Ondernemers in de creatieve sector verliezen momenteel heel wat opdrachten en dus inkomsten, en dat zal gevolgen hebben. Op deze pagina bundelden we alle maatregelen, zowel die vanuit de overheid voor bedrijven, als sectorspecifieke maatregelen. Van zodra er updates zijn, vullen we deze pagina aan.

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe artikels in dit magazine? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

In ons coronadossier vind je inspirerende artikels, (online) events van Flanders DC en andere organisaties én tools en templates die dezer dagen extra van pas komen.Maatregelen van de overheid

VLAIO heeft op haar website specifieke steunmaatregelen voor zelfstandigen en ondernemingen als gevolg van het coronavirus opgelijst. Een volledige lijst van maatregelen die je financiële ademruimte geven voor de heropstart vind je op de website van VLAIO. Hieronder vind je een overzicht van de recentste steunmaatregelen voor de creatieve sector.

Sociale bijdragen: uitstel, vermindering of vrijstelling van betaling

 • Uitstel of vrijstelling van betaling sociale bijdragen voor zelfstandigen

  • voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten

  • schriftelijk aanvragen bij je sociale verzekeringsfonds 

  • geldig voor voorlopige sociale bijdragen eerste, tweede, derde en vierde kwartaal 2020 en voor de regularisatiebijdragen van 2018 die vervallen op 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december 2020

  • meer informatie op de website van VLAIO

 • Uitstel van betaling RSZ-bijdragen

  • voor werkgevers

  • zowel voor werkgevers-, werknemers- en bijzondere bijdragen

  • voor betalingen vanaf 20 maart tot 15 december 2020

  • meer informatie op de website van VLAIO

 • Uitstel betaling vennootschapsbijdrage

  • jaarlijkse bijdrage moet op 31 december 2020 in plaats van 30 juni 2020 betaald worden

  • startende vennootschappen kunnen een tijdelijke vrijstelling krijgen

  • meer informatie op de website van VLAIO

Fiscale maatregelen: uitstel van betaling en afbetalingsplan

 • Afbetalingsplan

  • voor zelfstandigen en ondernemingen

  • je kan dit aanvragen voor bedrijfsvoorheffing, btw, personen-, vennootschaps- en rechtspersonenbelasting

  • aanvragen kan tot 31 december 2020

  • meer informatie en aanvragen op de website van VLAIO

 • Uitstel van betaling

  • je krijgt uitstel van betaling van 2 maanden voor btw, bedrijfsvoorheffing, personen- en vennootschapsbelasting

  • aanslagbiljetten onroerende voorheffing worden in september verstuurd

  • voor de jaarlijkse verkeersbelasting krijgen ondernemingen 4 maanden uitstel

  • meer informatie op de website van VLAIO

Vlaams beschermingsmechanisme

 • Vlaams beschermingsmechanisme

  • voor zelfstandigen en ondernemingen die een omzetdaling van minstens 60% hebben in de periode van 1 augustus tot 30 september 2020

  • premie van 7,5% van de omzet tijdens de referentieperiode

  • max. 15.000 euro

  • uitgebreide informatie en voorwaarden op de website van VLAIO

  • online aanvragen op de website van VLAIO uiterlijk op 15 november

 • Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme
  • voor zelfstandigen en ondernemingen die een omzetdaling van minstens 60% hebben in de periode van 1 oktober tot en met 15 november 2020 of in de periode van 19 oktober tot en met 15 november 2020
  • de referentieperiode is de overeenkomstige periode in 2019
  • premie van 10% van de omzet tijdens de referentieperode
  • maximale steun hangt af van de periode en het aantal werknemers
  • deze maatregel kan online aangevraagd worden vanaf 16 november tot uiterlijk 31 december 2020
  • uitgebreide informatie en voorwaarden op de website van VLAIO

Overbruggingsrecht

 • Corona-overbruggingsrecht

  • voor zelfstandigen in hoofd- en bijberoep 

  • deze maatregel kan worden toegepast als de zelfstandige door de overheid verplicht wordt om gedeeltelijk of volledig te sluiten 

  • ofwel als de zelfstandige de activiteit tenminste 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig stopzet

