Vijftig visies — De creatieve sector kijkt vooruit: wat na corona?

Is de coronacrisis een gamechanger voor de creatieve sector? Flanders DC geeft het woord aan vijftig experts actief in verschillende sectoren, zoals design, mode, games, muziek, audiovisuele industrie en gedrukte media. Hoe kijken zij vooruit? Welke nieuwe businessmodellen, processen, structuren, ideeën en werkwijzen mogen of zullen volgens hen het daglicht zien?

Op deze pagina lees je de visie van Charlie Dewulf.

In 2020 verscheen er nog veel nieuwe content, er werd veel gelanceerd dat al ingeblikt was vóór de crisis. In 2021 zien we pas echt de impact van de coronacrisis, met een voelbare schaarste aan content. Daarnaast worden financiers voorzichtiger en de budgetten om films en series te maken zijn kleiner. Filmproducenten stellen de release van projecten uit omdat de cinema’s door een dal gaan. En wie zich aan een nieuw project waagt, ondervindt extra druk en kosten om de opnames coronaproof te laten verlopen. Het gevolg: de sector verlegt stilaan zijn focus, naar kleinere en vaak commerciëlere projecten.

Charlie Dewulf

Charlie Dewulf © Dimitri Lowette

Tussen twee lockdowns door kon ik mijn nieuwe reeks brak, die ik samen met Joke De Bruyn en Potemkino maakte, opnemen. We waren blij door te kunnen gaan ondanks COVID-19, maar het had wel een zeer voelbare impact op onze set. Ingewikkelde planningen, ontsmetting van technische apparatuur en decors, coronatests, stilgelegde draaidagen bij risicocontacten,… Alles kostte meer tijd en geld. En de energie die je normaal krijgt van het gezellige familiegevoel op de set valt grotendeels weg door alle maatregelen.

Door de crisis lijken de zenders zich nog meer te focussen op content voor hun online platformen. Die trend was al voor de crisis zichtbaar. Stilaan zetten ook merken daarop in, door zich te verbinden aan die projecten voor online platformen, omdat die vaak extensies hebben op sociale media. Want als je als bedrijf wilt inzetten op de jonge generatie, dan zijn klassieke reclamespots allang niet meer the way to go. Op sociale media en online kan de doelgroep onmiddellijk geactiveerd worden om met een merk te interageren.

“Om de sector relevant te houden, hebben we makers en thema’s nodig die onze huidige maatschappij weerspiegelen.”

Charlie Dewulf,

regisseur

Toch hoop ik dat er niet alleen gefocust wordt op commerciële, behapbare projecten van gevestigde makers. Het VAF zette al voor de crisis in op het ondersteunen van jonge filmmakers en vanuit de audiovisuele sector was er meer aandacht voor culturele diversiteit voelbaar, waardoor er ook meer middelen vrijgemaakt werden om niet-commerciële producties te ondersteunen. Ik hoop oprecht dat die bewegingen niet stil komen te liggen, maar net – en misschien zelfs nog meer – doorgezet worden. Het zijn naar mijn mening noodzakelijke inspanningen om de sector relevant te houden, met makers en thema’s die onze huidige maatschappij weerspiegelen.

In deze crisis hoor je vaak dat we het vanaf nu radicaal anders moeten doen. Maar volgens mij beweegt er op dit moment al heel wat. Het is de kunst om onze oren en ogen wijd open te houden en in te zetten op wat er al leeft, ook al maakt COVID-19 het ons niet makkelijk. We hebben veel minder toevallige, boeiende ontmoetingen en informele babbels. We komen minder buiten en zien minder van de wereld. Daardoor ontstaat het gevaar dat we allen op ons eigen ‘eiland’ blijven hangen of teruggrijpen naar wat we al kennen. 

Mijn oplossing? Ik zoek mensen en ervaringen op die mij aanvullen, zowel op sociale media als offline. Mensen van verschillende leeftijden met uiteenlopende, etniciteiten, seksualiteiten, genderidentiteiten,… Personen met andere ideeën en expertises. Zo blijf ik mijn blikveld verbreden en wordt mijn echokamer doorprikt. Dat is een verantwoordelijkheid die we naar mijn mening als mediamakers moeten opnemen als we iets willen maken voor de diverse samenleving waarin we leven. En projecten zoals Crazy Rich Asians, Love Simon, Black Panther en Special bewijzen dat inclusief zijn niet per se betekent dat je iets voor een niche aan het maken bent.


Wie is Charlie Dewulf?
Als een van de weinige transregisseurs in België begrijpt Charlie Dewulf hoe belangrijk het is om LGBTQAI+-thema’s direct en indirect aan bod te laten komen in projecten. Charlie kreeg steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds voor onder meer twee langspeelfilms, twee webseries en een virtualrealityproject. Op sociale media gebruikt Charlie humor en Disneyfiguren om queerthema’s bespreekbaar te maken en een brug te bouwen tussen ondergerepresenteerde groepen en de media.