Subsidies

voor

Zowel de provinciale, de Vlaamse, de federale als de Europese overheden kennen steunmaatregelen toe die interessant kunnen zijn voor wie actief is in de creatieve sector. Elk van deze subsidies heeft zijn eigen specifieke voorwaarden. We lichten ze binnen dit topic verder toe.

Op zoek naar subsidies specifiek voor gaming? Bekijk dan naast de algemene maatregelen zeker wat het VAF Gamefonds voor jou kan betekenen. Dit fonds is de voornaamste bron van subsidiëring binnen de Vlaamse game-industrie. Daarnaast is het voor gaming ook interessant om de subsidies van Creative Europe - Media te bekijken.De voornaamste bronnen en tools

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen heeft de meeste subsidies voor ondernemers verzameld in haar subsidiedatabank. Je kan er onder andere zoeken op thema, sector en type tegemoetkoming. Het agentschap beschikt zelf ook over een aantal subsidies die ondernemerschap en innovatie bevorderen en ondersteunen.

Meer informatie vind je via:

De subsidiedatabank is een goed vertrekpunt als je naast andere vormen van financiering (zoals leningen en risicokapitaal) op zoek bent naar financiering via subsidies. De databank geeft niet enkel de voornaamste Vlaamse en een deel Europese subsidies weer, maar bevat ook een aantal subsidiemaatregelen op provinciaal en stedelijk niveau. Niet gevonden wat je zoekt? Ga te rade bij de lokale overheidsdiensten. Centrumsteden hebben vaak een cel ondernemerschap of andere specifieke aanspreekpunten voor ondernemers.

Steun voor kmo's

 • De kmo-portefeuille is een steunmaatregel waarbij je financiële steun krijgt als je een opleiding volgt of advies vraagt bij geregistreerde dienstverleners. Kleine ondernemingen krijgen 30% subsidie en middelgrote ondernemingen 20%, met een maximale steun van 7.500 euro per jaar. Zo kan je bijvoorbeeld gebruik maken van deze steunmaatregel bij het opstellen van een financieel of communicatieplan.
 • De kmo-groeisubsidie subsidieert kmo's die een strategische groeisprong willen maken en hiervoor extern advies aankopen of een medewerker aanwerven. De subsidie bedraagt max. 50% van de kost, met een maximum van 50.000 euro en kan aangewend worden tot 25.000 euro voor de aankoop van extern strategisch advies en tot 25.000 euro voor de aanwerving van een strategische medewerker.
 • Kmo's en grote ondernemingen kunnen steun aanvragen voor bepaalde ontwikkelingsprojecten. Deze steun kan 25 tot 50% van de projectbegroting bedragen, met een minimumsteun van 25.000 euro voor de uitvoering van bepaalde innovatieve ontwikkelingsprojecten. Uitgebreide informatie en voorwaarden kan je vinden op de website van Vlaio.  
 • Ook voor het uitbouwen of versterken van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten kunnen kmo's en grote ondernemingen een subsidie bekomen. Deze steun kan 25 tot 60% van de projectbegroting bedragen met een minimum van 100.000 euro. Uitgebreide informatie en voorwaarden kan je vinden op de website van Vlaio.  
 • Het SME Instrument is een EU-programma van de EIC (European Innovation Council) dat bedrijven met veel groeipotentieel ondersteunt op zowel financieel vlak (subsidies tot 2,5 miljoen euro) als op het vlak van begeleiding (coaching, advies). Dit instrument richt zich tot kmo’s en start-ups die hun innovatieve producten, diensten of businessmodellen willen commercialiseren.

Steun voor internationaal ondernemen: FIT

Flanders Investment and Trade (FIT) wil internationaal ondernemen in Vlaanderen op een duurzame manier bevorderen via een tweeledige missie: enerzijds door het internationaal ondernemerschap van Vlaamse bedrijven te stimuleren en anderzijds door buitenlandse investeringen naar Vlaanderen te halen.

