Met minister Gatz op werkbezoek naar Japan en China

Het Departement CJM organiseert een officiële zending van Minister Gatz aan Tokio en Beijing en nodigt per bestemming telkens 10 Vlaamse culturele actoren uit om samen met de minister werkbezoeken af te leggen die belangrijk zijn voor de culturele uitwisseling en samenwerking met Vlaanderen. De minister zal met deze zending bestaande relaties bevestigen en versterken en deuren openen voor nieuwe vormen van samenwerking. Vlaamse deelnemers kunnen er hun eigen netwerk versterken en verbreden.

Het programma zal bestaan uit gezamenlijke bezoeken en officiële momenten voor de minister, afgewisseld met sectorale werkbezoeken die parallel verlopen (bijvoorbeeld muziek, musea, mode) voor kleinere groepjes deelnemers. Het programma wordt later bekend gemaakt en zal deels samengesteld worden op basis van profiel en discipline van de geselecteerde deelnemers.

De agenda van de zending van Minister Gatz kent volgende indeling:

  • 25 november: aankomst Tokio
  • 26-27 november: contacten en bezoeken Tokio
  • 28 november: kort programma in Tokio, vlucht Tokio – Beijing en kort avondprogramma in Beijing
  • 29-30 november: contacten en bezoeken Beijing
  • 1 december: terugreis

Aanbod

Minister Gatz nodigt per bestemming telkens 10 Vlaamse cultuurprofessionals uit om samen  werkbezoeken af te leggen die belangrijk zijn voor de culturele uitwisseling en samenwerking met Vlaanderen.

De geselecteerde kandidaten ontvangen van Departement CJM een tegemoetkoming van 1.000 euro in de reis – en verblijfskosten, waarmee ze zelf hun reis kunnen organiseren.

Voorwaarden

Wie zich kandidaat wilt stellen, moet rekening houden met volgende voorwaarden:

  • ten minste beschikbaar zijn op data van het ministerieel bezoek in de betreffende stad (Tokio of Beijing)
  • al actief zijn op de locatie van bestemming en van de zending gebruik willen maken om hun relaties daar te verdiepen of versterken
  • een duidelijke motivatie en een toekomstperspectief hebben rond samenwerking met partners uit de bezochte stad
  • werkzaam zijn in de professionele Vlaamse cultuursector: kunsten, cultureel erfgoed, audiovisuele sector, letteren, architectuur, vormgeving, circus,...
  • bereid zijn om na afloop een verslag te schrijven over je deelname en opgedane kennis te delen met de sector.

Deelname en selectie

Kandidaten sturen eencv en motivatie op basis waarvan de selectie zal gebeuren:

Bij de selectie zal rekening worden gehouden met de voorwaarden en met de mogelijkheden voor inpassing in het programma.

De selectie zal gebeuren door een jury bestaande uit een vertegenwoordiger van de betrokken steunpunten en fondsen, een vertegenwoordiger van de Vlaamse overheid en een expert met kennis van de betrokken stad.

Kandidaten worden op de hoogte gebracht van de selectie in de week van 18 juni 2018.

De tegemoetkoming zal uitbetaald worden op basis van bewijsstukken.

Datum

1 juni 2018

Organisator

Departement CJM

Prijs

Andere activiteiten