Oproep innovatieve bedrijfsnetwerken

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen stelt de tweede oproep voor innovatieve bedrijfsnetwerken (IBN) open. Consortia van Vlaamse ondernemingen die rond een specifiek thema wensen samen te werken, kunnen een subsidiedossier indienen tot en met 12 december 2017.

Wat zijn innovatieve bedrijfsnetwerken?

Innovatieve bedrijfsnetwerken zijn kleinschalige clusterinitiatieven die binnen een termijn van drie jaar een dynamiek van samenwerking op gang brengen tussen de clusterleden. De focus van deze netwerken ligt daarom op het uitbouwen van een ecosysteem waarin een vertrouwensbasis tussen de clusterleden gelegd wordt en waaruit nieuwe samenwerkingsprojecten kunnen ontstaan. Het geheel van activiteiten en de daaruit voortvloeiende resultaten, moeten uiteindelijk bijdragen aan de overkoepelende doelstelling van het Vlaams clusterbeleid, namelijk een competitiviteitsverbetering en economische meerwaarde realiseren bij de ondernemingen in het netwerk.

Praktisch

De oproep is gericht naar consortia van ondernemingen, eventueel aangevuld met andere relevante actoren, die via clusterwerking gezamenlijke opportuniteiten willen aanpakken.

De aanvraagprocedure verloopt in twee fasen. Consortia die een aanvraag wensen in te dienen, moeten hun Expression of Interest voor de eerste fase indienen ten laatste op 12 december 2017 om 12 uur.

Alle aanvraagdocumenten zijn te vinden op de website van VLAIO.

Advies nodig voor je aanvraag?

Datum

12 december 2017

Organisator
Prijs

gratis

Andere activiteiten