Je merk internationaal laten groeien

voor

Wanneer je internationaal wil uitbreiden is het belangrijk om een doordachte keuze te maken over welke markt je gaat betreden. Niet elk product is even geschikt voor elke markt. Daarom is het belangrijk de juiste vragen te stellen. De PESTEL-tool kan je helpen bij het analyseren van externe marktfactoren die een invloed kunnen hebben op je organisatie tijdens je expansie.

Om te onderzoeken of jouw product of dienst slaagkansen heeft in een nieuwe markt, kan je volgende vragen stellen: 

  • Is je merk reeks gekend genoeg in de lokale markt?
  • Wat is je filosofie en kan je deze vertalen naar je nieuwe markt?
  • Welke associaties maakt je lokale klant met je merk?
  • Hoe kan je deze vertalen in oplossingen voor je nieuwe klant in een nieuwe markt? 

Ook de omgevingsfactoren in het doelland spelen een rol. Om die in kaart te brengen kan je de PESTEL-tool gebruiken, een methode om de externe marktfactoren te analyseren die een invloed kunnen hebben op je organisatie. PESTEL staat voor:

P: Politieke factoren

Hoe gaat de overheid te werk en in welke mate heeft ze invloed in het land van expansie? Hierbij is het bijvoorbeeld belangrijk na te gaan hoe stabiel de overheid is en hoe ze staat tegenover buitenlandse handel.

E: Economische factoren

Hoe ziet de economische situatie in je doelland eruit? Bekijk zowel micro-economische factoren zoals het BNI (Bruto Nationaal Inkomen) als macro-economische factoren, zoals de economische groei, inflatie en wisselkoers.

S: Sociale factoren

Hoe ziet de sociale situatie in je doelland eruit? Breng de demografische samenstelling, waarden en attitudes van de lokale bevolking in kaart (bijvoorbeeld bevolkingsgroei, attitude tegenover consumptie, gezondheid en work/life balance).

T: Technologische factoren

Hoe evolueert je doelland op vlak van technologie? Het technologisch landschap verandert snel, maar is ook zeer verschillend van land tot land. Zelfs binnen Europa zijn er grote verschillen. Ga bijvoorbeeld na wat de nieuwste manier van produceren is binnen je land van export of welke vormen van sociale media je potentiële klant gebruikt.

E: Omgevingsfactoren

Welke andere omgevingsfactoren kunnen een rol spelen? Duurzaamheid is de toekomst voor veel organisaties en klanten. Ga na hoe er in je land van export wordt omgegaan met de ecologische voetprint en hoe je potentiële klant hier tegenover staat.

L: Legale factoren

Zijn er bijzonderheden inzake wetgeving waar je rekening mee moet houden? Zaken zoals bijvoorbeeld gezondheidsvoorschriften, veiligheidsnormen, gelijke kansenbeleid of reclame-regels, verschillen van land tot land. Op basis van eventuele verschillen zal je je werk en/of communicatie moeten aanpassen.

Lees in deze pdf alles over 'Internationaal ondernemen' in design.

Download de pdf

Events en workshops

De creatieve sector lééft. Dankzij deze events en workshops hou je de vinger aan de pols.