Octrooien

voor

Een octrooi ken je waarschijnlijk eerder onder zijn Engelse naam, patent. Maar wat houdt het precies in?​

Een octrooi biedt bescherming aan uitvindingen die:

  • nieuw zijn: dit betekent niet alleen dat je uitvinding nog nooit eerder publiek gemaakt is, maar dat ze zelfs nog niet mag bestaan. Stel dat je op een beurs staat met je product of dat er een artikel over verschijnt, dan kan je het niet meer beschermen met een octrooi.

  • voortkomen uit ‘uitvinderswerkzaamheid’. Met andere woorden: je uitvinding moet vernieuwend zijn. Dat wil zeggen dat ze niet evident is voor iemand die niet vertrouwd is met de materie.

  • industrieel toepasbaar zijn: je uitvinding kan worden toegepast op gelijk welk vlak van nijverheid, handel of landbouw.

Als je een octrooi op zak hebt, kan je anderen verbieden jouw uitvinding na te maken, te verkopen of in te voeren. Een octrooi heeft een beperkte geldigheidsduur (meestal twintig jaar). Na afloop van de octrooiduur is de uitvinding vrij te gebruiken door iedereen. Voor de meeste ondernemers uit de creatieve sectoren is deze vorm van bescherming niet meteen aan de orde.

Vooral als product- of industrieel ontwerper kom je met octrooien in aanraking. Op grafische ontwerpen, meubels, accessoires, juwelen, keramiek kan je (meestal) geen octrooi nemen.

Denk bovendien goed na of het nemen van een octrooi überhaupt wel bij je bedrijfsstrategie past. Een octrooi biedt immers een sterke bescherming, maar is ook duur. Overweeg in elk geval nooit om zelf een octrooi te schrijven, maar doe een beroep op een erkend octrooigemachtigde. De Dienst voor de Intellectuele Eigendom van de Federale Overheidsdienst Economie zorgt voor de octrooiverlening. Zij kunnen je ook meer informatie verschaffen over de verschillende procedures.

WIl je meer weten over octrooien? Lees dan Ons patent boekje van VLAIO.

Lees in deze pdf alles over 'Intellectuele eigendom' in design.

Download de pdf

Events en workshops

De creatieve sector lééft. Dankzij deze events en workshops hou je de vinger aan de pols.