FIT biedt een heleboel diensten aan: begeleiding en internationaal advies op maat van Vlaamse ondernemers, actieprogramma’s en enkele concrete financiële steunmaatregelen. Zo komt FIT meestal tussen in de kosten voor exportacties en kan je dus een deel van je kosten recuperen als je bijvoorbeeld prospectiereizen onderneemt buiten de EER of deelneemt aan beurzen of niche-evenementen.

Europese subsidies voor uitwisseling en samenwerking

Het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (vleva) publiceerde een subsidiewijzer met daarin een overzicht van alle mogelijke subsidiemaatregelen op Europees niveau.

We lichten er twee interessante programma’s uit:

VAF Gamefonds

Het VAF Gamefonds, een onderdeel van het Vlaams Audiovisueel Fonds, is de voornaamste bron van subsidiëring voor de Vlaamse gamingindustrie. Jaarlijks maakt de Vlaamse regering een budget van 1.730.000 euro vrij voor de ondersteuning van Vlaamse game-ontwikkelaars. 

Om aanspraak te maken op een deel van dat bedrag moet je een uitgebreid subsidiedossier indienen. Driemaal per jaar wordt er een call georganiseerd, waarvoor je je digitale dossier kan indienen via het online platform MyVAF.

Indiening en evaluatie

De indiening en evaluatie van projecten verloopt in drie stappen:

 • onmiddellijk na de ontvangst van de aanvraagdossiers voert de gamecoördinator (vanaf 2018 tot op heden is dit Youri Loedts) een formeel ontvankelijkheidsonderzoek uit om te controleren of de aanvragen volledig zijn en formeel in aanmerking komen. Op dit moment wordt onder andere gekeken of de aanvragen voldoen aan een aantal selectiecriteria, die centraal door Europa worden opgelegd.

 • tijdens de selectiefase nemen de beoordelingscommissies de ontvankelijke aanvragen grondig door. Eén van de vijf commissieleden wordt aangesteld als rapporteur van een project. Hij/zij neemt contact op met de aanvrager en informeert zich zo goed mogelijk over de aanvraag. Tijdens de commissievergadering zal de rapporteur een beeld schetsen van het project en antwoorden op de vragen en opmerking van de overige commissieleden. Op het einde van de vergadering wordt er gestemd. Ze bespreken de aanvragen grondig en op het einde van de vergadering brengt elk lid per project een positieve of negatieve stem uit. Dit is het advies dat door de gamecoördinator wordt doorgegeven aan de Raad van Bestuur van het VAF.

 • de eindbeslissing ligt bij de Raad van Bestuur: zij moet het advies van de commissie goedkeuren voordat de steunmaatregelen jouw richting uit kunnen komen.

Welke games komen in aanmerking?

De subsidieaanvragen worden behandeld in twee aparte commissies, telkens bestaande uit vijf commissieleden. Enerzijds is er de commissie voor artistieke en entertainment games, langs de andere kant is er een commissie voor serious games (inclusief games bestemd voor het onderwijs). De samenstelling van de beoordelingscommissies ziet er momenteel zo uit.

Afhankelijk van het type game waarvoor je een aanvraag indient zijn er iets andere spelregels van toepassing. Het Gamefonds hanteert daarbij volgende definities:

 • entertainment games hebben ontspanning als voornaamste doel en zijn eerder gericht op spelplezier. Er kan voor maximaal 50% van het totale budget steun worden verleend.
 • artistieke games zijn kunstzinnige creaties waarbij het medium wordt aangewend als expressievorm, maar waarbij de primaire doelstelling een artistieke ervaring is. Artistieke games kunnen deel uitmaken van een installatie in een museum of deel zijn van een kunstproject. Er kan voor maximaal 85% van het totale budget steun worden verleend. 
 • serious games streven een educatief of maatschappelijk doel na. Denk hierbij aan games voor de zorgsector, de medische sector, cultuur en erfgoed, maar ook aan games die bestemd zijn voor het Vlaamse leerplichtonderwijs. Er kan voor maximaal 75% van het totale budget steun worden verleend.

