BoF en McKinsey: The State of Fashion Trend Report 2023

Georganiseerd door
Flanders DC


Op onze ‘Expertendag Fashion: Alternatieve groeipaden’ zal consultancybureau McKinsey in primeur het trendrapport The State of Fashion 2023 voorstellen. Het langverwachte, jaarlijkse rapport in samenwerking met The Business of Fashion geeft een overzicht van alle belangrijke trends die de mode-industrie volgend jaar naar verwachting zal doormaken. Wil jij als eerste - het rapport wordt de dag voordien gepubliceerd - meeluisteren naar deze nieuwe inzichten? Schrijf je dan nu in voor deze sessie die doorgaat op donderdag 1 december in Antwerpen.

The State of Fashion 2023 vat de inzichten samen die voortkomen uit het onderzoek dat McKinsey uitvoerde samen met The Business of Fashion. Het rapport presenteert de belangrijkste verschuivingen die de mode-industrie volgend jaar naar verwachting zal doormaken, van de impact van de mondiale economische context tot evoluerende consumentenpatronen en veranderingen in de interne werking van de industrie.

Bekijk het verslag van 2022.

Spreker

Cyrielle Villepelet is partner bij McKinsey & Company en heeft een grote expertise in digitale en omnichannelstrategie. Zij zal het rapport, een dag nadat het publiek wordt gemaakt, toelichten.

Praktisch

Deze sessie gaat in het Engels door en vindt plaats op donderdag 1 december van 10u tot 11u15 in Urban City in Antwerpen. Iedereen is welkom vanaf 9u45 voor koffie. Een ticket kost 35 euro (exclusief btw). 

Expertendag Fashion

Tijdens de ‘Expertendag Fashion: Alternatieve groeipaden’ willen we dieper ingaan op hoe je als modebedrijf kan groeien in de huidige context. Wat zal de impact zijn van de mondiale economische context en veranderende consumentenpatronen? Hoe ga je binnen de productiecyclus om met local sourcing, EU-regelgeving en distributie-complexiteit? Welke alternatieve vormen van financiering zijn er voor modebedrijven? Wat zijn de uitdagingen van resale en op welke manier kan het een groeiopportuniteit zijn? Hoe bouw je als merk een authentieke connectie op met je doelgroep? Is een medewerkerscoöperatie dé nieuwe manier van samenwerken? Aan het einde van de dag ga je naar huis met frisse inzichten, bruikbare tips en nuttige contacten.
 
Volgende sprekers zijn present - naast Cyrielle Villepelet (McKinsey): Claude Ampe (Bellerose), Nathalie De Ceulaer, Rudi Maes (Filou & Friends), An-Katrien Dullers (Marnix & Ally) en Steven Pauwels (Choco).
 
Wil je de volledige Expertendag bijwonen, dan kost een ticket 120 euro (excl. btw), inclusief lunch en afsluitende drink. Meer informatie over het volledige programma vind je hier.

English version

At our 'Expert Day Fashion: Alternative growth paths', consultancy firm McKinsey will open the day with a session on The State of Fashion 2023, the much-anticipated report in collaboration with The Business of Fashion, which lists the key shifts the fashion industry is expected to experience next year. Do you want to be the first - the report will be published the day before - to listen to these new insights? Then register now for this session that will take place on Thursday 1 December in Antwerp.

The State of Fashion 2023 summarises the insights from the research McKinsey conducted together with The Business of Fashion. The report presents the key shifts the fashion industry is expected to experience next year, from the impact of the global economic context to evolving consumer patterns and changes in the internal workings of the industry.

Look at the report of 2022

Speaker

Cyrielle Villepelet is a partner at McKinsey & Company and has deep expertise in digital and omnichannel strategy. She will comment on the report, a day after it goes public.

Practical

This session will be held in English and will take place on Thursday 1 December from 10 to 11:15 AM at Urban City in Antwerp. Everyone is welcome as from 9:45 AM for coffee. A ticket costs 35 euro (excluding VAT).

Expert Day Fashion (in Dutch)

During the 'Expert Day Fashion: Alternative growth paths', we want to take a closer look at how to grow as a fashion company in the current context. What will be the impact of the global economic context and changing consumer patterns? How do you deal with local sourcing, EU regulations and distribution complexity within the production cycle? What are the alternative forms of financing for fashion companies? What are the challenges of resale and in what ways can it be a growth opportunity? As a brand, how do you build an authentic connection with your target audience? Is an employee cooperative the new way of working together? At the end of the day, you will go home with fresh insights, useful tips and useful contacts.
 
The following speakers will be present - in addition to Cyrielle Villepelet (McKinsey): Claude Ampe (Bellerose), Nathalie De Ceulaer, Rudi Maes (Filou & Friends), An-Katrien Dullers (Marnix & Ally) and Steven Pauwels (Choco).
 
If you want to attend the Expert Day, a ticket costs 120 euros (excl. VAT), including lunch and closing drink. More information on the full programme can be found here.

Datum

1 december 2022

09:45

Locatie

Urban City
Ankerrui 9

2000 Antwerpen, België

Toon op Google Maps

Organisator

Flanders DC

Prijs

35 euro (excl. btw)

Andere activiteiten