financiële steun tot max 10.000 euro.

Selectiecriteria

De jury van experts zal letten op de volgende punten:

  • de kandidaat moet beschikken over ten minste vijf jaarwerkervaring;
  • hij moet in staat zijn werkstukken voor te stellen waaruit zijn talent naar voren komt. Dit aan de hand van foto's en referenties van recente opdrachten, die aan het dossier worden toegevoegd;
  • hij moet in staat zijn referentiebrieven en/of verklaringen van opdrachtgevers en/of ondernemers voor te leggen;
  • hij dient werkzaam te zijn in België of zich daarop te richten;
  • hij dient een stage of een vervolmakingscursus in het buitenland te hebben uitgekozen in een befaamd opleidingscentrum, een gespecialiseerde werkplaats, een voorbeeldwerf in Europa of bij een leermeester die beroemd is op zijn vakgebied;
  • de stage van middellange of lange duur moet een reële bijdrage leveren aan zijn vakmanschap, zijn kennis van de materialen en technieken;
  • de kandidaat zal beoordeeld worden op zijn motivatie: hij dient gepassioneerd te zijn door zijn vak en ernaar te streven om de specifieke ambachtelijke technieken ten volle te beheersen.

Hoe je aanvraag indienen?

EERST AANMELDEN VOOR UW KANDIDAATSDOSSIER

  • Hoe indienen? Bekijk de video
Datum

28 augustus 2018

Organisator

Koning Boudewijnstichting

Prijs

gratis

Andere activiteiten