Het Gamefonds subsidieert een breed scala aan producties, maar toch zijn er enkele types die helemaal niet voor steun in aanmerking komen: advergames (voor commerciële producten) en bedrijfsgames (gamification), remakes en games die worden gemaakt binnen een game-opleiding of als onderzoeksproject binnen een universiteit of hogeschool. Spin-offs van universiteiten of hogescholen kunnen wel games indienen. Tot slot vang je ook bot met games met een pornografisch karakter of spellen die aanzetten tot discriminatie, exploitatie, geweld, of die indruisen tegen de mensenrechten.

Waarvoor kan je steun krijgen?

Je kan bij het Gamefonds terecht voor steun bij de preproductie, productie en promotie van je gameproject. Het is niet mogelijk om tegelijk steun voor pre-productie en productie aan te vragen. Een gecombineerde aanvraag voor productie en promotie is wel mogelijk.

De maximale gecombineerde productiesteun per project bedraagt 250.000 euro.

 • Zoals de naam al doet vermoeden, komt steun voor preproductie neer op een financiële tegemoetkoming voor alle werkzaamheden aan een concreet gameproject, voorafgaand aan de effectieve productie van de game. Hieronder vallen onder meer het bedenken en uitschrijven van de game (in een GDD of game design document), het opstellen van het TDD (technical design document), het bepalen van de doelgroep, het zoeken naar partners en het uitwerken van een financieringsplan.

Het maximale steunbedrag voor preproductie bedraagt 15.000 euro. Dit kan opgetrokken worden naar 75.000 euro wanneer er tijdens de preproductie ook een speelbaar prototype wordt ontwikkeld.

 • ​Steun voor productie dient om de effectieve realisatie van de game zelf te bekostigen, in zijn definitieve versie en met het oog op distributie. Voor games die reeds in productie zijn, kan enkel steun worden aangevraagd voor de kosten die na het indienen van de aanvraag worden gemaakt. Afgewerkte games komen dus niet in aanmerking voor productiesteun.

Het maximale steunbedrag voor productie bedraagt 250.000 euro. Projecten die voor meer dan 150.000 euro steun aanvragen, zullen naast het indienen van hun subisidiedossier uitgenodigd worden voor een hearing tijdens de commissievergadering. Zo krijgen ze optimaal de kans om hun project aan de jury te presenteren en op hun vragen te antwoorden.

 • Steun voor promotie is belangrijker dan ooit om je game in de kijker te zetten en zal je dus erg goed kunnen gebruiken om je titel in de markt te zetten. Je kan inzetten op klassieke promotie (print, website, trailer, allerhande promomateriaal, lokalisering, social media activering… (B2B en B2C), en/of opbouw en onderhoud van rechtstreekse contacten met de game community via bv. blogs, social media,… (B2C), en/of deelname aan belangrijke events om de game te promoten (B2B en B2C) voor zover hier geen dubbele steun voor wordt verleend door andere overheidsactoren.

Promotiesteun kan enkel worden verleend aan projecten die voordien preproductie- en/of productiesteun ontvingen. Het maximale steunbedrag voor promotie bedraagt 50.000 euro.

Wat zijn de beoordelingscriteria?

De commissieleden evalueren je aanvraag vanuit hun expertise aan de hand van een heleboel specifieke beoordelingscriteria. Deze variëren naargelang het type game waarvoor je steun vraagt. 

Entertainment games worden onder meer beoordeeld op:

 • USP
 • originaliteit, opbouw van eigen IP
 • inhoudelijke onderbouwing  
 • commercieel potentieel  
 • potentieel bereik (bv. in functie van de doelgroep en de marktpenetratie van de gebruikte technologie)
 • financiële haalbaarheid  
 • internationaal potentieel

​Heb je nog geen USP? Vind hier enkele tips!

