Oproep: Résonances 2020

Het Platform voor Onderwijs en Talent, de Koning Boudewijnstichting en Wallonie Design roepen ambachtslieden en designers op om deel te nemen aan het Résonances-project. Het project heeft als doel om ambachtslieden te laten samenwerken met ontwerpers om nieuwe reflecties te ontwikkelen over knowhow, materialen,... 

Résonances 2020

Gedurende 6 maanden zullen ambachtslieden en ontwerpers met tussenpozen (met respect voor elkaars professionele activiteiten) samenwerken aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijk project of gezamenlijke reflectie. Het doel is niet specifiek om tot een verhandelbaar eindproduct te komen, maar eerder om de materialen en technieken in twijfel te trekken. 

Dit project legt vooral de nadruk op het delen van ervaringen, het openen van nieuwe perspectieven en het uitvoeren van experimenten met als doel om zijn beroep en vaardigheden te ontwikkelen. Deze samenwerking wil de opleiding van de ambachtsman naar uitmuntendheid bevorderen.

Résonances 2020 ondersteunt 4 ambachtslieden en 4 ontwerpers die staan te trappelen om samen te werken. 

Deelnemers

De oproep tot het indienen van sollicitaties is gericht op twee doelgroepen:

  • ambachtslieden die kunnen getuigen van een geavanceerde traditionele knowhow
  • ontwerpers met een gevoeligheid en openheid voor vakmanschap

Naar aanleiding van deze oproep worden 4 ambachtslieden en 4 ontwerpers geselecteerd. Er wordt dan een individuele bijeenkomst georganiseerd met Wallonie Design. Aan de hand van de profielen van de geselecteerde kandidaten worden 4 paren van ambachtslieden/ontwerpers gevormd.

! Let op: De oproep is gericht naar ambachtslieden en ontwerpers uit heel België. De begeleiding van de designers en ambachtslieden doorheen het hele project gebeurt door Wallonie Design. De communicatie verloopt altijd in het Frans ! 

Data

  • De oproep tot het indienen van sollicitaties is verlengd tot en met 10 augustus 2020.
  • Een lid van het Wallonie Design team zal elke geselecteerde kandidaat nadien individueel ontmoeten.
  • Het project begint in september 2020 en eindigt eind februari 2021.

Klik hier voor meer informatie over het project en de kandidaatstelling.

Datum

25 maart tot 10 augustus 2020

Organisator

Het Platform voor Onderwijs en Talent, de Koning Boudewijnstichting en Wallonie Design

Prijs

gratis

Andere activiteiten