Oproep Cultuurhuis Ter Rijst

Het Kasteel Ter Rijst in Pepingen is een unieke locatie ten zuiden van Brussel. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media creëert 736 m² creatieve ruimte in een groene omgeving. Het kasteeldomein Ter Rijst wordt gerestaureerd in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos om de site cultureel en toeristisch te valoriseren.

De restauratie van het kasteel is gestart en moet klaar zijn in juni 2019. Het kasteel wordt gerenoveerd met respect voor al zijn functies: natuur, cultuur, sociaal. Zo komt er een flexibele invulling met goed uitgeruste culturele ruimte voor bijvoorbeeld kleine optredens, ateliers, tentoonstellingen of lezingen. Het toeristische luik wordt ingevuld door Agentschap Natuur en Bos met een vijftal B&B-kamers, een brasserie en zalen voor polyvalente activiteiten. Daarnaast zijn er aantal woongelegenheden.

Wat?

Met deze oproep nodigt het Departement CJM cultuur-, jeugdwerk- of mediaorganisaties uit om een project uit te werken voor Ter Rijst en invulling te geven aan het cultuurluik. Het departement verhuurt de organisatie de culturele infrastructuur. Het Departement CJM wil in Ter Rijst een kwaliteitsvolle culturele organisatie onderbrengen die een jaarwerking realiseert, de troeven van de locatie benut en een bovenlokale uitstraling realiseert.

Wie?

Elke bestaande vereniging of vereniging in oprichting, met rechtspersoonlijkheid en zonder winstoogmerk, met als maatschappelijke doelstelling cultuur, jeugdwerk of media, en met maatschappelijke zetel in het Vlaams Gewest of Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en die naar organisatie en activiteiten behoort tot de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap, kan een projectvoorstel indienen.

Ook een samenwerking van verscheidene rechtspersonen en eventuele natuurlijke personen komt in aanmerking.

Wanneer en hoe indienen?

De selectie gebeurt in twee stappen:

  • Het departement ontvangt je interessedossier graag uiterlijk 15 november 2018. Het formulier vind je hier
  • De kandidaten, weerhouden na de voorselectie, worden uitgenodigd een definitieve kandidatuur in te dienen uiterlijk 15 januari 2019.

Geïnteresseerde kandidaten dienen een interessedossier in en kunnen zich inschrijven voor een bezoekdag op 14 september 2018.

Meer informatie?

Alle informatie vind je terug in de informatiebundel. Voor vragen kan je terecht bij:

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Afdeling Kennis en Beleid
Lieven Boelaert: 02 553 69 35 - lieven.boelaert@cjsm.vlaanderen.be

Datum

15 november 2018

Organisator

Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Prijs

-

Andere activiteiten