Analyserende cookies

Google Tag Manager

Tool van Google waarmee je tags kan plaatsen om unieke gebruikers en sessies van elkaar te onderscheiden.

Cookie: dc_gtm_UA_*

Hotjar

Tool die het surfgedrag meet en analyseert om op die manier de website nadien te verbeteren.

Cookie: hjClosedSurveyInvites, _hjDonePolls, _hjMinimizedPolls, _hjDoneTestersWidgets, _hjMinimizedTestersWidgets, _hjDoneSurveys, _hjIncludedInSample, _hjShownFeedbackMessage