Dat de coronacrisis iedereen treft, beseffen we ondertussen maar al te goed. Ondernemers in de creatieve sector verliezen momenteel heel wat opdrachten en dus inkomsten, en dat zal gevolgen hebben. Op deze pagina bundelden we informatie, maatregelen en initiatieven naar aanleiding van deze crisis. Van zodra er updates zijn, vullen we deze pagina aan.

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe artikels in dit magazine? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!


Maatregelen van de overheid

VLAIO heeft op haar website specifieke steunmaatregelen voor zelfstandigen en ondernemingen met betrekking tot het coronavirus opgelijst. Hieronder vind je een overzicht. Uitgebreide informatie en voorwaarden voor de steunmaatregelen vind je terug via bovenstaande link. Lees zeker ook de meest gestelde vragen

We lijsten hierbij volgende zaken op:

 • Uitstel betaling (met kwijtschelding verhogingen) voorlopige sociale bijdragen
  • voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten
  • schriftelijk aanvragen bij socialeverzekeringsfonds voor 31 maart 2020 en 15 juni 2020
  • geldig voor voorlopige sociale bijdragen eerste en tweede kwartaal 2020
 • Vermindering en vrijstelling van voorlopige bijdragen
  • voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (als inkomsten lager liggen dan wettelijke drempels)
  • kan geheel of gedeeltelijk worden toegestaan
 • Overbruggingsrecht
  • voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten
  • zelfstandige activiteit moet worden onderbroken of stopgezet 
  • deze maatregel kan worden toegepast als de zelfstandige de activiteit tenminste 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig stopzet
  • voor zelfstandigen die verplicht hun activiteit moeten onderbreken (volledig of gedeeltelijk)
  • meer informatie op de site van VLAIO 
 • Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen
  • voor werkgevers
  • voor de bijdragen van het eerste en tweede kwartaal 2020
 • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
  • voor werkgevers
  • werknemers genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020
 • Fiscale maatregelen
  • voor zelfstandigen en ondernemingen: aantonen effectieve hinder van coronavirus
  • afbetalingsplan aanvragen voor bedrijfsvoorheffing, btw, personen-, vennootschaps- en rechtspersonenbelasting
  • aanvragen voor 30 juni 2020
 • Uitstel betaling onroerende voorheffing en verkeersbelasting (Vlaanderen)
  • aanslagbiljetten onroerende voorheffing worden pas in september verstuurd
  • voor de jaarlijkse verkeersbelasting krijgen ondernemingen 4 maanden uitstel
 • Waarborg coronacrisis (PMV/Z)​
  • voor zelfstandigen en ondernemingen
  • voor bestaande schulden, ook niet-bancaire schulden (tot 12 maanden oud) een overbruggingskrediet laten waarborgen door PMV/Z
  • meer informatie op de site van PMV/Z en VLAIO
 • PMV/Z opschorting van terugbetaling leningen
  • voor zelfstandigen en ondernemingen die gebruik maken van de Startlening, Cofinanciering en Cofinanciering+
  • automatisch, je wordt rechtstreeks door PMV/Z gecontacteerd
  • meer informatie op de site van PMV/Z
 • Hinderpremie
  • voor ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting: eenmalige premie van 4.000 euro, na 21 dagen een vergoeding van 160 euro/dag
  • voor ondernemingen die enkel in het weekend moeten sluiten: eenmalige premie van 2.000 euro, na 21 dagen een vergoeding van 160 euro/dag
  • meer duidelijkheid over het aanvragen van deze premie komt er deze week aan
  • meer informatie op de site van VLAIO
 • Tax Shelter
  ​Er is een aanpassing van de termijnen voor het verrichten van uitgaven. Je moet wel kunnen aantonen dat er rechtstreekse schade is door het virus.
  • podiumkunsten: verlenging van 6 maanden (bij de 24 maanden)
  • audiovisuele sector: verlenging van 6 maanden (bij de 18 maanden)
 • Bankenoverleg
  ​De banken en de overheid hebben een overeenkomst uitgewerkt om zowel particulieren als gezonde bedrijven, kmo's en zelfstandigen te ondersteunen. Als je verwacht afbetaling- en liquiditeitsproblemen te zullen hebben, neem dan zo snel mogelijk contact op met je bank om de mogelijkheden te bespreken.
  • de financiële sector heeft zich geëngageerd om uitstel van betaling van leningen te geven zonder aanrekening kosten t.e.m. 30 september 2020
  • de aanvraag van bijkomende kredieten mogelijk te maken door een soepelere regeling met overheidswaarborgen.
  • Meer informatie op de site van Febelfin

Contacteer Flanders DC gerust bij vragen hierover.

Werk je in de cultuursector?

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media heeft in samenwerking met het Cultuurloket een FAQ opgesteld. Vragen over annulaties van evenementen, schadevergoedingen, terugbetaling van tickets, verantwoordelijkheid,... vind je hierin terug. Informatie over de maatregelen van de overheid in verband met de annulatie van recreatieve activiteiten (zoals voorstellingen, concerten, culturele activiteiten,...) is ook te vinden op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Coronalijn

Cultuurloket heeft ook een coronalijn geopend. Op het nummer 02 534 18 24 (maandag tot vrijdag van 10u tot 18u) kan iedere cultuurwerker en -organisatie terecht met corona-gerelateerde juridische of zakelijke vragen. Een jurist van Cultuurloket helpt je graag verder.

Cultuurloket organiseerde twee webinars, die je kan herbekijken:

Meldpunt State of the Arts

Er werd een meldpunt opgericht door kunstenaarsplatform State of the Arts. In het document kan je aangeven hoe jij getroffen bent door de coronacrisis.

Flanders DC

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, neemt ook Flanders DC haar verantwoordelijkheid. Onze collega’s werken, ten minste tot en met 3 april, van thuis uit. Zij zijn tijdens deze periode bereikbaar via e-mail en telefoon. Alle door Flanders DC georganiseerde activiteiten die in de komende weken zouden plaatsvinden, zijn uitgesteld. De adviesgesprekken proberen we zoveel mogelijk digitaal uit te voeren via mail, telefoon of videogesprek.