Ondernemers in de creatieve sector verliezen momenteel heel wat opdrachten en dus inkomsten, en dat zal gevolgen hebben. Op deze pagina bundelden we alle maatregelen, zowel die vanuit de overheid voor bedrijven, als sectorspecifieke maatregelen. Van zodra er updates zijn, vullen we deze pagina aan.

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe artikels in dit magazine? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

In ons coronadossier vind je inspirerende artikels, (online) events van Flanders DC en andere organisaties én tools en templates die dezer dagen extra van pas komen.Maatregelen van de overheid

VLAIO heeft een overzicht van steunmaatregelen voor zelfstandigen en ondernemingen als gevolg van het coronavirus, alsook een lijst van maatregelen die je financiële ademruimte geven voor de heropstart, opgelijst. Je vindt dit overzicht en alle informatie op de website van VLAIO. Hieronder vind je een overzicht van de steunmaatregelen die nog gelden (mei 2022). Heb je betalingsmoeilijkheden, bekijk dan zeker de lijst met maatregelen op de website van VLAIO.

Globalisatiemechanisme 2021

 • net zoals in 2021 wordt deze maatregel uitgewerkt voor ondernemingen die door de coronamaatregelen een omzetdaling van minstens 40% op jaarbasis, minstens 60% in 2 kwartalen én een boekhoudkundig verlies in 2021 hebben geleden 
 • enkel voor ondernemingen en verenigingen
 • er was in de periode van 1 januari tot en met 31 december 2019 een omzet van minstens 600.000 euro
 • steun bedraagt 10% van de omzet in de periode van 1 januari tot en met 31 december 2019
 • maximale steun is afhankelijk van het aantal werknemers en de omzetdaling
 • deze steun kan aangevraagd worden van 16 mei 2022 tot en met 13 juni 2022 om 20u
 • meer informatie op website van VLAIO

Overbruggingsrecht

 • Overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg kind

  • voor zelfstandigen in hoofd- of bijberoep 
  • je kan van deze maatregel in bepaalde situaties gebruik maken als je je zelfstandige activiteit voor minstens 7 opeenvolgende dagen volledig moet onderbreken voor een quarantaine of voor de zorg van een kind door quarantaine of sluiting school, kinderopvang of opvangcentrum voor gehandicapten 
  • geldig tot eind juni 2022
  • aanvragen bij je sociale verzekeringsfonds 
  • uitgebreide informatie, voorwaarden en omvang steun op de website van VLAIO

Loonkosten personeel

 • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht / Corona-TW

  • werknemers genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2022

  • de uitkering bedraagt 70% van het geplafonneerd bruto maandloon en een supplement

  • zowel voor arbeiders, bedienden en uitzendkrachten

  • ook voor werknemers die verlof moeten opnemen voor opvang kinderen ten gevolge van sluiting school, kinderopvang of opvangcentrum voor gehandicapten

  • meer informatie en aanvraagformulieren op de website van VLAIO 

 • ​Andere maatregelen voor werknemers

  • Afspraken en vergoeding thuiswerk: werkgevers kunnen best met hun werknemers afspraken maken rond het telethuiswerk, een formele telewerkovereenkomst hoeft niet, geldig zolang de federale maatregelen van kracht zijn. De forfaitaire thuiswerkvergoeding bedraagt vanaf 1 februari 2022 134,71 euro per maand en is vrij van RSZ-bijdragen en belasting.  Meer informatie op de website van VLAIO.

Steun bij internationaal ondernemen - Flanders Investment and Trade

 • Op de website van FIT kan je een overzicht vinden met nieuws over export in tijden van corona, hun actieprogramma, de impact op de exportmarkten en praktische informatie over specifieke maatregelen in diverse landen. 


Sectorspecifieke maatregelen

Departement Cultuur, Jeugd en Media

 • het Departement Cultuur, Jeugd en Media heeft in samenwerking met het Cultuurloket een FAQ opgesteld, met onder meer vragen over annulaties van evenementen, schadevergoedingen, terugbetaling van tickets, verantwoordelijkheid,... 

Cultuurloket

 • cultuurwerkers, culturele organisaties en ondernemingen kunnen bij Cultuurloket terecht voor juridisch en zakelijk advies op maat, ook over coronamaatregelen 

 • Heb je een vraag? Je kan elke dag een afspraak inplannen met een van de consulenten via de website van Cultuurloket.  Selecteer daarbij 'coronamaatregelen' als thema. 

VAF

 • een overzicht van de maatregelen en initiatieven die het VAF heeft genomen voor het VAF/Filmfonds, het VAF/Mediafonds en het VAF/Gamefonds kan je vinden op de website van het VAF 

Tax Shelter audiovisuele werken en podiumkunsten

 • er zijn een aantal tijdelijke fiscale maatregelen waaronder een aanpassing van de termijnen voor het verrichten van uitgaven

 • meer informatie op de website van VLAIO

SOS Relief - giften via State of the Arts

 • solidariteitsactie van State of the Arts 

 • online platform waar mensen in nood steun kunnen aanvragen en aan de andere kant gevers een financiële gift kunnen doen

 • meer informatie op de website van State of the Arts

Fund Belgian Music

 • fonds om muziekprojecten te ondersteunen 

 • meer informatie op de website van Fund Belgian Music

LIVE2020

 • voor muzikanten die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis, wordt er geld ingezameld om hen te ondersteunen

 • iedereen kan steunen door een donatie of door een inzamelactie op te zetten

 • binnenkort kan je opnieuw steun aanvragen

 • meer informatie op de website LIVE2020

Belastingkrediet voor de eventsector

 • een belastingkrediet van 25% op niet-recupereerbare gemaakte kosten kan aangevraagd worden
 • uitgebreide informatie op de website van VLAIO