Zowat heel de wereld wordt geconfronteerd met de coronacrisis. En overal zien we dat de creatieve en culturele sector zeer zwaar getroffen is door de lockdownmaatregelen. We verwijzen hier naar enkele sites die een overzicht trachten te geven van hoe men in verschillende landen hiermee omgaat.  


KEA European Affairs

KEA European Affairs is een internationaal onderzoekscentrum en consultancybureau dat gespecialiseerd is in beleidsadvies m.b.t. de culturele en creatieve sector. Zij hebben een handig interactieve kaart gemaakt met daarop de maatregelen die elk land neemt ter ondersteuning van de sector. KEA beperkt zich niet tot Europa.

Meer informatie over de kaart vind je hier. Een grotere versie van de kaart vind je hier.


EU National institutes for Culture

EUNIC is het netwerk van nationale culturele instellingen met 36 leden uit alle EU-lidstaten. Zij geven een (tekstueel) overzicht van de verschillende maatregelen in de EU-lidstaten.


The Compendium

The Compendium of Cultural Policies and Trends is een internationale multistakeholderassociatie die cultuurbeleid onderzoekt en aanbevelingen doet aan overheden en cultuurinstellingen. Hun experten hebben profielen aangemaakt voor verschillende Europese landen m.b.t. de impact van corona. 


Creatives Unite

Creatives Unite is een nieuw Europees platform dat initiatieven en informatie gerelateerd aan de Covid-crisis voor de culturele en creatieve sectoren bundelt: "Following a virtual meeting of EU Ministers of Culture held on 8 April 2020 regarding the COVID-19 pandemic, Commissioner Gabriel proposed the launching of a platform for the cultural sector to share information and good practices between themselves. This is how Creatives Unite was born. Creatives Unite is a platform that aims to balance this gap by gathering all the information circulating on the web regarding creative opportunities coming from and referring to the CCIs, by directing to the relevant websites of the respective networks, organisations and initiatives and by giving the opportunity to co-create and share solutions."

Meer info: www.creativesunite.eu