Diverse steunmaatregelen

voor

Vanuit de overheid bestaan er tal van maatregelen om het bedrijfsleven te ondersteunen. Naast subsidies en de Tax Shelter die in een apart hoofdstuk behandeld worden, bestaan er nog andere maatregelen. Deze kunnen je fiscale voordelen geven of de kosten voor het aanwerven van personeel verminderen. Hier vind je er een aantal die voor creatieve ondernemers van toepassing kunnen zijn. Een volledig overzicht kan je vinden in de Subsidiedatabank.Verlaging sociale bijdragen voor startende zelfstandigen in hoofdberoep

Als je start als zelfstandige in hoofdberoep kan je het eerste jaar genieten van een verlaging van je sociale bijdragen. Deze maatregel geldt ook als je van bijberoep naar hoofdberoep omschakelt. Let wel dat je beroepsinkomen bepaalde drempels niet mag overschrijden. Meer info vind je via deze link

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen

Startende kleine ondernemingen en microvennootschappen (max. vier jaar) kunnen een vrijstelling van respectievelijk 10% en 20% krijgen van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing die ze inhouden op de bezoldigingen van werknemers. Meer informatie over deze maatregel kan je vinden op de website van VLAIO en de FOD Financiën.

Vermindering RSZ-werkgeversbijdragen eerste aanwervingen

Voor de aanwerving van je eerste zes werknemers kan je genieten van een vermindering van de RSZ-werkgeversbijdragen. Voor de eerste werknemer geldt er zelfs een bijna volledige vrijstelling. De tewerkstelling moet wel aanvangen voor 31 december 2020. Er kan ook een tussenkomst voor de kosten van het sociaal secretariaat verkregen worden. Meer informatie over deze maatregel en over de omvang van de steun kan je vinden op de website van VLAIO.

Er bestaan ook doelgroepverminderingen voor de tewerkstelling van kunstenaars en de aanwerving van jongeren en oudere werknemers. Uitgebreide informatie kan je vinden in de Subsidiedatabank

Verhoogde investeringsaftrek

Als je onderneming een investering uitvoert, kan je onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek krijgen. Uitgebreide informatie over de investeringen die in aanmerking komen, kan je vinden op de website van VLAIO

Zo is er een verhoogde aftrek van 13,5% voor digitale investeringen tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 in betalings- en factureringssystemen of in een webshop voor e-commerce. Ook ‘milieuvriendelijke’ investeringen in onderzoek en ontwikkeling en de verwerving van octrooien komen in aanmerking.

Auteursrechten

De fiscale wet voorziet dat wanneer een natuurlijke persoon (jij, bijvoorbeeld) een inkomen uit auteursrecht geniet, dit binnen bepaalde grenzen een roerend inkomen is, zelfs wanneer het auteursrechtelijk werk is gecreëerd binnen het kader van je beroep. Binnen diezelfde grenzen voorziet de fiscale wet voor zo’n roerend inkomen uit auteursrecht meteen ook in een eigen, zeer gunstige belastingregeling. Uitgebreide informatie vind je in het hoofdstuk ‘Auteursrecht’ en ‘Auteursrecht en belastingen’. 

Lees in deze pdf alles over 'Financiering zoeken' in alle sectoren.

Download de pdf

Events en workshops

De creatieve sector lééft. Dankzij deze events en workshops hou je de vinger aan de pols.