Een productieplanning opmaken

voor

Zeker als je bestellingen moet opleveren tegen een bepaalde deadline, is een productieplanning een must. Geen idee hoe je dit aanpakt? Deze tips helpen je op weg:

  • plan voldoende buffertijd in om eventuele vertragingen op te vangen (bv. wanneer je klant de nodige informatie niet op tijd doorgeeft, het materiaal te laat geleverd wordt of je medewerkers ziek worden)

  • werk met een retroplanning: vertrek van je deadline en plan dan terug in de tijd

  • verdeel je productieplanning voor complexe projecten in mijlpalen en voorzie bij elke tussenstap ook voldoende buffertijd

  • definieer rollen en taken op voorhand, zodat iedereen goed weet wat er van hem verwacht wordt

  • plan communicatiemomenten in met je klanten of opdrachtgevers om de voortgang te bespreken

  • zorg dat je een akkoord hebt met alle betrokken partijen — d.w.z. een formeel engagement over hoe jullie het productieproces precies zien — en zet de belangrijkste punten op papier om misverstanden te vermijden. Maak ook afspraken over intellectuele eigendom en de eventuele geheimhouding van (bedrijfs)informatie.

Lees in deze pdf alles over 'Productie' in alle sectoren.

Download de pdf

Events en workshops

De creatieve sector lééft. Dankzij deze events en workshops hou je de vinger aan de pols.