  • geldig voor de maand maart, april, mei en juni 2020

  • wie tijdens de maanden juli tot en met december 2020 nog niet kan opstarten, kan in bepaalde situaties nog in aanmerking komen als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan: je bent verplicht te sluiten, je bent  afhankelijk van een sector die verplicht is te sluiten of je bent genoodzaakt om minstens 7 opeenvolgende dagen te sluiten

  • aanvragen bij je sociale verzekeringsfonds

  • uitgebreide informatie, voorwaarden en omvang steun op de website van VLAIO

 • Overbruggingsrecht heropstart 

  • ook gekend als relance-uitkering of heropstart-overbruggingsrecht

  • voor de maanden juni, juli, augustus, september en oktober 2020

  • voor zelfstandigen die in de eerste fase van de COVID-19-crisis verplicht werden hun activiteiten te onderbreken

  • aanvragen bij je sociale verzekeringsfonds

  • uitgebreide informatie, voorwaarden en omvang steun op de website van VLAIO

 • Overbruggingsrecht bij quarantaine of gesloten klas, school of kinderopvang

  • zelfstandigen kunnen vanaf september 2020 in bepaalde situaties beroep doen op het overbruggingsrecht in geval van een gedwongen onderbreking

  • aanvragen bij je sociale verzekeringsfonds

  • uitgebreide informatie, voorwaarden en omvang steun op de website van VLAIO

Loonkosten personeel

 • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht / Corona-TW

  • werknemers genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 31 maart 2021

  • de uitkering bedraagt 70% van het geplafonneerd bruto maandloon en een supplement

  • zowel voor arbeiders, bedienden en uitzendkrachten

  • meer informatie en aanvraagformulieren op de website van VLAIO 

 • ​Andere maatregelen voor werknemers

  • Aanmoedigingspremie om je werknemers aan te moedigen om deeltijds te werken en zo ontslagen te vermijden. Deze maatregel is voor bedrijven die een daling van minstens 20% ondervinden in omzet, productie of bestellingen.  Deze maatregel geldt tot 31 december 2020. Meer informatie op de website van VLAIO

  • Corona-tijdskrediet en Coronalandingsbaan voor bedrijven in herstructurering of moeilijkheden. De werknemers kunnen tijdelijk (max. 6 maanden) deeltijds gaan werken en krijgen een vergoeding van de RVA. Meer informatie op de website van VLAIO

  • Afspraken en vergoeding thuiswerk: werkgevers kunnen best met hun werknemers afspraken maken rond het telethuiswerk, een formele telewerkovereenkomst hoeft niet, geldig zolang de federale maatregelen van kracht zijn. De forfaitaire thuiswerkvergoeding bedraagt 129,48 euro per maand en is vrij van RSZ-bijdragen en belasting. Meer informatie op de website van VLAIO.

Lopende financieringsschulden

 • Bankleningen

  • gezonde ondernemingen, zelfstandigen en vzw’s kunnen een betalingsuitstel van de kapitaalaflossingen  aanvragen aan hun bank

  • meer informatie op de website van VLAIO    

 • Leningen PMV/Z 

  • opschorting van terugbetalingen voor 6 maanden voor zelfstandigen en ondernemingen die gebruik maken van de Startlening, Cofinanciering en Cofinanciering+

  • deze maatregel is afgelopen sinds eind september  

 • Cultuurkrediet en Impulskrediet 

  • uitstel van kapitaalaflossingen indien er terugbetalingsmoeilijkheden zijn door de coronacrisis

 • Waarborg coronacrisis (PMV/Z)​

  • voor zelfstandigen en ondernemingen

  • voor bestaande schulden, ook niet-bancaire schulden (tot 12 maanden oud) een overbruggingskrediet laten waarborgen door PMV/Z

  • meer informatie op de website van PMV/Z en VLAIO

Financiering

 • Corona-uitbreiding winwinlening 

  • de modaliteiten van de winwinlening zijn tijdelijk uitgebreid. 

