Oproep projecten architectuurboek

In 2020 publiceert het Vlaams Architectuurinstituut de nieuwste editie van het tweejaarlijkse Architectuurboek Vlaanderen. Editie 2020 wordt de veertiende in deze reeks publicaties. We brengen de architectuurproductie in Vlaanderen en Brussel onder de aandacht, maar ook projecten van architecten uit Vlaanderen en Brussel in de wereld.

Het Architectuurboek Vlaanderen is doorheen de jaren uitgegroeid tot een publicatie die de groeiende kwaliteit van de architectuur in deze regio zichtbaarheid geeft. Maar tegelijk houdt het Architectuurboek Vlaanderen deze architectuurproductie steeds tegen het licht van de wijzigende maatschappelijke, politieke en ruimtelijke ontwikkelingen. Architecturale kwaliteit wordt immers steeds mee bepaald door de wijze waarop een gebouw of een stedenbouwkundig project zich verhoudt tot zijn context.

Voor het Architectuurboek Vlaanderen N°14 nodigen we architecten, stedenbouwkundige ontwerpers, landschapsarchitecten, opdrachtgevers en anderen uit om projecten van bijzondere architecturale kwaliteit in te zenden. Ook deze editie zal een bloemlezing en een moment van reflectie zijn die de veelzijdigheid en de breedte van de architecturale productie weerspiegelt. In de veertiende editie willen we opnieuw bijzondere nadruk leggen op projecten die verschillende functies verbinden, die intelligent hergebruik thematiseren, en die architecturale concepten ontwikkelen om de verdichting en de verharding in Vlaanderen te benaderen. Daarnaast willen we aandacht besteden aan projecten die architectuur als discipline uitdagen en verbreden. Dit kunnen initiatieven zijn die buiten het traditionele bouwproces om bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit, samenwerkingsverbanden die de rol van de architect in de maatschappij herinterpreteren, projecten die de grenzen tussen architectuur en andere disciplines opzoeken, enz. 

De redactie van het Architectuurboek Vlaanderen N°14 bestaat uit: Isabelle Blancke, Sofie De Caigny, Michiel De Cleene, Petrus Kemme, Petra Pferdmenges, Eireen Schreurs, Bart Tritsmans en Maarten Van Den Driessche.

Praktisch

Het Architectuurboek Vlaanderen biedt plaats aan projecten uit Vlaanderen en Brussel en buitenlandse verwezenlijkingen van architecten uit Vlaanderen en Brussel. Maar ook niet-gebouwde projecten, artistieke werken en scenografieën komen in aanmerking.

Deadline

Inzendingen moeten uiterlijk donderdag 14 maart 2019 opgeladen worden. Wij vragen geen papieren inzending. Voor meer informatie kan u steeds terecht bij petrus.kemme@vai.be of telefonisch via +32 3 242 89 70. 

Vereisten

Elke inzending omvat per project:

  • een ingevulde projectfiche
  • een tekst van 150 woorden waarin u een algemene beschrijving van het project geeft
  • een tekst van 150 woorden waarin u de redactie attent maakt op de uitzonderlijke kwaliteiten van het project
  • een beperkte selectie van plannen: max. 1 inplanting, 3 plattegronden en 2 verticale sneden. Elk plan wordt genummerd, en is voorzien van de naam van het architectenbureau, een aanduiding van de schaal, en een noordpijl (in pdf-formaat, max. 1 MB per bestand)
  • een selectie van 5 representatieve beelden. Elke foto wordt genummerd, en is voorzien van de naam van het architectenbureau en de fotograaf (in .png .gif .jpg of .jpeg-formaat, max. 1 MB per bestand)
Datum

14 maart 2019

Organisator

Vlaams Architectuurinstituut

Prijs

gratis

Andere activiteiten