Geld lenen

voor

Om je onderneming (nieuw) leven in te blazen, kan je geld gaan lenen bij familie, vrienden en fans, of bij de bank natuurlijk. Een kaskrediet, een vast voorschot of een overbruggingskrediet: het zijn maar enkele van de mogelijkheden...Lenen bij family, friends en fans

Een belangrijke bron van vermogensverschaffers zijn je 'fans van het eerste uur’, namelijk: family, friends en fools (of iets positiever: fans). Zij zijn vaak bereid om financiële steun te bieden, maar denk goed na voor je op hun voorstellen ingaat. Maak duidelijke afspraken over het geld en wees eerlijk over de risico’s. Ga je met hen in zee, dan heb je twee opties. Ofwel maak je hen mede-aandeelhouder, zodat ze mede-eigenaar worden en hun inbreng een deel van de eigen inbreng wordt, ofwel lenen zij hun geld zonder meer. Als de lener deze lening 'achtergesteld'? verklaart, zullen andere schuldeisers ze als quasi eigen vermogen beschouwen. Welk systeem jij en je geldschieters ook overeenkomen: maak steeds goede afspraken over de terugbetalingstermijn, aflossingen en rentevoet.  

Winwinlening

De Vlaamse overheid wil particulieren aanmoedigen om geld ter beschikking te stellen aan startende ondernemingen en kmo’s. Zij kunnen een achtergestelde lening verstrekken in de vorm van een zogenaamde ‘Winwinlening’. Een starter of kmo kan dankzij deze lening tot 300.000 euro aan Winwinleningen aangaan, met een maximum van 75.000 euro per kredietgever. De kredietgever krijgt hiervoor een jaarlijks belastingvoordeel van 2,5% op het openstaande kapitaal van de lening. Maar wat als het misgaat? Als je niet kan terugbetalen, kan je kredietgever 30% (voor contracten afgesloten vanaf 15 maart 2020 en ten laatste op 31 december 2021 wordt dit zelfs opgetrokken tot 40% van het verschuldigde bedrag) terugkrijgen via een eenmalig belastingkrediet. De Winwinlening zorgt er dus niet enkel voor dat je familie of vrienden een belastingvoordeel genieten, ze krijgen ook de garantie dat ze 30% van het geleende bedrag terugkrijgen als jouw ondernemingsverhaal toch stopgezet zou worden. Zo vergemakkelijkt deze lening de zoektocht naar startkapitaal in je directe omgeving. Meer weten over de voorwaarden en de aanvraagprocedure? Wend je tot de subsidiedatabank of PMV/Z.

Kan je in je omgeving geen financiële steun vinden, dan kan je je ook altijd wenden tot het matchmakingplatform Winwinner. Het platform treedt op als tussenpersoon en linkt projecten die steun zoeken met investeerders die geld willen lenen via de winwinlening.

Vriendenaandeel

Sinds februari 2021 kunnen particulieren geld investeren in een kmo via het Vriendenaandeel. Je kan als kmo tot 300.000 euro ophalen met een maximum van 75.000 euro per investeerder. De investeerder krijgt in ruil gedurende 5 jaar een fiscaal voordeel van 2,5% op het geïnvesteerde bedrag. Het voordeel voor jouw bedrijf is dat je kapitaal kan ophalen zonder je leninglast te verzwaren. Als particulier kan je het Vriendenaandeel combineren met een Winwinlening en tot maximaal 75.000 euro lenen en/of investeren. Meer info vind je op de website van VLAIO en PMV/Z.

Lenen bij de bank

Je kan natuurlijk ook naar de bank gaan voor een lening. De bank zal wel waarborgen vragen om een zekerheid in te bouwen voor het geld dat ze je lenen. De waarborgen — net als de intresten die je aangerekend krijgt — hangen af van het geleende bedrag, de periode en het kredietrisico. Er bestaan zakelijke, persoonlijke, semi-zakelijke en morele waarborgen. Bij zakelijke waarborgen zal je bijvoorbeeld een gebouw als waarborg geven, maar het kan ook zijn dat de bank persoonlijke waarborgen vraagt waarbij een tweede partij (een ander bedrijf, een vriend, een familielid,...) zich borg stelt. Het spreekt voor zich dat je goed nadenkt over wat je als waarborg geeft en/of wie je vraagt om zich borg te stellen. Informeer je goed bij je bank.

Als jouw bank je geen krediet kan verlenen omdat je onvoldoende waarborgen kan voorleggen, dan is de Waarborgregeling van PMV/Z misschien iets voor jou. Je vindt meer informatie hierover in het onderdeeltje 'De verschillende leningen van PMV/Z'.

In dit webinar hoor je uit eerste hand hoe banken naar kredietaanvragen kijken, wat hun beoordelingscriteria zijn en hoe je zoveel mogelijk kans maakt op een ‘ja’.

Stel, je wil een lening aangaan. Dan heb je de keuze uit een lening op korte termijn, of eentje op lange termijn.

Leningen op korte termijn

Leningen op korte termijn hebben een looptijd van maximaal één jaar. De waarborgen die de bank vraagt en de intresten die ze aanrekent, zijn afhankelijk van het bedrag dat je leent, de periode en het kredietrisico. De belangrijkste leningen op korte termijn zijn een kaskrediet, een vast voorschot (of een straight loan) en een overbruggingskrediet. We verduidelijken ze even.

  • Een kaskrediet is een kredietlijn waarmee je kortstondig onder nul kan gaan, om zo dringende betalingen uit te voeren als je weet dat je snel inkomsten zal krijgen (bv. betalingen van klanten). Deze kredieten zijn meestal redelijk duur.

  • De voorwaarde voor een vast voorschot of een straight loan is dat je weet wanneer je het geld nodig zal hebben. Je ontvangt dus een vast bedrag tijdens een vaste periode en betaalt dit ook op het afgesproken tijdstip terug. Het voordeel van een straight loan is dat je het geleende bedrag terugbetaalt op de eindvervaldag. Dit soort leningen wordt vaak gebruikt om voorraden te financieren. Toch kan je er niet zomaar gebruik van maken: in de meeste gevallen kan je pas vanaf 100.000 euro een straight loan krijgen.

  • De term overbruggingskrediet’ verraadt het al: je gaat een krediet aan om een korte periode te overbruggen, totdat je je gegarandeerde inkomsten hebt. Een overbruggingskrediet wordt meestal gebruikt tussen de verkoop van vastgoed en de aankoop van nieuw vastgoed.

Leningen op lange termijn

Op langere termijn kan je een investeringskrediet bij je bank aanvragen. Hiermee kan je de aankoop van een gebouw, een machine of de uitbreiding van je activiteiten financieren.

Lees in deze pdf alles over 'Financiering zoeken' in design.

Download de pdf

Events en workshops

De creatieve sector lééft. Dankzij deze events en workshops hou je de vinger aan de pols.