Service design is een discipline die diensten bedenkt of beter maakt. Het is een interdisciplinaire methode die diensten vanuit het perspectief van de gebruiker (opnieuw) vormgeeft.

Dat gebeurt niet door in te schatten wat deze gebruikers zouden willen, maar door samen met hen een effectieve en efficiënte dienstverlening te co-creëren. Daardoor sluit uw dienstverlening aan bij de noden en wensen van uw klanten en burgers.

Het belang voor openbare besturen en andere publieke organisaties, dé dienstverleners bij uitstek, is evident. Tegelijkertijd staat de publieke sector onder almaar grotere druk (besparingen, hogere verwachtingen, nieuwe uitdagingen). Service design kan hierin helpen, door na te gaan hoe tijd en middelen efficiënt ingezet kunnen worden zonder in te boeten aan kwaliteit. Daarom hebben wij een gids ontwikkeld voor het gebruik van service design in publieke organisaties. 

Download de gids