Ben je een grafisch ontwerper, een documentairemaker, gameontwikkelaar, productontwikkelaar of modeontwerper? Dan is kennis van intellectuele eigendomsrechten van vitaal belang. Wist je dat deze rechten niet alleen je creaties beschermen, maar ook als inkomstenbron kunnen dienen? Tijdens dit webinar legt Hendrik Putman van Mythra Advocaten je uit hoe je deze rechten mag verlonen. 

Fiscaal specialist Hendrik Putman van Mythra Advocaten heeft een jarenlange ervaring in advies, rulings, fiscale controles in de creatieve sector. 

Intro

Online vind je vaak verkeerde toepassingen rond auteursrechten. Bedrijven kunnen schrikken wanneer ze hiervoor gecontroleerd worden. Belangrijk om te vermelden is dat iedere situatie anders is. Aan de hand van een aantal concrete voorbeelden krijg je hier een duidelijk beeld van.

Auteursrechten en fiscale optimalisatie: intro

Over de beleidsvisie en gunstregimes

Europa wil onderzoek en innovatie stimuleren en beschouwt auteursrechten als een onderdeel van fiscale optimalisatie voor creatieve en innovatieve bedrijven. België volgt deze visie. Vaak vergeten startende bedrijven om auteursrechten in te zetten. Enige kennis hierover is dus geen overbodige luxe, want deze kunnen veel geld besparen. Andere incentives komen in dit deel ook aan bod.

Auteursrechten en fiscale optimalisatie: over de beleidsvisie en gunstregimes

Een korte historiek over auteursrechten

In 2008 is er een wet gekomen rond de kwalificatie van auteursrechten voor werkzaamheden van journalisten, radio- en tv-makers, architecten en softwareontwikkelaars. Maar waarom wordt het systeem steeds populairder?

Auteursrechten en fiscale optimalisatie: een korte historiek

Wat valt er onder auteursrechten?

Hoe weet je of je werk onder het auteursrecht valt of niet? Dit wordt bepaald aan de hand van drie criteria. Met enkele concrete voorbeelden maakt Hendrik duidelijk welke werken kunnen genieten van een auteursrechtelijke vergoeding.

Auteursrechten en fiscale optimalisatie: wat komt in aanmerking?

Wie komt er in aanmerking voor auteursrechten?

Om gebruik te kunnen maken van het fiscale voordeel van auteursrecht moet je een natuurlijk persoon zijn en onderworpen zijn aan de Belgische personenbelastingen. Dit wil zeggen dat auteursrechten die worden toegekend aan een vennootschap, geen fiscaal voordeel opleveren. In dit deel verklaart Hendrik hoe dat komt.

Auteursrechten en fiscale optimalisatie: wie komt in aanmerking?

Hoe zit het met het fiscaal voordeel?

Doordat auteursrechten belast worden als roerende goederen, worden deze ook anders en vooral voordeliger belast dan beroepsinkomsten. In dit deel worden de fiscale voordelen van auteursrechten beter toegelicht en wordt het duidelijk dat het gebruik van auteursrechten je financieel wel wat kan opleveren. 

Auteursrechten en fiscale optimalisatie: fiscaal voordeel

Hoe wordt het bedrag aan auteursrechten bepaald?

Auteursrechten worden niet voor iedereen op dezelfde manier berekend. Voor werknemers wordt er gebruik gemaakt van de financiële enveloppe, terwijl er voor bedrijfsleiders drie verschillende opties zijn: financiële enveloppe, de omzetgerelateerde berekening en diverse regimes. Tot slot is er voor freelancers, zelfstandigen en onderaannemers een combinatie voorzien. Maar hoe verloopt dit allemaal in de praktijk?

Auteursrechten en fiscale optimalisatie: hoe wordt het bedrag bepaald?

Bijzondere regimes en specifieke percentages

Hoe zit het met de publiciteitssector, industriële ontwerpers, computerprogramma’s, journalisten, redacteurs en eindredacteurs? In dit deel overloopt Hendrik de specifieke percentages voor deze bijzondere regimes. 

Auteursrechten en fiscale optimalisatie: bijzondere regimes

Hoe breng je alles in orde om auteursrechten correct te regelen?

In het laatste deel komen de formaliteiten aan bod. Welke concrete stappen moet je nemen om auteursrechten correct over te dragen? Daarnaast bespreekt Hendrik wat zeker aan bod moet komen in een IP-contract en wat vermeld moet worden op een factuur. 

Auteursrechten en fiscale optimalisatie: formaliteiten

Van theorie naar praktijk

Om zelf aan de slag te gaan, overloopt Hendrik een concreet stappenplan om auteursrechten te implementeren. Voor een freelancer is dit vaak niet evident, omdat er voor hen veel administratie komt bij kijken. Een mogelijke oplossing hiervoor komt in dit deel aan bod. 

Auteursrechten en fiscale optimalisatie: van theorie naar praktijk

Q&A

Tijdens de vragenronde wordt antwoord gegeven op vragen rond de facturatie zoals de vermeldingen op de factuur en terugwerkende kracht. Daarnaast maakt Hendrik het verschil duidelijk tussen royalties en auteursrechten. Tot slot legt Hendrik uit of je zelf bij de rulingcommissie kan aankloppen en hoe het zit met de doorverkoop van foto’s door een vennootschap.

Auteursrechten en fiscale optimalisatie: Q&A


Zit je nog met vragen rond auteursrechten en fiscale optimalisatie? Boek kosteloos een adviesgesprek bij Flanders DC en we bekijken samen wat je (beter) kan doen!