Je hoorde vast al waaien dat het mogelijk is om netto meer over te houden als je je creatieve werk deels in auteursrechten factureert. Maar hoe gaat dat praktisch in z’n werk? En schuilen er addertjes onder het gras? Wij vroegen het aan Stan De Vocht, innovatiemanager bij Imec en oprichter van Creative Shelter, een facturatiesoftware voor creatieve freelancers.

Stan De Vocht © Juan Wyns

Misschien even kort: wat is auteursrecht precies en wat moet je doen om het te verkrijgen?

Auteursrechten zijn de rechten die worden toegekend aan de auteur van een origineel? werk, zoals een tekst, een ontwerp, een melodie, een kunstwerk of een foto. Om het te verkrijgen hoef je helemaal niets te doen, auteursrechten worden toegekend zodra je werk gecreëerd is. Er is dus geen registratie nodig.

Welk fiscaal voordeel is er aan verbonden?

Inkomsten uit auteursrechten worden als roerende inkomsten? beschouwd en niet als beroepsinkomsten. Dat betekent dat je er geen sociale bijdragen op verschuldigd bent en dat er ook geen personenbelasting op betaald wordt. Er is enkel een roerende voorheffing van 15% op verschuldigd. Bovendien mag je op de eerste schijf inkomsten van ongeveer 15.000 euro 50% forfaitaire kosten toepassen. Dat betekent dat je op de eerste 15.000 euro eigenlijk slechts 7,5% roerende voorheffing betaalt.

Hoe kunnen creatieven met een eigen vennootschap dat toepassen?

Maak je als zaakvoerder van een vennootschap originele werken, dan dient je vennootschap over de auteursrechten op jouw werken te beschikken. Je moet dan ook expliciet je auteursrechten aan je vennootschap toekennen. Voor de toekenning van die auteursrechten kan je je laten vergoeden. Deze vergoeding is dan een inkomen uit auteursrechten en dus een roerend inkomen met een voordelig fiscaal stelsel. Bekijk dit zeker met je boekhouder. Met Creative Shelter kunnen we je helpen door het opstellen van de juiste overeenkomsten en het bepalen van een marktconforme vergoeding.

Wat met freelancers?

Creatieven die in een eenmanszaak georganiseerd zijn en dus geen vennootschap hebben, kunnen veel moeilijker gebruik maken van het fiscaal voordeel. De fiscus heeft namelijk tal van voorwaarden gekoppeld aan het kunnen genieten van het fiscaal voordeel.

Zo moet je voor elke opdracht en met elke opdrachtgever op voorhand schriftelijke afspraken maken over je auteursrechten. Bovendien moet je ook op voorhand met je opdrachtgever afspreken wat de vergoeding is voor je prestaties en wat de vergoeding is voor het toekennen van je auteursrechten. Op je factuur dien je vervolgens ook je auteursrechten afzonderlijk te vermelden met het juiste btw-tarief (dat kan ofwel 0%, 6% of 21% zijn). Tenslotte moet je opdrachtgever op het bedrag van de auteursrechten de roerende voorheffing (R.V.) berekenen, inhouden, aangeven en doorstorten aan de fiscus binnen de 15 dagen na betaling van de factuur. Doet je opdrachtgever dat niet, dan riskeert die nadien nog de R.V. te moeten betalen mét interesten.

 

Welke oplossing bieden jullie met Creative Shelter?

We merkten dat creatieve freelancers maar weinig of foutief gebruik maakten van de fiscale gunstregel, precies omdat er zoveel voorwaarden aan verbonden zijn. Daarom hebben we in 2013 Creative Shelter opgericht. Creative Shelter treedt op als tussenpersoon tussen de freelancer en de eindklant. Enerzijds sluit Creative Shelter met alle freelancers de nodige overeenkomsten waarbij afspraken worden gemaakt over de auteursrechten en de verdeling van de vergoeding tussen prestaties en auteursrechten (bijvoorbeeld 50% vergoeding voor prestatie en 50% in auteursrechten voor journalisten; voor andere sectoren wordt een lager percentage auteursrechten aanvaard). Anderzijds worden, wat de auteursrechten betreft, met de opdrachtgevers dezelfde afspraken gemaakt.

Technisch gezien factureert de freelancer aan Creative Shelter en Creative Shelter factureert aan de eindklant. De factuur van de freelancer aan Creative Shelter maakt een onderscheid tussen prestaties en een vergoeding voor auteursrechten. Hierdoor wordt Creative Shelter de schuldenaar van de auteursrechten en komt de administratieve last om de R.V. te berekenen, in te houden, aan te geven en door te storten bij Creative Shelter terecht. De opdrachtgever ontvangt van Creative Shelter een factuur waarop geen opsplitsing wordt gemaakt. Door het betalen van de factuur verkrijgt de opdrachtgever, zwart op wit, de nodige rechten op de werken gemaakt door de freelancer.

Dit is een echte win-win-win situatie. De freelancer maakt op een correcte manier gebruik van het fiscaal gunstregime en houdt netto tot 30%? meer over, de opdrachtgever verkrijgt zwart op wit de rechten op het werk waarvoor hij betaald heeft en Creative Shelter krijgt een vergoeding voor haar diensten.

Creatieven die gebruik maken van dit systeem, betalen minder sociale bijdragen. Heeft dat dan geen impact op hun pensioen later?

Het klopt dat freelancers minder sociale bijdragen betalen. Pensioenrechten zijn de enige sociale rechten die variëren afhankelijk van de bijdragen die je tijdens je carrière hebt betaald. We hebben een simulatie laten maken door Xerius om het effect op het pensioen te berekenen.

Stel: een freelance journalist betaalt gedurende zijn volledige carrière (45 jaar) sociale bijdragen op zijn inkomen dat elk jaar 50.000 euro bedraagt. Zijn pensioen bedraagt dan 1.395,46 euro netto per maand. Als dezelfde zelfstandige via Creative Shelter werkt, dan worden zijn sociale bijdragen berekend op 25.000 euro (de andere 25.000 euro zijn roerende inkomsten en hierop betaal je geen sociale bijdragen).Het pensioen bedraagt dan 1.200,47 euro netto per maand. Dat is 195 euro per maand minder. Op een pensioen van 25 jaar is dat 58.500 euro minder. Dezelfde zelfstandige heeft door zijn samenwerking met Creative Shelter jaarlijks ongeveer 8.000 euro netto meer verdiend of 360.000 euro op een periode van 45 jaar. Dit betekent dat je nog altijd 300.000 euro op een carrière kan besparen.


Disclaimer door Flanders DC

Gebruik maken van Creative Shelter is vooral interessant als je een hoog percentage in auteursrecht kan factureren. Dat is afhankelijk van jouw activiteiten. Voor freelance journalisten of auteurs van cursusmateriaal wordt bijvoorbeeld meestal 50% aanvaard door de fiscus, voor andere creatieve beroepen – bijvoorbeeld grafisch vormgevers – ligt dat percentage lager. Daarnaast is het ook bepalend waarvoor je precies een factuur maakt. Voor een fotograaf zal vaak een percentage van 25% auteursrecht aanvaard worden, maar als een tijdschrift een foto uit zijn bestaande catalogus wil publiceren, dan mag die factuur voor 100% uit auteursrechten bestaan (er werd geen prestatie geleverd, er werden enkel rechten overgedragen).  Bekijk goed welke verdeelsleutel op jou van toepassing is, met je boekhouder of een fiscaal jurist. Het Cultuurloket maakte ook een rapport met een aantal richtlijnen