Artistieke games doen er goed aan om rekening te houden met: 

 • originaliteit
 • vernieuwing
 • eigenzinnigheid
 • USP
 • opbouw van eigen IP
 • artistieke relevantie
 • partnerships met andere actoren (kunstenaars, musea…)
 • internationaal potentieel
 • kwaliteit van het promotieplan (vooral bij aanvragen voor productiesteun)
 • financiële haalbaarheid

Serious games moeten dan weer de volgende kwaliteiten in huis hebben: 

 • inhoudelijke onderbouwing 
 • maatschappelijke relevantie 
 • potentieel bereik (bv. in functie van de doelgroep en de marktpenetratie van de gebruikte technologie)
 • USP
 • originaliteit, opbouw van eigen IP
 • vernieuwend karakter
 • financiële haalbaarheid
 • internationaal potentieel

Het indienen van een dossier vraagt tijd (je begint er dus best ruim op voorhand aan), maar voor een beginnende gamestudio is een subsidie van het Gamefonds nog altijd een van de beste manieren om van de grond te komen.

Zit je tijdens het opstellen van je dossier met een vraag, kan je steeds terecht bij Youri Loedts, gamecoördinator bij het VAF Gamefonds. (Y.Loedts@vaf.be). 

Praktische tips voor een topaanvraag

Ten slotte geven we je nog enkele praktische tips die je kunnen helpen bij het opstellen van een kwaliteitsvol dossier. Veel succes!

 • hou je voeten op de grond: een tekst die bol staat van de overdrijvingen gaat de jury niet sneller over de streep trekken dan eentje die zich tot de feiten beperkt — integendeel
 • voer onderzoek naar de concurrentie (laat je daarbij niet tegenhouden door onze landsgrenzen), zoek uit wat jouw game uniek maakt (qua doelgroep, qua stijl, qua gameplay,...) en vat dit samen in een USP
 • doe geen uitspraken zonder deze afdoende te onderbouwen. “We denken dat er een voldoende grote doelgroep voor ons project is”, heeft voor de jury geen enkele betekenis als je niet kan onderschrijven waarom dat het geval zou moeten zijn.
 • ga voldoende in detail: leg bijvoorbeeld alle aspecten van je marketing- en distributieplan uit (vermelden dat je voor Steam kiest, is niet voldoende: verklaar die keuze ook), beschrijf je gameplay, leg uit welke vooruitgang de speler maakt wanneer hij je game speelt en hoe je de herspeelbaarheid ziet
 • je krijgt maar één kans om een goede eerste indruk te maken, dus besteed voldoende aandacht aan de korte videopitch die je samen met je aanvraagdossier instuurt.
 • let op dat je uitleg niet te verhalend wordt (simple does it, denk aan de bullets van hierboven) en als woorden tekort schieten, voeg je gewoon een filmpje of prototype toe
 • zorg dat het financiële plaatje klopt: begroot op basis van de kosten van het project (niet van het bedrijf), wees voorzichtig met uurtarieven van meer dan 100 euro en denk na over het terugverdienmodel
 • maak een grondige en realistische planning met belangrijke milestones en hou hierbij ook rekening met de verwerkingstijd van je subsidieaanvraag (ca. 3 maanden)
 • stem je aanvraag af op je lezerspubliek: denk na wie je tegenover je krijgt als jury

Creative Europe — Media

Naast de 750.000 euro die de Vlaamse regering ter beschikking stelt via het VAF Gamefonds, steekt ook Europa de game-ontwikkelaars een hart onder de riem. Jaarlijks trekt het EACEA (Education, Audiovisual and Cultural Executive Agency) van de Europese commissie namelijk 2.500.000 euro uit voor de financiering van gameprojecten.   

Als je kans wil maken op een deel van dat bedrag, ontsnap je niet aan een uitgebreide aanvraagprocedure. De toelatingsvoorwaarden zijn relatief streng. Zo moet je in de twee jaar voor je aanvraag al een commerciële game met een internationale uitstraling hebben uitgebracht, waardoor starters natuurlijk bij voorbaat uit de boot vallen. Een andere belangrijke voorwaarde is dat je spel een internationale markt aanspreekt en de Europese waarden uitdraagt.

Lees in deze pdf alles over 'Financiering zoeken' in gaming.

Download de pdf

Events en workshops

De creatieve sector lééft. Dankzij deze events en workshops hou je de vinger aan de pols.