Open Call: Vlaanderen Circulair

De circulaire economie is één van de zeven ‘transitieprioriteiten’ van de Vlaamse regering. Vanuit de OVAM zal Vlaanderen Circulair deze omslag aanwakkeren. Ministers Muyters en Van den Heuvel zijn samen de voogdijministers voor de circulaire economie. Deze projectoproep kadert in dat beleid.

Voor wie?

Deze subsidies zijn bestemd voor (partnerschappen van) lokale overheden, ondernemingen, onderzoeksinstellingen, organisaties en burgers. We moedigen samenwerkingen met andere partijen in de keten aan (van producent naar consument en terug).

Voor welke projecten?

Projecten die als experimenteel, demonstratie- en disseminatieproject kunnen dienen op vlak van:

 • circulaire stad, waarbij we efficiënter omgaan met grondstoffen, materialen, energie, water, ruimte en voedsel door kringlopen slim te sluiten en de circulaire economie verankeren in het denken en doen van stedelijke bestuurders, organisaties, ondernemers en burgers;
 • circulair ondernemen, waarbij we nieuwe technologieën, tools of businessmodellen (vb. pay per use, deeleconomie) voor de circulaire economie uitproberen in de realiteit, bij voorkeur met een goede betrokkenheid van andere spelers in de keten. Deze subsidies dienen niet voor de financiering van zuivere productinnovaties. Elementen van maatschappelijke innovatie en acceptatie maken deel uit van de evaluatie.

Wat zijn de bedragen?

Vlaanderen Circulair (OVAM) subsidieert tot 80% van een project, met een maximum van 100.000 euro. Voor grotere projecten kan u een deelbegroting maken voor het stuk dat u wil laten subsidiëren.

Wat is de timing?

De deadline voor indiening is: woensdag 4 september 2019 om 12u 's middags.

De projecten starten in 2019, na goedkeuring, en moeten afgerond worden voor 31 december 2021. Het gesubsidieerde project kan deel uitmaken van een ruimer project, dat langer loopt.

Wat zijn de voornaamste kenmerken van een succesvol project?

 • de toepassing van innovatie in circulaire economie, die in het bijzonder inzet op één of meerdere van deze topics:
  • partnersamenwerking in de keten (voorbij de bedrijfspoort en de comfort zone);
  • systeemdenken (niet enkel focussen op één product, maar op een heel behoeftesysteem);
  • slim ontwerp (dematerialisatie, optimalisatie, virtualisatie...)
  • herstel, hergebruik & remanufacturing (verlengen levensduur van producten);
  • nieuwe verdienmodellen (voornamelijk product-dienst-combinaties);
  • intelligente retourlogistiek (traceerbaarheid, verzamelpunten, waarborgen, gedeeld transport...);
  • toepassen van slimme technologie in een maatschappelijke context als driver voor CE (IOT, blockchain, AI, VR, AR, big data...)
 • voorbeeldwaarde wat betreft impact op vlak van duurzaamheid en circulaire stad, circulaire gebiedsontwikkeling of circulair ondernemen;
 • maatschappelijke en economische relevantie en opschaalbaarheid van het project, d.i. de mogelijkheid om het innovatieve concept op grotere schaal te kunnen hergebruiken;
 • goede specificering van de rollen en engagementen van de diverse partners in het project; projectvoorstellen met meerdere partners of met een goede wisselwerking met de relevante partners in de keten worden gezien als meerwaarde;
 • het project draagt bij tot het leren, de demonstratie en disseminatie van de principes van de circulaire economie; is men bereid om de kennis die opgedaan wordt in het project te delen, onder meer als case van Vlaanderen Circulair?

Info voor indieners

Informatiebrochure

Versterken CE Kompass. Versterk je project met nieuwe inzichten via onze checklist-tool, het CE kompas.

Indienformulier. Via dit formulier kan je een subsidie-aanvraag indienen. Je kan tijdens het invullen het formulier tussentijds opslaan. Voel je vrij om erdoor te bladeren en 'kladwerk' te maken: we bekijken enkel definitief ingediende dossiers.

Blanco indienformulier. De blanco pdf-versie van het formulier kan je helpen bij de voorbereiding van je dossier.

FAQ.

Datum

4 september 2019

12:00

Organisator

Vlaanderen Circulair

Prijs

gratis

Andere activiteiten