Jouw creatieve concept staat of valt met een even sterk uitgewerkt businessmodel. Zelfs als jouw concept relatief eenvoudig is, moet het aangedikt worden tot een volledige en haalbare business. Je moet op zoek naar mensen die in jouw creatie geïnteresseerd zouden kunnen zijn, naar partners die het mee in de markt willen zetten, enzovoort. Het Business Model Canvas van Alex Osterwalder laat toe om jouw onderneming met slechts negen basisbouwstenen te omschrijven.

Caroline legt in vier minuten uit hoe je het Business Model Canvas kan gebruiken

De 9 bouwstenen van het Business Model Canvas

  • Klantsegmenten zijn alle mensen en organisaties waarvoor je waarde creëert. Naast betalende klanten bevat deze groep ook gewone gebruikers.
  • Onder de Waardepropositie verstaan we al jouw producten en diensten die waarde creëren voor klanten.
  • Kanalen omvatten de manieren waarop je contact houdt en communiceert met jouw klanten.
  • Het segment Klantrelaties spreekt wellicht voor zich: dit zijn alle soorten relaties die je opbouwt met jouw klanten.
  • Inkomstenstromen verwijst naar hoe jouw onderneming winst genereert met zijn producten en diensten.

Deze eerste vijf bouwstenen van het Business Model Canvas worden ook wel de 'frontstage' van het businessmodel genoemd. Het is dat deel van jouw onderneming waarmee klanten in contact komen. De vier andere bouwstenen vormen de 'backstage' van jouw businessmodel. Ze beslaan alles wat je nodig hebt om jouw beloftes aan de klant te kunnen waarmaken.

  • Belangrijkste hulpmiddelen zijn de mensen en de infrastructuur die onmisbaar zijn in jouw businessmodel.
  • De bouwsteen Kernactiviteiten is gereserveerd voor de belangrijkste activiteiten van jow bedrijf, die de waardepropositie realiseren.
  • Belangrijkste partners zijn die partners die jou helpen om waarde af te leveren aan de klant. In een typisch scenario nemen partners alle aspecten die je niet zelf bezit (kernactiviteiten en hulpmiddelen) voor hun rekening.
  • Kostenstructuur duidt op de belangrijkste kosten binnen het businessmodel. Het is aan te raden om dit deel van het Business Model Canvas te bewaren voor het einde, want om de kosten te kunnen bepalen, heb je een goed overzicht van alle andere bouwstenen nodig.  

Bekijk ook al onze andere tools & checklists