Carlo Vuijlsteke is Senior Project Manager bij Flanders DC en heeft ondertussen al meer dan 15 jaar ervaring in de creatieve sector. De laatste jaren legde hij zich meer toe op het begeleiden van mature ondernemingen die voor een groeisprong staan, zoals met het Groeicollectief, een programma voor bedrijven die werken aan een verdere uitbouw, groeisprong of transformatie.

Carlo Vuijlsteke

Carlo Vuijlsteke © Charis Boel

Wat is jouw achtergrond en wat zijn jouw expertises bij Flanders DC?

Ik werk ondertussen 17 jaar in de creatieve sector, waarvan 10 jaar bij het steunpunt voor de muzieksector in Vlaanderen. Sinds 2010 werk ik voor Flanders DC. Ik heb er doorheen de jaren op verschillende projecten gewerkt, gaande van het Overleg Creatieve Industrie, waarmee we samen met 24 sectororganisaties een traject hebben doorlopen om tot een visienota voor de creatieve sector in Vlaanderen te komen tot de Call voor Innovatie met de Creatieve Industrie — het allereerste subsidieprogramma in Vlaanderen om kruisbestuiving tussen de creatieve sector en andere sectoren te stimuleren. De laatste jaren heb ik me wat meer toegelegd op het begeleiden van mature ondernemingen die voor een groeisprong staan, zoals met het Groeicollectief. Daarnaast geef ik dagelijks advies aan ondernemers in de creatieve sector, volg ik het beleid rond de creatieve sector op en ben ik de coördinator van ons internationale Districts of Creativity-netwerk.

Groeien als creatieve ondernemer kan op verschillende manieren. Ofwel kies je daar bewust voor omdat je groter wil worden, ofwel is de situatie zo geëvolueerd dat het noodzakelijk is. Ik veronderstel dat beide een compleet andere aanpak vereisen?

Ja en nee. Je moet in beide scenario’s zeker een balans zien te vinden tussen je eigen professionalisering en je groei. Heel wat creatieve ondernemers zijn in de eerste plaats gedreven door hun creatief talent en willen dat zoveel mogelijk verder ontwikkelen. Voor hen is groeien vooral evolueren in kwaliteit.

Als je teveel focust op je interne creatieve ontwikkeling en te weinig op je verkoop, dan zit je vroeg of laat met een probleem.

Omgekeerd: focus je enkel op commerciële groei en verkoop en ben je te weinig bezig met je interne ontwikkeling en organisatie, dan riskeer je evenzeer dat je vroeg of laat steken laat vallen.

Daarnaast is er bij groei nood aan een kortetermijnplanning en een langere termijnplanning qua ambities, omzet en tewerkstelling. Hoe belangrijk zijn beide?

De vraag is in welke mate je al dan niet de toekomst kan plannen. Zeker in de creatieve sector, waar je doorgaans steeds nieuw creatief werk brengt, kan de reactie van de markt, je klanten of publiek vaak moeilijk te voorspellen zijn. Maar dat betekent niet dat je alles aan het toeval moet overlaten. In adviesgesprekken helpen we mensen na te denken over waar ze op korte termijn en lange termijn willen staan. Die doelstellingen bieden een houvast om concrete acties te plannen en opportuniteiten af te wegen. Werk je in teamverband, dan is het ook goed om af te toetsen in welke mate er een gedeeld beeld is over hoe je als onderneming of organisatie de toekomst ziet.

Als je je markt wil verruimen, hoe begin je daar dan concreet aan?

Het klassieke Ansoff-model geeft alvast vier keuzes om over na te denken.

De eerste, de zogenaamde ‘marktpenetratiestrategie’, wil meer halen uit je bestaande markt door gewoon meer van je huidig werk, producten of diensten te verkopen aan je huidige klanten. Je kan hen bijvoorbeeld aanzetten tot het kopen van aanverwante producten/diensten, combinaties verkopen of duurdere varianten of extra's aanbieden. Een tweede strategie bestaat erin dat je werkt aan je aanbod en nieuwe producten/diensten ontwikkelt voor je huidige klanten. Een derde optie is om te werken aan de marktzijde en je werk te introduceren aan een nieuwe doelgroep, door bijvoorbeeld te mikken op een buitenlandse markt of met een partner in zee te gaan die een nieuwe doelgroep kan aanspreken. De laatste strategie bestaat erin om volledig te diversifiëren: een nieuw product/dienst naar een volledige nieuwe markt te brengen.

Een SWOT-analyse maken is een van de manieren om erachter te komen wat de sterktes en zwaktes zijn van jouw bedrijf. Wanneer kan die van pas komen?

Belangrijk bij een SWOT-analyse is dat je niet blijft hangen bij het louter in kaart brengen van je interne sterktes en zwaktes en je externe opportuniteiten en bedreigingen. Ze tegenover elkaar afzetten en nadenken hoe je met een bepaalde sterkte een opportuniteit kan benutten of hoe je een zwakte kan aanpakken om een bedreiging tegen te gaan, dat maakt een SWOT-analyse pas interessant: je kan er heel concrete acties voor je onderneming uit halen die je dan weer kunnen helpen om je korte- en lange termijnplanning op te bouwen.

Wanneer zet je beter niet in op groeien?

Vaak is het de ondernemer zelf die een beperkende factor wordt voor de groei van zijn onderneming of organisatie. Als je niet bereid bent om je sterktes en zwaktes te erkennen, om dingen uit handen te leren geven, om ook als persoon te groeien, dan begin je er beter niet aan. Daarnaast is focus belangrijk: groeien zonder enige richting kan alles kapot maken.

Binnen Flanders DC heb je voor creatieve ondernemers met groeiambitie het Groeicollectief opgezet. Wat houdt dit precies in?

Het Groeicollectief is een programma en lerend netwerk gericht naar mature ondernemingen in de creatieve sector die werken aan een verdere uitbouw, groeisprong of transformatie.

We werken bewust met een kleine groep van zaakvoerders om maximale kennisdeling te stimuleren.

Het programma bestaat uit een tweedaagse op verplaatsing, gevolgd door maandelijkse sessies gedurende zes maanden. In elke sessie zoomen we in op een groeithema, zoals bijvoorbeeld personeelsbeleid, veranderende organisatiestructuren of fusies en overnames.


Heb je interesse en wil je als eerste weten wanneer we een volgend Groeicollectief organiseren, stuur dan een mailtje naar carlo@flandersdc.be en we houden je graag op de hoogte.

Heb je een specifieke vraag rond groeien en wil je daarover graag in gesprek met een van onze adviseurs?

Contacteer het adviesteam! Met carlo.vuijlsteke​@flandersdc.be kan je ook rechtstreeks contact opnemen.