Webinar Duurzame mode: Impact van de nieuwe EU-textielstrategie

Georganiseerd door
Flanders DC

Enkele weken geleden lanceerde de Europese Commissie de langverwachte nieuwe EU-strategie voor duurzaam en circulair textiel. Dit beleid zal een grote impact hebben op modebedrijven. In dit webinar kom je te weten wat dit precies inhoudt en wanneer deze nieuwe richtlijnen in werking treden. Schrijf je in voor dit gratis webinar op 10 juni.

De EU-strategie zal grote gevolgen hebben voor modebedrijven en wil inzetten op een duurzamere sector door de wetgeving met betrekking tot de productie en consumptie van textiel aan te passen. Er komen nieuwe ontwerpeisen, een regelgeving voor greenwashing, regels om overproductie en overconsumptie tegen te gaan en andere initiatieven die een grote impact zullen hebben op modebedrijven. De partners van de Sustainable Fashion & Textiles Belgium pagina op LinkedIn willen je tijdens dit webinar informeren:

 • over de belangrijkste en meest concrete voorstellen uit deze strategie
 • over de timing van de uitvoering van de verschillende initiatieven 

Op die manier kan je waar mogelijk al rekening houden met de nieuwe regels, of je alvast voorbereiden op de toekomst.

Dit webinar gaat door in het Engels en wordt georganiseerd door Flanders DC en Vlaanderen Circulair in samenwerking met WBDM, MAD, The Shift, Creamoda, Fedustria, Service Public de Wallonie, Leefmilieu Brussel en Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.

Sprekers

 • Sofie Bouteligier (OVAM) zal dieper in gaan op het algemene kader en de implementatie van de textielstrategie, waaronder de initiatieven rond due diligence en Extended Producer Responsability (EPR). Sofie werkt als beleidsadviseur voor de beleidscel Internationaal bij OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, die ervoor zorgt dat Vlaanderen op een doordachte en milieuverantwoorde manier omgaat met afval, materialen en bodem.
 • Davy Liebens (FOD/SPF Economie) zal het hebben over de (nieuwe) regulering van greenwashing. Davy werkt als inspecteur-auditeur bij de Belgische Economische Inspectie, binnen de cel Internettoezicht. Zijn taken bestaan voornamelijk uit het toezicht op en de handhaving van de bepalingen van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot consumentenrechten op het internet. Hij analyseert onder meer de websites van handelaars om na te gaan of zij zich niet schuldig maken aan oneerlijke handelspraktijken. Sinds 2021 gaat zijn aandacht onder meer uit naar oneerlijke handelspraktijken die greenwashing vormen.
 • Bénédice Huet (FOD Volksgezondheid/SPF Santé Publique) zal de strategie met betrekking tot de nieuwe ecodesignvereisten toelichten. Zij is sinds augustus 2021 werkzaam bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen & Leefmilieu en werkt in het team Productbeleid van het Directoraat-generaal Leefmilieu.

Voor wie?

Voor bedrijven die actief zijn in de modesector.

Praktisch

 • 10 juni 2022, 10u — 11u30
 • Dit webinar gaat door in het Engels
 • Ruimte voor Q&A
 • Deelname gratis mits inschrijving vooraf

Dit webinar vindt plaats via Zoom. Je schrijft je in via de inschrijflink en ontvangt een bevestigingsmail met de link naar het webinar. Vergeet het webinar zeker niet in je agenda te zetten. 


English text

Webinar Sustainable fashion: Impact of the new EU textile strategy

A few weeks ago the European Commission launched her long awaited new EU strategy for sustainable and circular textiles. This policy will have a big impact on fashion companies, and aims to create a greener, more competitive sector by changing the rules for production and consumption of textiles. It will introduce new design requirements, greenwashing regulation, rules to prevent overproduction and overconsumption and several other new initiatives that will definitely impact your business as a fashion company.

The partners behind the Sustainable Fashion & Textiles Belgium page on LinkedIn, want to inform you about the impact of this new strategy on a company level. We want to:

 • filter out the most important and concrete proposals that have been made
 • give you an idea of the expected timing for the different initiatives and their implementation

In this way you can already take the new rules into account where possible, or start preparing for the future.

Speakers:

 • Sofie Bouteligier (OVAM) will talk about the general framework and the implementation of the textile strategy, including the initiatives concerning due diligence and Extended Producer Responsability (EPR). Sofie works as a policy advisor for the international policy unit at OVAM, the Public Waste Agency of Flanders, which ensures that Flanders deals with waste, materials and soil in a well thought out and environmentally sound manner.
 • Davy Liebens (FOD/SPF Economie) will talk about the (new) regulation of greenwashing. Davy works as an inspector-auditor for the Belgian Economic Inspectorate, within the Internet Surveillance Unit. His duties mainly consist of monitoring and enforcing the provisions of the Economic Law Code relating to consumer rights on the Internet. Among other things, he analyses merchants' websites to verify that they are not guilty of unfair commercial practices. Since 2021, this includes a focus on the unfair commercial practices that constitute greenwashing.
 • Bénédice Huet (FOD Volksgezondheid/SPF Santé Publique) will explain the strategy with regard to the new ecodesign requirements. She has been working in the Federal Public Service Health Food Chain Safety & Environment since August 2021, and works in Product Policy team in the Directorate-General for the Environment.

This webinar is organized by Flanders DC and Vlaanderen Circulair in partnership with WBDM, MAD, The Shift, Creamoda, Fedustria, Service Public de Wallonie, Bruxelles Environnement – Leefmilieu Brussel and Service Public Fédéral Sante Publique, Sécurité de la chaine alimentaire et environnement - Federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu.

For who?

For companies that are active in the fashion industry.

Practical

 • 10 June2022, 10:00 — 11:30 AM
 • Time for Q&A
 • Participation is free when you register before 

This webinar takes place via Zoom. You register via the subscription link and you'll receive a confirmation via mail with the link to the webinar. Do not forget to put the webinar in your agenda. 

Datum

10 juni 2022

10:00

Organisator

Flanders DC en Vlaanderen Circulair

Prijs

gratis

Andere activiteiten