Functionele cookies

Google Analytics

Software waarmee statistieken van de website verzameld worden en data inzichtelijk wordt gemaakt. Dit kan gebruikt worden om de website te verbeteren. Alle IP-adressen worden geanonimiseerd om privacyredenen.

Cookies: _GA, _GAT, _GID

Google Preferences

Deze soort cookies laat toe om de functionaliteiten of weergave van onze website aan te passen aan bijvoorbeeld uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt. Deze cookies kunnen ook helpen om de tekstgrootte aan te passen. 

Cookies: NID 

Preferences

Deze cookies maken het mogelijk om uw cookie-toestemmingen te registreren en om uw taal- en notificatie-voorkeuren te bewaren. 

Cookies: flandersdc, flandersdc-_zldp, flandersdc-_zldt

Downloads Gids

Deze cookies zorgen ervoor dat je slechts één keer het formulier hoeft in te vullen wanneer je pdf's downloadt van onze Ondernemersgids. 

Cookies: download-guide-data

Zoho

Deze cookies maken deel uit van de koppeling tussen ons CRM-systeem en de formulieren op de website, en helpen om cross site fraude tegen te gaan. Ze verzamelen geen persoonlijke data.

Cookies: 8fa6dbc102, LS_CSRF_TOKEN, JSESSIONID