Oproep: Vlaanderen Helemaal Digitaal

De taskforce 'Vlaanderen Helemaal Digitaal' brengt alle uitdagingen en oplossingen in kaart om Vlaanderen in deze crisistijden zo veerkrachtig mogelijk verder te laten draaien. De Vlaamse Overheid roept alle beroepsfederaties, middenveldorganisaties en overheden op om mee te denken en te werken. Ervaart je organisatie een probleem in de samenleving als gevolg van deze coronacrisis en kan digitalisering een hulpmiddel zijn? Laat het dan ook weten!

Taskforce Vlaanderen Helemaal Digitaal

Door de COVID-19 uitbraak nam de overheid heel ingrijpende maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, zo ingrijpend dat de we allemaal zoveel mogelijk naar digitale oplossingen overschakelen om de wereld verder te laten draaien. Denk aan bedrijven die versneld en uitgebreider gaan telewerken, de zorgsector die via online gesprekken de groeiende eenzaamheid wil aanpakken, of een platform dat hotels de mogelijkheid biedt om vrije bedden uit te lenen aan ziekenhuizen die er nood aan hebben.

In alle sectoren zijn de uitdagingen vandaag groot en biedt digitaal heel wat opportuniteiten. Daarom richt de Vlaamse Overheid met ondersteuning van imec en het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-Beleid de taskforce Vlaanderen Helemaal Digitaal op.

Deze taskforce zal alle digitale initiatieven die bedrijven, maatschappij en overheden beter kunnen doen werken in kaart brengen, onderling afstemmen en promoten.

Aan overheden wordt gevraagd om acute problemen en uitdagingen in de samenleving zo duidelijk mogelijk te omschrijven, zodat bedrijven kunnen kijken of ze hun aanbod daarop kunnen afstemmen.

De Vlaamse Overheid werkt hiervoor samen met representatieve organisaties van ondernemers, wetenschappers en technologen, … om mee te denken en mee te werken aan deze taskforce. Samen werken ze zo aan een Vlaanderen dat zelfs in crisissituaties zo veerkrachtig mogelijk verder blijft werken, zij het dan helemaal digitaal.

Je biedt een digitale oplossing aan

Heeft je bedrijf of organisatie een digitale oplossing die de samenleving, bedrijven of de overheid kan helpen tijdens deze coronacrisis?

Elk aanbod wordt achter de schermen gelinkt aan de bevoegde overheidsinstanties. Een gratis aanbod wordt gepubliceerd op het platform als het voldoet aan een aantal voorwaarden. Het aanbod moet geldig zijn in heel Vlaanderen en de duurtijd van het aanbod moet duidelijk vermeld worden. Let erop dat elke aanbieding neutraal en zonder promotionele inslag is geschreven. In eerste instantie worden aanbiedingen gepubliceerd van bedrijven die hun aanbod minstens drie maanden gratis maken voor de beoogde doelgroepen. Een uitzondering kan gemaakt worden voor start-ups en scale-ups maar uitzonderingen worden steeds geval per geval beoordeeld.

Bied je oplossing aan. 

Je hebt een concreet probleem of uitdaging

Ervaart of ziet je organisatie een acute nood of probleem in de samenleving als gevolg van deze coronacrisis, waar digitalisering een hulpmiddel zou kunnen betekenen?

Neem contact op via helemaaldigitaal@vlaanderen.be.

Elk probleem of uitdaging wordt achter de schermen gelinkt aan het aanbod uit de bedrijfswereld. Deze uitdagingen worden ook gepubliceerd op het platform, op voorwaarde dat deze door een organisatie worden ingediend, ze zo accuraat mogelijk beschreven zijn en de urgentie of duurtijd duidelijk vermeld wordt.

Datum

31 mei 2020

Organisator

De Vlaamse Overheid

Prijs

gratis

Andere activiteiten