Projectoproep: SE’nSE Fonds 2020

De Stichting voor Toekomstige Generaties lanceert voor het vijfde jaar op rij de projectoproep voor het SE'nSE Fonds (Seed Equity and Sustainable Entrepreneurship Fund). Het doel van het SE'nSE Fonds, een zaaikapitaalfonds zonder winstoogmerk, is bijdragen aan een duurzame wereld door ondernemerschap te stimuleren. Inschrijven kan tot en met 26 mei 2020. 

Voor wie?

De SE’nSE (Seed Equity and Sustainable Entrepreneurship) projectoproep richt zich op early-stage Belgische ondernemingen met een positieve milieu-impact. De projectoproep is nationaal en verloopt volledig in het Engels (zowel het invullen van het kandidaatsdossier als de presentatie voor de jury).

Agenda

Kandidaten kunnen tot en met 26 mei 2020 een dossier indienen. Begin oktober 2020 krijgen 8 pregeselecteerde kandidaten de kans om hun project te pitchen voor de expertenjury. Eind oktober maakt deze jury de laureaten bekend.

Selectie door een expertenjury

De onafhankelijke jury is samengesteld uit inspirerende (ervarings)deskundigen op vlak van duurzaam ondernemen. Ze selecteert jaarlijks 3 tot 5 start-ups. De SE’nSE expertenjury bestaat uit:

  • Karen Boers: startups.be en BeCode
  • Piet Colruyt: Impact Capital
  • Sabine Colson: Société Régionale d’Investissement de Wallonie (SRIW)
  • Christophe Guisset: Chroma Impact Investment
  • Yves Jongen: IBA
  • Pierre Mottet: IBA (Juryvoorzitter)
  • Jérôme Partos: Eurasia Environmental Technologies
  • Julien Pestiaux: Climact
  • Hugo-Maria Schally: Europese Commissie en Directoraat-generaal Milieu
  • Sybille van den Hove: Bridging for Sustainability.

De belangrijkste selectiecriteria zijn: de milieu-impact, de uitwerking van het businessplan en de kwaliteit van het team.

Wie financiert en hoe?

Binnen de Stichting voor Toekomstige Generaties financieren het SE’nSE Fonds en het Aether Fonds voor Toekomstige Generaties deze projectoproep. Bijkomend draagt ook ook de Eurofins Foundation bij. Samen helpen zij een leefbare wereld door te geven, door duurzame initiatieven te stimuleren. 

Met een achtergestelde converteerbare lening helpt SE’nSE startende ondernemers de periode tussen de ‘Friends, Family & Fools’ fase en de toegang tot meer klassieke en omvangrijke financieringsbronnen te overbruggen.

Bovenop de financiële steun, biedt SE’nSE startende ondernemers de mogelijkheid hun projecten bij te sturen op basis van de feedback van de expertenjury. Verder biedt het nationale zichtbaarheid en toegang tot een uitgebreid netwerk.

De laureaten van het SE’nSE Fonds

De expertenjury van het SE’nSE Fonds selecteerde in 2016 Little Food, Local Repair en YouMeal. In 2017 For Good, Shayp, Urban Forests en WijDelen. En in 2018 OhMyBox !, urbike en Usitoo. Een groot aantal laureaten laat weten dat niet enkel het aangeboden startkapitaal, dat overigens een geslaagd voorbeeld is van een alternatieve duurzame financiering, maar ook het SE’nSE-label voor hen van groot belang is om verder te bouwen aan hun innovatief, duurzaam en milieugericht project.

Filosofie van het SE’nSE Fonds

Naar het idee van Pierre Mottet is SE'nSE een investeringsfonds zonder winstoogmerk, evenwel gericht op het maximaliseren van duurzame milieuwinst. De bedoeling is om, door middel van een achtergestelde converteerbare lening, de kloof te dichten tussen het ‘Friends, Family and Fools’ stadium en meer structurele omvangrijke financiering. Bovenop de financiële steun, biedt SE'nSE ondernemers de mogelijkheid hun projecten bij te sturen op basis van de constructieve feedback van de expertenjury, samengesteld uit sleutelactoren uit het bedrijfsleven. Verder genereert het mogelijkheden tot ervaringsuitwisseling en netwerking. 

Over de Stichting voor Toekomstige Generaties

De Stichting voor Toekomstige Generaties werd opgericht in 1998 en is de Belgische stichting die zich uitsluitend toelegt op de transitie naar een duurzaam ontwikkelingsmodel, een van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw. De Stichting voor Toekomstige Generaties is een pluralistische, onafhankelijke stichting van openbaar nut die 13 werknemers telt en actief is in heel België. Als platform voor veranderingsgerichte filantropie maakt ze het voor haar partners, investeerders en donateurs mogelijk om te investeren in de toekomstige generaties. De stichting heeft ruime ervaring in het ondersteunen van initiatiefnemers van duurzame projecten in België en Europa.

Datum

26 mei 2020

Organisator

Stichting voor Toekomstige Generaties

Prijs

gratis

Andere activiteiten