Wil je mee het beleid adviseren inzake cultuur, jeugd, sport of media?

De Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) adviseert de Vlaamse overheid over haar cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid. De raad bestaat uit een Algemene Raad en vier sectorraden (Kunsten en Erfgoed, Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, Sport, Media) en bevat vertegenwoordigers van het verenigingsleven op Vlaams niveau en onafhankelijke deskundigen. De SARC is op zoek naar onafhankelijke deskundigen.

U bent een onafhankelijke deskundige…

door uw professionele ervaring, één of meer opleidingen of andere expliciete ervaring in de beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd, Sport en/of Media. Ook economische, juridische, journalistieke of medische (voor sport) deskundigheid komt in aanmerking. Daarnaast hebt u een brede maatschappelijke kijk, beschikt u over de nodige kennis, handelt u volledig onafhankelijk en kunt u zich een halve dag of avond per maand vrijmaken voor een vergadering.

U werkt mee aan…

inhoudelijk sterk onderbouwde adviezen aan de Vlaamse overheid over het cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid.

Wij bieden u...

een benoeming voor vier jaar door de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering houdt bij de samenstelling van de raad rekening met een diversiteit aan competenties, de genderverhouding en met de bepalingen over diversiteit in visieteksten en actieplannen.

U ontvangt een vergoeding voor uw deelname aan de vergaderingen en een verplaatsingsvergoeding.

Interesse

Vul voor 15 juni het formulier in met uw gemotiveerde kandidatuur, vermelding van de gewenste (sector)raad, en uw curriculum vitae.

Meer informatie

Meer informatie en een uitgebreide functiebeschrijving vind je op deze pagina of bel of mail naar het secretariaat van de SARC op Bart.dierick@vlaanderen.be, telefoon: 0486 83 53 21.

Datum

15 juni 2020

Organisator

Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Prijs

nvt

Andere activiteiten