Opleiding: Leiderschap in cultuur

Het LinC programma is een leerprogramma voor leiders in de cultuursector in Vlaanderen en Nederland. Antwerp Management School, Universiteit Antwerpen en de Universiteit Utrecht slaan de handen in elkaar om zo een kwaliteitsvol programma te kunnen aanbieden.

Leiderschap is een concept dat tot nu toe nog niet echt ingeburgerd is in de cultuursector. Nochtans is de behoefte aan leiderschap groot: de omgeving waarin culturele organisaties en culturele professionals moeten werken wordt hoe langer hoe complexer. Culturele organisaties en culturele professionals moeten zowel lokaal als internationaal actief zijn en werken vaak samen met heel diverse stakeholders: diverse publiek(en); verschillende overheden (Europees, federaal, Vlaams, lokaal, de wijk); een steeds groeiend aanbod; een volatiele sector waar organisaties komen en gaan; samenwerking met partners uit andere maatschappelijke domeinen. Onzekerheid en onvoorspelbaarheid zijn vaste ingrediënten geworden in hun dagdagelijkse werking.

Leerdoelen

 • LinC wil culturele leiders opleiden die hun creativiteit en intuïtie inzetten voor een vitale, slagvaardige en financieel gezonde sector. LinC werkt aan persoonlijk leiderschap, collectief leiderschap, nieuwe inzichten, nieuwe werkwijzen en oplossingen en nieuwe verbindingen tussen leiders, instellingen, disciplines en tussen cultuur en samenleving.
 • LinC daagt deelnemers uit om van elkaar te leren en vermeende tegenstellingen, zoals tussen artistiek en zakelijk leiderschap, te overstijgen. Complexe onderwerpen als de kwetsbaarheid van cultuur en culturele professionals met een klein publiek, de rol die cultuur kan spelen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken of de verhouding tussen overheid en de sector komen zeker aan bod, maar niet zonder te zoeken naar nieuwe scenario’s voor mogelijke oplossingen.

Curriculum

 • LinC is opgebouwd uit verschillende leersporen. Het belangrijkste leerspoor zijn de labs: tijdens 8 tweedaagse bijeenkomsten, gericht op het opdoen en samen creëren van nieuwe kennis, inspiratie en inzichten. Ook streven we naar het outside the box denken en het uitbreiden van hun repertoire van mogelijke handelingen en oplossingen. Deze zogenoemde 8 “labs” (laboratoria) zijn verspreid over een jaar.
 • Daarnaast werken deelnemers gedurende die 12 maanden in kleinere Vlaams-Nederlandse teams aan een ‘interventures’ (samenvoeging van de woorden adventure, interventie en invention) zijn gericht op het uitdragen, verrijken, op maat en toepasbaar maken van opgedane kennis en ervaringen.
 • Verder is er uitgebreid ruimte voor reflectie en de ontwikkeling op jouw leiderschap. In dit reflectiespoor diep je eigen specifieke vraagstukken rondom leiderschap, organisatie en loopbaan verder uit en vergroot je je zelfkennis als motor voor effectief en authentiek leiderschap. De kern van het reflectiespoor bestaat uit 4 individuele gesprekken met een ervaren coach. Dit wordt verder ondersteund door een intakegesprek, en oefeningen zoals een 360°feedback en een ‘vlieg-op-de-muur’.
 • Tot slot is er het onderdeel “vrije ruimte” waarin een aantal masterclasses of training bijeenkomsten optioneel worden aangeboden die we tot de basics van leiderschap rekenen: financieel management, strategisch human resource management in de cultuur, verandermanagement, auteurschap, PR/Lobby en storytelling. In de vrije ruimte zit ook een persoonlijk budget dat gebruikt kan worden voor een individuele leer- of ontwikkelbehoefte.

Deelnemers

Het leerprogramma richt zich op leidinggevenden, makers, managers en ondernemers in de cultuursector m.n. het lokaal cultuurbeleid, de kunstensector (inclusief toegepaste kunsten), het sociaal-cultureel volwassenenwerk, de cultureel-erfgoedsector en de creatieve industrie.

Voorwaarden

Criteria voor toelating worden bepaald door de programmacommissie en de opdrachtgevers. Maarvolgende (zachte) criteria worden alvast in rekening gebracht:

 • De ambitie, passie en potentie om verandering en vernieuwing in de cultuursector te realiseren;
 • Voldoende tijd om het programma te volgen en aanwezig te zijn tijdens bijeenkomsten;
 • De bereidheid om te leren, om standpunten, meningen en mentale modellen ter discussie te stellen en je handelingsrepertoire uit te breiden;
 • De bereidheid om het eigen netwerk, tijd en vakmanschap ten dienste van de sector in Vlaanderen en Nederland te stellen;
 • De wil om zakelijke of artistieke innovaties te realiseren;
 • Op een kruispunt staan in hun loopbaan.

Deelnemers uit Vlaanderen kunnen zich kandidaat stellen door hun cv en motivatie te mailen naar joke.schrauwen@uantwerpen.be. Voor de editie 2019-2020 kan je jouw kandidatuur indienen tot 1 juni 2019. De selectiegesprekken voor de kandidaten uit Vlaanderen vinden plaats op 5, 6 en 7 juni.

Vind hier meer informatie over het LinC programma.

Datum

1 juni 2019

Locatie

Antwerp Management School
Boogkeers 5

2000 Antwerpen, België

Toon op Google Maps

Organisator

Antwerp Management School

Prijs

5.000 euro

Andere activiteiten