Open call: Designers in Residence Kortrijk 2020

In uitdagende tijden hebben we behoefte aan inspiratie voor de toekomst. Daarom gaat Designregio Kortrijk opnieuw op zoek naar 3 zeer gemotiveerde en recent afgestudeerde ontwerpers of creatieve makers om deel te nemen aan hun residentieprogramma Designers in Residence Kortrijk, van oktober 2020 tot januari 2021. Wil jij met twee andere jonge ontwerpers 3 maanden werken aan een nieuw concept rond het thema 'The Future of Urban Leisure'? Schrijf je nu in!

In uitdagende tijden hebben we behoefte aan inspiratie voor de toekomst.

Designregio Kortrijk zoekt 3 zeer gemotiveerde en recent afgestudeerde ontwerpers of creatieve makers om deel te nemen aan een regionaal residentieprogramma in Kortrijk, België. Het Designers in Residence Kortrijk programma is een 3 maanden durende fulltime werkresidentie van oktober 2020 tot januari 2021.

Designregio Kortrijk voorziet voor de geselecteerde Designers in Residence Kortrijk:

  • accommodatie
  • maandelijkse vergoeding (400 €/maand)
  • gebruik van Budalab Open Makerspace
  • experts in verschillende domeinen en ondersteuning van Designregio Kortrijk
  • eenmalige reiskosten

Thema

Het thema van dit jaar is: The future of urban leisure

De stedelijke ervaring in het algemeen en de stedelijke vrijetijdsbesteding in het bijzonder veranderen snel. Steden wereldwijd investeren fors in de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Autovrije voetgangerszones, festiviteiten, artistieke interventies, winkelbeleving,... kortom de urban leisure, zijn recepten die wereldwijd worden toegepast. Meer en meer zijn we getuige van een uniformisering van het stedelijk leven op wereldschaal. High street in Londen, New York of Sydney vindt zijn oorsprong in dezelfde conceptuele kaders (en wordt vaak door dezelfde kantoren ontworpen). Ook de stad Kortrijk volgt deze weg al jaren. De hoofdstraat werd heraangelegd, er werd een winkelcentrum gerealiseerd, voetgangers en fietsers krijgen meer ruimte, de jaarlijkse kermissen en festiviteiten trekken steeds meer mensen aan.

Maar als de bezoekers en het winkelend publiek eenmaal weg zijn, wordt die bruisende plek waar mensen vroeger woonden, werkten of elkaar ontmoetten, leeg. De stad, die geen behoefte meer heeft aan dichtheid en nabijheid, is in enkele decennia opgelost in het landschap en laat de stad achter als een plek voor consumptie. Meer recentelijk is ook deze consumptie beginnen te vervagen. Op zoek naar steeds nieuwe ervaringen keert de consument zich af van de 'oude' binnenstad, waardoor de leegstand van commercieel vastgoed enorm toeneemt.

Het is duidelijk geworden dat het idee van een steeds verdergaande groei overbodig is. Steden moeten hun strategieën voor stedelijke vrijetijdsbesteding heroverwegen om de leegstand in hun centra op te vangen. Maar wat moet er gebeuren? Hoe kunnen we de leegstaande winkels herontwikkelen? En naar wat? Kunnen we strategieën implementeren die de stad niet langer alleen als een plaats van consumptie beschouwen, maar een leef- en werkomgeving genereren? Wat zijn de voorwaarden om dat te doen? Hoe zorgen we voor aantrekkelijke condities voor de stedelingen? Kunnen verlaten winkels hierin een sleutelrol spelen? En wat is de toekomst van de stedelijke recreatie?

Deze editie van de Designers in Residence Kortrijk behandelt een breed onderwerp en nodigt uit tot reflectie over de toekomstige stedelijke conditie. Tegelijkertijd zoeken we naar kleinschalige interventies, prototypes en experimenten. Om dit te ondersteunen zorgen we voor een living lab condition in bestaande maar leegstaande gebouwen en winkels in het centrum van de stad.

Context

Designregio Kortrijk is je gastheer. Wij organiseren projecten, inspireren met good practices en verbinden bedrijven, ontwerpers, onderwijs en overheid. Designers in Residence Kortrijk is een initiatief van Designregio Kortrijk, platform voor creativiteit, innovatie en ondernemerschap voor de regio Kortrijk in België. Een regio die deel uitmaakt van het UNESCO Creative Cities Network (UCCN) dat het design thinking ademt, zichtbaar door haar designopleidingen, creatieve maakindustrie, internationale evenementen en inspirerende publieke ruimte.

We zijn een samenwerkingsverband van 5 regionale organisaties, waarmee je nauw samenwerkt. Zo komt je als ontwerper in contact met de lokale gemeenschap (stad Kortrijk), lokale producenten en maakindustrie (Voka West-Flanders & Interieur Foundation), stedenbouwkundigen en ontwikkelaars (Leiedal) en innovatief onderwijs (Howest).

Selectiecriteria

Het profiel van de ontwerpers moet aan de volgende criteria voldoen:

  • recentelijk afgestudeerd (minimumniveau: master)
  • teamspeler
  • manuele vaardigheden (conceptueel, handig, productie, fabricage)
  • een internationale visie

​Bekijk de algemene voorwaarden

Stel je kandidaat tot 4 september 2020

Datum

4 september 2020

Organisator

Designregio Kortrijk

Prijs

gratis

Andere activiteiten