Databankenrecht

voor

Wil je je databank beschermen? Sta ons dan eerst even toe dat we een aantal juridische termen opdissen. In deze context is het namelijk cruciaal om een databank te definiëren als ‘een systematisch of methodisch geordende verzameling van gegevens waarin de bestanddelen zelfstandige elementen vormen’. Bovendien bevat een databank ook altijd een ‘hulpmiddel’ waarmee je elk element afzonderlijk kan vinden, bijvoorbeeld een index of een elektronische zoekfunctie.Een databank beschermen

Je hebt twee keuzes als je een databank wil beschermen: via het ‘sui generis’ databankenrecht of via het auteursrecht.

  • Het ‘sui generis’ databankenrecht beschermt de investering die nodig was voor de opbouw van een databank. Het recht geldt voor vijftien jaar vanaf de voltooiing van de databank. Wanneer je de databank substantieel aanpast, wordt deze termijn vernieuwd.

  • Het auteursrecht is andere koek. Enkel wanneer je als maker bij de rangschikking van de inhoud bepaalde creatieve keuzes hebt gemaakt, kan de structuur van de databank beschermd worden door het auteursrecht. In het geval van een technische of logische ordening (bv. alfabetisch) geldt deze auteursrechtelijke bescherming niet. Ook de inhoud van de databank kan auteursrechtelijk beschermd zijn. 

Voorwaarden

Het ‘sui generis’ databankenrecht ontstaat automatisch, maar niet iedere databank wordt beschermd. Dit zijn de twee voorwaarden:                                  

  • jij als maker moet substantieel geïnvesteerd hebben in de productie van de databank. Hierbij is het van belang dat je ‘substantiële investering’ betrekking heeft op het verkrijgen van je databankelementen, en het controleren en het presenteren ervan. Bestaande informatie simpelweg in een databank slepen telt bijgevolg niet als een substantiële investering.

  • de databank moet een gestructureerde opzet hebben, waarmee alle onderdelen afzonderlijk op te vragen zijn

Welke rechten heb je?

Dankzij het ‘sui generis’ databankenrecht kan je als producent van een databank het gebruik ervan verbieden — net als het kopiëren van de inhoud.

  • Het verspreiden, tentoonstellen of openbaar maken van de databank is het exclusieve recht van de producent. Wel kan de producent toestemming geven om de databank te gebruiken, bijvoorbeeld tegen een bepaalde vergoeding.

  • Het overnemen van een substantieel deel van de inhoud van de databank is verboden, tenzij als illustratie in een onderwijscontext of voor gebruik bij wetenschappelijk onderzoek.

De gebruiker mag wel niet-substantiële delen van je databank opvragen, gebruiken en verspreiden onder het publiek, zolang dit niet systematisch gebeurt en dit jouw belangen als producent niet schaadt.               

Wie heeft de rechten?

Het is de producent van de databank, degene die de substantiële investering levert, die het ‘sui generis’ databankenrecht krijgt. Wanneer de databank in opdracht gemaakt wordt, geldt de opdrachtgever als producent (en dus als rechthebbende), omdat hij het initiatief heeft genomen en de databank heeft gefinancierd.                

Wanneer de auteursrechtelijke bescherming van toepassing is, dan gelden de regels van het auteursrecht. Maar let op: voor databanken wordt er afgeweken van de normale regel (namelijk: de maker/werknemer heeft het auteursrecht). Men gaat er voor databanken standaard vanuit dat de vermogensrechten zijn overgedragen aan de werkgever — tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt. Het gaat hier wel om een speciaal soort, namelijk: databanken afkomstig uit de niet-culturele sector en gecreëerd door werknemers in het kader van een arbeidsovereenkomst. Wordt de databank gemaakt door een freelancer, dan ligt het auteursrecht weer bij de freelancer en zal je hier afspraken over moeten maken.

Lees in deze pdf alles over 'Intellectuele eigendom' in games.

Download de pdf

Events en workshops

De creatieve sector lééft. Dankzij deze events en workshops hou je de vinger aan de pols.