Flanders DC en Creative Network, een portfolioplatform voor ondernemers uit de creatieve sector, lanceren samen Creative Fair Play, een positief manifest met zeven richtlijnen en best practices om een duurzame, succesvolle samenwerking met creatieve ondernemers mogelijk te maken. Ze doen dit met de steun van een aantal netwerkorganisaties uit de brede creatieve sector.

Flanders DC en Creative Network roepen zowel ondernemers uit de creatieve sector als opdrachtgevers op om de best practices mee uit te dragen via hun website en sociale media. Wie dat wil kan het speciaal hiervoor ontwikkelde Creative Fair Play-logo opnemen in de eigen communicatie als intentieverklaring om aan te geven dat hij/zij de regels van Creative Fair Play volgt.

“Vlaamse creatives zijn het beu om gratis te werken."

“Kan wie subsidies krijgt zelf eerlijke bedragen betalen, aub?” Deze veel gedeelde krantenkoppen van de voorbije jaren geven aan dat het vandaag niet eenvoudig is om creatieve ondernemer te zijn in Vlaanderen. De waarde van creativiteit is subjectief en opdrachtgevers weten niet altijd welk werk schuil gaat achter een freelance job die ze uitbesteden. Nog steeds wordt er gratis werk gevraagd, onder het mom van portfoliojobs of ‘open wedstrijden’. “Snel een logo tekenen of wat foto’s maken, hoeveel tijd kan dat kosten?”, is de teneur. Ook in Nederland kennen ze deze uitdaging trouwens, waar de hashtag #tegendebakker enkele jaren geleden veel frustraties kanaliseerde.

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe artikels in dit magazine? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Creativiteit als groeifactor

Het contrast tussen woord en daad lijkt groot. In een bevraging van PWC bij Belgische bedrijfsleiders kwamen ‘creativiteit en innovatie’ (62%) na ‘leiderschap’ (72%) als tweede belangrijkste groeifactor naar voren. Liefst 88% van de Belgische CEO’s (versus 77% wereldwijd) heeft moeilijkheden bij het vinden van creatief en innovatief talent.

Voor Flanders DC en Creative Network hét bewijs dat er veel te winnen is bij een evenwichtige samenwerking met ondernemers uit de creatieve sector. Maar creatief werk is bij uitstek gebaat met een goede verstandhouding en duurzaam vertrouwen tussen opdrachtgever en ontwerper/maker/uitvoerder. Eerder dan te klagen over de moeilijke omstandigheden, stellen we daarom voor om een kader met gedeelde afspraken te creëren. Een win-winsituatie waarbinnen creativiteit kan gedijen.

Creative Fair Play

Zeven wederzijdse engagementen

Op www.creativefairplay.com lanceren we in drie talen en met de steun van — op dit moment — elf netwerkorganisaties uit de sector een lijst met zeven positieve, wederzijdse engagementen. Ondermeer de vergoeding, de intellectuele eigendom, de briefing en de manier van opdrachten toekennen komen aan bod. Deze best practices werden opgesteld na een uitgebreide consultatieronde bij ondernemers uit de sector en hebben hun nut bewezen als bindmiddel om succesvol samen te werken. Zowel in het voordeel van de creatieve ondernemer als in dat van de opdrachtgever.

Door deze richtlijnen neer te schrijven willen we zorgen voor duidelijkheid en geven we aan beginnende én gevestigde ondernemers een referentiedocument waar ze naar kunnen verwijzen, ook in contacten met klanten.

Draag deze boodschap mee uit!

Flanders DC en Creative Network roepen zowel ondernemers uit de creatieve sector als opdrachtgevers op om de best practices mee uit te dragen. Dit kan door te verwijzen naar de website www.creativefairplay.com. Wie wil tonen dat hij/zij zelf de regels van Creative Fair Play volgt, kan het logo van Creative Fair Play opnemen in de eigen communicatie (bijvoorbeeld op je offerte, website,…) of een pdf-versie van de engagementen toevoegen als bijlage bij e-mails. Ook opdrachtgevers kunnen aan de hand van dit logo aangeven dat ze belang hechten aan een evenwichtige samenwerking en correcte, duurzame voorwaarden.