Open Call Circulaire stad en ondernemen

Deze subsidies zijn bestemd voor (partnerschappen van) lokale overheden, ondernemingen, onderzoeksinstellingen, organisaties en burgers. Ze moedigen samenwerkingen met andere partijen in de keten aan (van producent naar consument en terug). Indienen met rechtspersonen (vzw, bvba...) is sterk aan te raden.

Voor welke projecten?

Projecten die als experimenteel, demonstratie- en disseminatieproject kunnen dienen op vlak van:

 • circulaire stad, waarbij we efficiënter omgaan met grondstoffen, materialen, energie, water, ruimte en voedsel door kringlopen slim te sluiten en de circulaire economie verankeren in het denken en doen van stedelijke bestuurders, organisaties, ondernemers en burgers;
 • circulair ondernemen, waarbij we nieuwe technologieën, tools of businessmodellen (vb. pay per use, deeleconomie) voor de circulaire economie uitproberen in de realiteit, bij voorkeur met een goede betrokkenheid van andere spelers in de keten. Deze subsidies dienen niet voor de financiering van zuivere productinnovaties. Elementen van maatschappelijke innovatie en acceptatie maken deel uit van de evaluatie.

Wat zijn de bedragen?

Vlaanderen Circulair (OVAM) subsidieert tot 80% van een project, met een maximum van 100.000 euro. Voor grotere projecten kan u een deelbegroting maken voor het stuk dat u wil laten subsidiëren.

Wat zijn de voornaamste kenmerken van een succesvol project?

 • de toepassing van innovatie in circulaire economie, die in het bijzonder inzet op één of meerdere van deze topics:
  1. partnersamenwerking in de keten (voorbij de bedrijfspoort en de comfort zone);
  2. systeemdenken (niet enkel focussen op één product, maar op een heel behoeftesysteem);
  3. slim ontwerp (dematerialisatie, optimalisatie, virtualisatie...)
  4. herstel, hergebruik & remanufacturing (verlengen levensduur van producten);
  5. nieuwe verdienmodellen (voornamelijk product-dienst-combinaties);
  6. intelligente retourlogistiek (traceerbaarheid, verzamelpunten, waarborgen, gedeeld transport...);
  7. toepassen van slimme technologie als driver voor CE (IOT, blockchain, AI, VR, AR, big data...)
 • voorbeeldwaarde voor impact op vlak van duurzaamheid en circulaire stad, circulaire gebiedsontwikkeling of circulair ondernemen;
 • relevantie en opschaalbaarheid: de mogelijkheid om het innovatieve concept op grotere schaal te kunnen hergebruiken;
 • partnerschappen, met een goede specificering van de rollen en engagementen;
 • bijdragen tot de demonstratie en verspreiding van de principes van de circulaire economie.
Datum

29 juni 2018

Organisator

Vlaanderen Circulair

Prijs

gratis

Andere activiteiten