Oproep: Subsidie Digitale Transformatieprojecten

Kmo's kunnen bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) een subsidie krijgen wanneer zij zich laten ondersteunen door een externe dienstverlener voor het opzetten van een digitaal transformatieproject. De projecten kunnen 50% steun krijgen met een maximum van € 50.000 per project. Een project bestaat steeds uit een verplichte samenwerking met een externe deskundige.

Het gaat hierbij om digitaliseringsprojecten met een hoge ambitie die vernieuwend en belangrijk zijn voor de onderneming en bovendien snel implementeerbaar zijn. Projecten kunnen zich richten op producten, diensten en processen van ondernemingen en dienen een duidelijke bijdrage te leveren aan de overgang naar een data-gedreven organisatie.

Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 1 september 2020 tot 31 oktober 2020 om 12 uur. Er wordt voor deze oproep in een totaalbudget van € 2,5 miljoen voorzien. De projecten worden beslist in volgorde van indiening.

Wie komt in aanmerking

Je ben een kmo met een aanvaardbare rechtsvorm en vestiging in het Vlaams Gewest die voldoet aan de Europese kmo-definitie:

 • tewerkstelling: minder dan 250
 • ofwel jaaromzet: maximum € 50 miljoen
 • ofwel balanstotaal: maximum € 43 miljoen

Zelfstandigheid uit zich in het samentellen van de data van de steunaanvragende onderneming met deze van de participerende (vanaf meer dan 25% participatie) en verbonden (vanaf meer dan 50% participatie) ondernemingen (zie ook deze pagina).

Uitsluitend ondernemingen uit de privésector met een aanvaardbare hoofdactiviteit komen in aanmerking. De hoofdactiviteit van de onderneming is de activiteit die als dusdanig is opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en die het grootste gedeelte van de omzet vertegenwoordigt.

De participatie van een administratieve overheid is dus minder dan 25%.

Je onderneming heeft geen negatief eigen vermogen op de indieningsdatum.

Wat komt in aanmerking

Deze oproep richt zich tot digitaliseringsprojecten die leiden tot een verhoging van de digitale maturiteit van jouw onderneming. Volgende elementen zijn hierbij van belang: 

 • het project ondersteunt de transitie naar een digitale data-gedreven onderneming onder andere via een slim gebruik en beheer van data
 • het project kan zich richten op producten, diensten en processen van ondernemingen en de wijzigingen van het business model die hiermee gepaard kunnen gaan
 • het project draagt bij tot de realisatie van de bedrijfsstrategie en/of is gerelateerd aan de bedrijfskritische processen van de onderneming
 • het project kan tot implementatie binnen de ondernemingen leiden tijdens of kort nà de looptijd van het project
 • het project is steeds maatwerk en vertoont voldoende uitdaging en ambitie waardoor de onderneming zich in de toekomst kan onderscheiden in de relevante markt waarin de onderneming opereert (of beoogt te opereren)

Komen niet in aanmerking:

 • Projecten die louter een investeringsbeslissing en implementatie van standaardsoftware of standaard digitale toepassingen beogen in het kader van de normale bedrijfsactiviteiten of die louter gericht zijn op het mee-evolueren met de sector .

De projecten worden beoordeeld op basis van 4 beoordelingscriteria die verschillende deelaspecten omvatten

 • Ambitie voor het verhogen van de digitale maturiteit: Dit criterium beoordeelt of de aanvrager een concrete ambitie heeft om zijn onderneming digitaal te transformeren. Dit moet leiden tot een significante en duurzame verhoging van de digitale maturiteit van de onderneming om zich op die wijze klaar te maken voor de toekomst. De digitale maturiteit wordt beoordeeld in termen van de inzet van nieuwe digitale sleuteltechnologieën met bijzondere aandacht voor het slim gebruik en beheer van data.
 • Transformatie – Impact op de onderneming: Dit criterium beoordeelt of de aanvrager kan aantonen dat het traject een substantiële impact heeft op het huidige bedrijfsfunctioneren en bijdraagt tot de realisatie van de bedrijfsstrategie. De transformatie kan betrekking hebben op het aanbod van producten of diensten, het businessmodel of één of meerdere bedrijfskritische processen.
 • Onderbouwde aanpak: Dit criterium beoordeelt of de aanvrager kan aantonen dat de onderneming beschikt over een doordacht stappenplan om de vooropgestelde digitale transformatie te realiseren en te bestendigen in de onderneming.
 • Noodzaak aan kennis & expertise: Dit criterium beoordeelt of de aanvrager kan aantonen dat de onderneming zonder het inwinnen van bepaalde externe kennis het traject niet succesvol kan uitvoeren én dat de betreffende dienstverlener wel over die ontbrekende kennis en expertise beschikt. De eigen personeelsleden betrokken bij het project hebben een sleutelrol in de opzet en de realisatie van het digitale transformatieproject.

Aanvraagprocedure

Je kan voor een project steun aanvragen vanaf 1 september 2020 tot 31 oktober 2020 om 12 uur.

Het betreft een oproep met mogelijkheid tot indiening tot uitputting van de middelen waarbij de projecten worden beslist in volgorde van indiening.

Meer informatie en de nodige documenten kan je vinden op de VLAIO-website in de rubriek Hoe vraag je deze subsidie aan?.

Voor alle info: Digitale transformatieprojecten

Datum

1 september tot 31 oktober 2020

Organisator

Agentschap Innoveren & Ondernemen

Prijs

nvt

Andere activiteiten