Vijftig visies — De creatieve sector kijkt vooruit: wat na corona?

Is de coronacrisis een gamechanger voor de creatieve sector? Flanders DC geeft het woord aan vijftig experts actief in verschillende sectoren, zoals design, mode, games, muziek, audiovisuele industrie en gedrukte media. Hoe kijken zij vooruit? Welke nieuwe businessmodellen, processen, structuren, ideeën en werkwijzen mogen of zullen volgens hen het daglicht zien?

Op deze pagina lees je de visie van Annelys de Vet.

Als de covidcrisis iets duidelijk heeft gemaakt is het onze verbondenheid en afhankelijkheid van elkaar. We waren met zijn allen kwetsbaar voor het virus en werden opgeroepen om uit solidariteit voor elkaar met zijn allen voorzichtig te zijn. We werden hier geraakt door iets wat zich vanuit een ander werelddeel verspreidde. Hoe ik me gedroeg, had invloed op de ander, en een onbekende heeft mij tot in mijn luchtwegen doen beseffen hoe kwetsbaar en verbonden we zijn. Tegelijkertijd maakte het virus de sociale ongelijkheid duidelijk. Wie al kwetsbaar was, fysiek, geografisch of economisch, werd het hardst getroffen. Dat zagen we in België, maar vooral ook ver daarbuiten. Rond de jaarwisseling leek het hier beter te gaan, maar toen kwam de Britse variant, dan een Zuid-Afrikaanse en terwijl ik dit schrijf is het nog onduidelijk wat de Indiase variant doet – en welke nog zullen volgen. We kunnen ons leven hier niet herpakken als de situatie elders niet beter wordt. We kunnen ons pas ‘vrij’ wanen, als dat ook geldt voor de ander. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid, we zijn met zijn allen afhankelijk van elkaar en meer met elkaar verbonden dan we politiek voor mogelijk houden.

Annelys de Vet

Annelys de Vet

Terwijl ik dit schrijf neemt het disproportionele geweld tegen de Palestijnse bevolking toe, en duiden kranten en nieuwszenders steeds meer de onevenredige verhouding tussen onderdrukker en onderdrukten. Een groeiend internationaal publiek bevestigt hoe het voortdurende onrecht in Palestina en Israël niet kan veranderen zonder een einde te maken aan de decennia van Israëlische kolonialiserende en illegale bezetting. Sinds 1948 wordt het Palestijnse volk systematisch onderdrukt en onteigend van huizen, grond en rechten. Om een andere toekomst mogelijk te maken moeten we gezamenlijk strijden en onze stemmen verheffen tegen onrecht, tegen kolonisatie en tegen racisme. Laten we met al onze creativiteit oproepen tot een onmiddellijke en onvoorwaardelijke stopzetting van het Israëlische geweld tegen de Palestijnen.

“We kunnen ons leven hier niet herpakken als de situatie elders niet beter wordt. We kunnen ons pas ‘vrij’ wanen, als dat ook geldt voor de ander.”

Annelys de Vet,

designer en onderzoeker

Als ontwerpers functioneren we in een netwerk van machtsverhoudingen, economische en ecologische systemen. Elke keuze die we maken, heeft impact op de manier waarop we gezamenlijk de wereld vormgeven. Binnen onze individuele en collectieve praktijken zijn we inherent gevoelig voor kwesties van autonomie en het recht op expressie en zelfbeschikking; dat zou ons extra bewust moeten maken van de urgentie om solidair te zijn met hen die dat recht onthouden wordt. We moeten onze gevoeligheden en verbeeldingskracht inzetten om voor onszelf en anderen de noodzaak van solidariteit in het algemeen, en met het Palestijnse volk in het bijzonder, te praktiseren en vertolken. We moeten ons bewust zijn van welke stemmen we een platform bieden, wie we kansen geven, welke woorden en beelden we gebruiken, waar onze kennis vandaan komt, met wie we samenwerken, en wat de herkomst is van de producten die we gebruiken om zeker te zijn dat ze geen koloniale systemen ondersteunen.

Ik zou alle gewetensvolle ontwerpers willen oproepen om hun invloed binnen hun praktijk, netwerk en instellingen aan te wenden om de strijd voor dekolonisatie zo goed mogelijk te ondersteunen. De Israëlische apartheid wordt in stand gehouden door internationale medeplichtigheid, het is onze collectieve verantwoordelijkheid om dat onrecht te herstellen. Niemand is vrij totdat we allemaal vrij zijn. Laat dat de belangrijkste les zijn die de covidcrisis ons heeft gebracht.

https://palestinasolidariteit.be/wat-is-bds
https://www.againstapartheid.com
https://culturalboycott.org
https://disarmingdesign.com


Wie is Annelys de Vet?
Annelys de Vet is ontwerper, onderzoeker en docent. Ze is hoofd van de afdeling Disarming Design aan het Sandberg Instituut in Amsterdam. Dat richt zich op de politieke en maatschappelijke dimensies van ontwerpen, met een focus op design, ambacht, emancipatie en samenwerking. Op dit moment doctoreert ze bij ARIA (praktijkgestuurd doctoraatsonderzoek aan Sint Lucas School of Arts en Universiteit Antwerpen) en onderzoekt ze welke methodologieën, condities en praktijken binnen designeducatie kunnen bijdragen aan emanciperende processen, tegen onderdrukking, racisme en voor een meervoudige wereld, met een focus op de Palestijnse context. Ze is oprichter van het designlabel Disarming Design from Palestine en initiator van de Subjective Edtions, een publicatieplatform dat regio’s van binnenuit in kaart brengt door de bewoners zelf, door middel van subjectieve atlassen.