  • de looptijd kan variëren tussen 5 en 10 jaar 

  • maximumbedragen zijn opgetrokken: je kan per kredietgever tot 75.000 euro lenen met een max. van 300.000 euro

  • bij faillissement zal de kredietgever tot 40% terugkrijgen via een belastingvermindering

  • meer informatie op de website van VLAIO en op de website van PMV/Z

 • Corona-lening (achtergestelde lening op 3 jaar)

  • PMV voorziet een achtergestelde lening op 3 jaar van min. 25.000 euro en max. 2,8 miljoen euro voor zelfstandigen en kmo’s gevestigd in Vlaanderen die getroffen zijn door de coronacrisis

  • de voorwaarden en de intrestvoet verschillen afhankelijk van de doelgroep

  • de lening kan aangevraagd worden tot 15 april 2021 op de website van PMV/Z

  • meer informatie vind je op de website van VLAIO 

 • Tax Shelter COVID-19

  • particulieren kunnen aandelen verwerven van een kleine vennootschap waarvan de omzet met minstens 30% is gedaald voor de periode van 14 maart tot 30 april 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019

  • aandelenparticipatie van max. 100.000 euro tussen 14 maart en 31 december 2020

  • de investeerder geniet van een belastingvermindering

  • meer informatie en voorwaarden op de website van VLAIO

 • Herstel Cultuurkrediet

  • voor ondernemingen en organisaties actief in de cultuursector 

  • een renteloze lening van 5.000 tot 100.000 euro met een looptijd van max. 6 jaar

  • aanvragen kan tot 1 december 2020

  • meer informatie op de website van VLAIO

 • Microstart Groeilening van microStart

  • startende of bestaande ondernemingen kunnen sinds 1 oktober een Groeilening aanvragen

  • meer informatie op de website van VLAIO 

​Huurkosten

 • bedrijven die verplicht moesten sluiten, kunnen een handelshuurlening aanvragen voor max. 2 maanden huur 

 • voorwaarde dat ook verhuurder 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt

 • meer informatie, voorwaarden en aanvragen op de website van VLAIO

 • daarnaast wordt aangeraden om tot een onderling akkoord tussen huurder en verhuurder te komen

Uitstel betaling verzekeringspremies

 • de sectororganisatie Assuralia heeft een akkoord om zelfstandigen, bedrijven en particulieren te steunen

 • je kan best contact opnemen met je verzekeraar om de mogelijkheden te bespreken 

Steunmaatregelen en premies coronavirus van steden en gemeenten

 • meer over maatregelen op de website van VLAIO

 • neem zeker eens contact op met jouw gemeente

KMO-portefeuille

 • steunmaatregel waarbij je financiële steun kan aanvragen voor advies of een externe opleiding bij geregistreerde adviesverleners 

 • ook geldig voor advies rond risicoanalyse en preventie op het werk in het kader van de coronacrisis

 • meer informatie op de website van VLAIO

KMO-groeisubsidie

 • steunmaatregel die je kan aanvragen voor het verwerven van strategische kennis via een externe dienstverlener of door de aanwerving van een strategisch profiel voor het realiseren van een groeitraject in je onderneming bij een belangrijk kantelmoment.

 • ook mogelijk als je onderneming getroffen wordt door de coronacrisis en bv het verkennen van nieuwe markten of het herbekijken van de bevoorradingsketen nodig zijn; deze kunnen als ‘kantelpunt’ voor de groei aanvaard worden. 

 • meer informatie op de website van VLAIO

Steun bij internationaal ondernemen - Flanders Investment and Trade

 • Op de website van FIT kan je een overzicht vinden met nieuws over export in tijden van corona, hun actieprogramma, de impact op de exportmarkten en praktische informatie over specifieke maatregelen in diverse landen. 

 • Bijzondere Exportsteun 

  • een eenmalige subsidie van 5.000 euro om exportactiviteiten te versterken

  • voor 500 ervaren Vlaamse exporteurs met minstens 5 VTE’s

  • aanvragen kan tussen 5 en 28 oktober 2020 op de website van FIT

 • Corona-Starterspakket Internationalisering 

  • een eenmalige subsidie van 7.000 euro 

  • voor 150 Vlaamse bedrijven de kans te geven om te starten met export

  • deze steun kan door de grote interesse niet meer aangevraagd worden

 • ‘Reboot your export’-pakket

  • steunmaatregel waardoor Vlaamse kmo’s tegen een lagere kost en verbeterde betalingsvoorwaarden kunnen deelnemen aan FIT-groepsstanden op internationale beurzen of niche-evenementen

  • meer informatie op de website van FIT

Versoepeling termijnen VLAIO-subsidies ten gevolge van corona

 • Heb je een subsidieovereenkomst bij VLAIO, maar kan je door het coronavirus de termijnen moeilijk nakomen, dan is er een mogelijkheid tot verlenging. Neem hiervoor contact op met je dossierbehandelaar.

