Investeerders aantrekken

voor

Kan je niet bij een bank terecht voor de financiering van je project, omdat het risico te groot is of je te weinig waarborgen kan voorleggen? Als je zaak een juridische structuur heeft waarbij het vermogen kan gedeeld worden met derden, zoals een nv, dan kan je een beroep doen op een risicokapitaalverschaffer.

Deze investeerder zal tijdelijk kapitaal inbrengen in je vennootschap, in de vorm van participatie in aandelen, een achtergestelde lening of een obligatielening (al dan niet converteerbaar? ).

Dit systeem heeft zijn voor- en nadelen. Hoewel je eigen vermogen erdoor toeneemt en je geen intresten hoeft te betalen, geef je wel een deel zeggenschap over je bedrijf weg. Risicokapitaalverschaffers proberen een hoge return te halen uit een divers portfolio van verschillende groeibedrijven. Zij nemen het grootste risico, aangezien ze bij een faillissement als laatsten worden uitbetaald, maar zijn bereid dit te doen in ruil voor goede winsten en een meerwaarde bij de exit. Ze stappen meestal mee in je onderneming voor een periode van 3 tot 7 jaar. Vaak zullen ze je niet enkel kapitaal bieden, maar ook ondersteuning op strategisch en operationeel vlak. Meestal hebben ze ook een heel uitgebreid netwerk. Je kan de risicokapitaalverschaffers opdelen in drie groepen: business angels, privémaatschappijen (dikwijls gelieerd aan banken of grote financiële groepen) en overheidsmaatschappijen (zoals PMV).Business angels

Business angels zijn privé-investeerders. Zij kunnen een belangrijke financiële schakel in het groeiproces van je onderneming zijn. Business angels stellen namelijk ook hun ervaring en hun (vaak zeer uitgebreide) netwerk ter beschikking van de jonge bedrijven waarin ze investeren. Zo wordt hun groei en ontwikkeling versneld en hun toekomst op middellange en lange termijn veiliggesteld. In Vlaanderen verenigt het Business Angels Netwerk, BAN Vlaanderen, een groep privé-investeerders. De vzw investeert niet zelf in bedrijven, maar is een soort bemiddelaar tussen het netwerk van business angels en beloftevolle bedrijven.

Naast BAN Vlaanderen kan je op zoek gaan naar relevante partijen in je eigen netwerk. Hou in het achterhoofd dat de meeste investeerders alleen in je bedrijf zullen instappen als er nog voldoende aandelen te verdelen zijn. Geef dus niet te snel aandelen weg aan kleine partijen.

Privémaatschappijen

Ook privémaatschappijen (vaak gelieerd aan banken of grote financiële groepen) verstrekken risicokapitaal. Een overzicht van alle maatschappijen die in Vlaanderen actief zijn op de kmo-markt, vind je in de VLAIO-publicatie ‘Overzicht van risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen’.

PMV

Participatiemaatschappij Vlaanderen of PMV is een belangrijk overheidsinitiatief dat risicokapitaal verstrekt aan beloftevolle bedrijven om zowel een financiële als een maatschappelijke meerwaarde te creëren. Voor starters en groeiers biedt PMV/Z oplossingen op maat tot 700.000 euro aan. De financieringsoplossing kan bestaan uit deelname in kapitaal, leningen of waarborgen.

Zowel starters, jonge groeiers als gevestigde bedrijven die een kapitaalinjectie nodig hebben, kunnen bij PMV terecht, maar PMV richt zich wel vooral op sectoren met een focus op innovatiestrategieën en speerpunttechnologieën, zoals de creatieve industrie. Voor de creatieve sectoren zoekt PMV met CultuurInvest een financieringsoplossing en biedt het ondersteuning door middel van coaching en advies bij investeringsaanvragen.

FINMIX

FINMIX is een project van Agentschap Innoveren en Ondernemen. Als je een kapitaalbehoefte hebt van minstens 50.000 euro, biedt FINMIX je de mogelijkheid om je project of bedrijf voor te stellen aan een panel van financieringsexperten. Deze experten beoordelen je ondernemingsplan en geven advies over de aangewezen financieringsmix. De adviseurs van FINMIX helpen je bij het voorbereiden van je presentatie en het vervolledigen van je ondernemingsplan. Bovendien steunen ze je bij de implementatie van het advies dat je kreeg. Dit verkort je zoektocht naar financiering drastisch. FINMIX staat open voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, zowel (potentiële) starters als groeiers. Wat hebben de typische kandidaten dan gemeen? Ze zijn allemaal op zoek naar een alternatieve vorm van financiering, aangezien bankfinanciering niet volstaat.

Flanders DC heeft nu ook een FINMIX-project opgezet op maat van de creatieve sector. Lees hier alles over FINMIX Creatieve sector over.

Lees in deze pdf alles over 'Financiering zoeken' in alle sectoren.

Download de pdf

Events en workshops

De creatieve sector lééft. Dankzij deze events en workshops hou je de vinger aan de pols.