Open call: Marketing- of Communicatiecase

De bachelor-na-bacheloropleiding Cultuurmanagement van de UCLL in Leuven is op zoek naar organisaties in de creatieve sector die met een prangend marketing- of communicatievraagstuk zitten en dat kosteloos door een studententeam willen laten uitwerken.

In het kader van het vak ‘Cultuurcommunicatie’ krijgen studententeams een case voorgelegd die ze tijdens het eerste semester moeten uitwerken. Frederik Picard van Reputations is lector van dit vak en begeleidt de studenten in de uitvoering van hun case. Voor het komend academiejaar kunnen alle organisaties uit de creatieve sector hun marketing- of communicatiecase indienen tot 15 september 2020.

De marketing- of communicatiecase kan over verschillende aspecten binnen het vakdomein gaan:

  • Positionering of profilering van de organisatie
  • Een digitale marketinguitdaging
  • Aanboren van een nieuwe doelgroep
  • Concurrentieanalyse
  • Storytelling rond het aanbod
  • Pers- en PR-aanpak

Alle soorten organisaties uit de creatieve sector komen in aanmerking. Zowel gesubsidieerde als niet-gesubsidieerde organisaties actief in de podiumkunsten, events, beeldende kunsten, mode… als overheidsinstellingen actief in de creatieve sector mogen een voorstel indienen. Als de case wordt weerhouden, werkt een team van twee tot drie studenten vervolgens alles verder uit. De lector begeleidt de studenten doorheen het proces. Daarnaast werken de studenten in nauw overleg met de opdrachtgever. Op het einde van het eerste semester (januari 2020) presenteren de teams hun antwoord op de case. Van de organisaties wordt verwacht dat ze tijdens het eerste semester beschikbaar zijn voor feedback- en aansturingsmomenten.

Heb je interesse om onder begeleiding een marketing- of communicatiecase te laten uitvoeren voor jouw creatieve organisatie? Vul dan voor 15 september 2021 het aanvraagformulier in. Op basis van de haalbaarheid voor de studenten en het aantal aanvragen die worden ingediend, wordt een selectie gemaakt. In de tweede helft van september wordt de definitieve selectie bekend gemaakt.

Praktisch

  • Marketing- en communicatiecase kosteloos uitgevoerd door studententeam van UCLL
  • Van september t.e.m. december 2020
  • Onder begeleiding van Frederik Picard

Interesse?

Datum

15 september 2020

Organisator

UCLL

Prijs

gratis

Andere activiteiten