Federale overheidsopdrachten

 • geen boetes of sancties voor federale overheidsopdrachten die een vertraging oplopen of niet uitgevoerd kunnen worden als gevolg van het coronavirus

 • meer informatie en veelgestelde vragen op de website van de Vlaamse overheid


Sectorspecifieke maatregelen

Departement Cultuur, Jeugd en Media

 • het Departement Cultuur, Jeugd en Media heeft in samenwerking met het Cultuurloket een FAQ opgesteld, met onder meer vragen over annulaties van evenementen, schadevergoedingen, terugbetaling van tickets, verantwoordelijkheid,... 

 • meer informatie over de maatregelen van de overheid voor de cultuur-, jeugd- en mediasector op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media

Cultuurloket

 • coronalijn: speciale infolijn 02/534.18.24 voor vragen in het kader van COVID-19

 • crisisbegeleiding in het kader van de coronacrisis  

 • meer info op de website van Cultuurloket

Noodfonds cultuursector

Het noodfonds voor de cultuursector voorziet 65 miljoen euro voor volgende steunmaatregelen:

 • bijkomende subsidie voor organisaties die meerjarige subsidies ontvangen

 • premie voor kwetsbare kernspelers uit de cultuursector, de cultuurcoronapremie (afgelopen)

 • forfaitair bedrag voor een aantal koepelorganisaties

 • meer informatie vind je op de website van Departement Cultuur, Jeugd en Media

Culturele activiteitenpremie

 • forfaitaire subsidie om publieke culturele activiteiten voor de periode van 1 september 2020 tot 31 mei 2021 te stimuleren

 • bedragen per schijf van 2.000 euro, max. 20.000 euro

 • meer informatie, voorwaarden en aanvragen op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media

Evenementensector - voorschot voor organisatoren

 • tweede oproep voor evenementen die plaatsvinden tussen 1 januari 2021 en 1 oktober 2021

 • meer informatie en aanvragen tot en met 9 november op de website van VLAIO

Noodfonds Media

 • voorziet steun aan de mediasector waaronder VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds

VAF/Gamefonds

 • het VAF/Gamefonds heeft ook maatregelen met betrekking tot toegekende steun aan projecten om de sector meer flexibiliteit en tijd te bieden

 • uitbetaling schijven voorschot van 5% en grotere schijf in het begin

 • verlenging van termijnen

 • meer informatie op de website van het VAF

 • voor vragen neem je best contact op met Youri Loedts

VAF/Filmfonds en VAF/Mediafonds

 • uitbetaling schijven productiesteun voorschot van 5% en grotere schijf in het begin

 • verlenging van termijnen

 • meer informatie op de website van het VAF

VAF - Tijdelijk coronadistributiefonds

 • tijdelijk distributiefonds dat tot eind 2021 de verspreiding van door het VAF gesteunde Vlaamse speelfims financieel ondersteunt met als doel de zichtbaarheid van deze films te optimaliseren en risico’s voor distributeurs te beperken 

 • meer informatie, voorwaarden en aanvragen kan op de website van het VAF

Tax Shelter audiovisuele werken en podiumkunsten

 • er zijn een aantal tijdelijke fiscale maatregelen waaronder een aanpassing van de termijnen voor het verrichten van uitgaven 

 • podiumkunsten: verlenging van 12 maanden (bij de 24 maanden)

 • audiovisuele sector: verlenging van 12 maanden (bij de 18 maanden)

 • meer informatie op de website van VLAIO

SABAM

 • auteurs en componisten die lid zijn van SABAM bouwen tijdens hun carrière een spaarpot op, die ze op hun 60ste kunnen opnemen. Hierop wordt nu een uitzondering gemaakt en SABAM stelde 18 miljoen euro beschikbaar voor haar leden, die dit nu al deels of volledig kunnen opnemen. In totaal kunnen bijna 9.000 auteurs en componisten een aanvraag indienen op de website van SABAM

 • via Sabam for Culture is er een ruim gamma aan beurzen, zoals bijvoorbeeld de Creatiebeurs podiumkunsten. 

 • meer informatie over alle beurzen vind je op de website van SABAM